www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Maak werk van menswaardige opvang

In het eerste jaar van het kabinet Rutte/Asscher heeft de problematiek rond uitgeprocedeerde vluchtelingen buitengewoon veel aandacht gekregen. Volgens de SP is het nu tijd voor een serieus plan om verdere verslechtering – voor vreemdeling en maatschappij – tegen te gaan. Dat begint bij een goede opvang voor degenen die geen verblijfsrecht hebben in Nederland, maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Een grote groep van deze mensen leidt een zwervend bestaan, niet zelden gecombineerd met ernstige fysieke of psychische problemen.

Sharon Gesthuizen, Christel Wiskerke, Sander Gesthuizen - november 2013.


Gevangenispersoneel spreekt zich uit

Uit een groot onderzoek van de SP blijkt dat het gevangenispersoneel vernietigend oordeelt over de plannen van Staatssecretaris Teeven. De gemiddelde waardering van de 2700 respondenten voor ‘het masterplan’ komt niet hoger uit dan een schamele 2.5 op een schaal van 1 tot 10. Bovendien kan geen enkele van de 7 voorstellen uit het masterplan rekenen op steun van het personeel. SP-Kamerlid Nine Kooiman, die het onderzoek uitvoerde is dan ook helder: ‘Teeven kan terug naar de tekentafel. Niemand steunt zijn plannen nog. Na de rechters, de reclassering, diverse burgemeesters, wetenschappers en de belangrijke adviesraad RSJ, hebben ook de echte praktijkexperts dit plan verwezen naar de enige plek waar het thuishoort: de prullenbak.’

Nine Kooiman, Michiel van Nispen - mei 2013.


Agenten over de verhoging van de boetes

'Je kunt beter een flitspaal stelen dan geflitst worden als je door rood rijdt.' Agenten vinden de hoogte van boetes buitenproportioneel hoog. Zij vrezen in grote meerderheid dat te dure boetes contraproductief werken in het aanpakken van overtredingen en criminaliteit.

Nine Kooiman, lid van de Tweede Kamer voor de SP Erik de Vries, medewerker veiligheid voor de Tweede Kamerfractie van de SP - maart 2012.


De brandweer aan het woord

De brandweer maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van regering en gemeenten. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek 'De brandweer aan het woord' dat de SP onder 3.700 brandweermensen heeft gehouden.

Ronald van Raak, Ineke Palm, Said Sarwary, Erik de Vries - juni 2011.


Lessen uit Chemie-Pack Moerdijk

SP-Aanvalsplan gevaarlijke stoffen

MilieuAlarmteam SP, Paulus Jansen, Patrick van Lunteren, Remi Poppe, Wiel Senden - januari 2011.


De agent aan het woord

Bijna negen op de tien politieagenten vindt dat zij onvoldoende in de buurt aanwezig zijn. Dit blijkt uit het SP-onderzoek 'De agent aan het woord' onder ruim 10.000 politieagenten.

Agnes Kant en Ronald van Raak - november 2009.


De meldkamer

Agenten melden massaal dat de voorgenomen bezuinigingen bij de politie ten koste zullen gaan van de veiligheid op straat.

Agnes Kant en Ronald van Raak - oktober 2009.


Het gevangenispersoneel aan het woord

De mening van het gevangenispersoneel telt. Ruim 500 mensen die in de gevangenissen werken hebben de enquête van de SP ‘De staat van de gevangenissen’ ingevuld. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in het onderzoeksrapport.

Krista van Velzen - augustus 2009.


Red de reclassering

De kwaliteit van het reclasseringswerk in Nederland staat zodanig onder druk dat eenderde van het personeel overweegt ander werk te zoeken. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Werkgroep Morgen Beter en de SP onder 242 reclasseringwerkers.

Werkgroep Morgen Beter - mei 2008.


Slechte nazorg zorgt voor blijvend hoge recidive

Gedetineerden worden nog steeds niet goed voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de SP-werkgroep 'Morgen Beter' blijkt dat slechts een zeer kleine groep gedetineerden begeleid wordt in de gevangenissen. Daarnaast geven gemeenten nog te weinig uitvoering aan hun taak ex-gedetineerden nazorg te bieden, zoals hulp bij het vinden van werk en woonruimte.

Werkgroep Morgen Beter - augustus 2007.


Een betere politie voor hetzelfde geld

Politici praten veel over veiligheid , maar investeren te weinig in de mensen die voor die veiligheid moeten zorgen. Politiemensen hebben veel te verduren gehad: prestatiecontracten, reorganisaties en meer in plaats van minder werkdruk. De kloof tussen de werkelijkheid van ‘Den Haag’ en de werkelijkheid van de straat is groot. Voor problemen waar agenten in de praktijk dagelijks tegenaan lopen is nauwelijks aandacht. De SP wil daar verandering in brengen.

SP-Kamerfractie - juni 2007.


Morgen moet het beter!

Een zwartboek over de verslechteringen in de gevangenis en bij de reclassering, met tien eisen tot verbetering. Bezuinigingen op gevangenissen en de reclassering maken de samenleving minder veilig. Gedetineerden brengen steeds meer uren per dag door in de cel. Dit leidt tot meer agressie in de gevangenissen. Het werk van bewaarders wordt steeds gevaarlijker.

de SP-Kamerfractie - juni 2005.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top