www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Christel Wiskerke
Erik de Vries
SP.nl/justitie

Europa moet van ons milieu afblijven

De Europese Commissie wil de strafmaat voor milieudelicten voor alle Europese lidstaten dwingend opleggen. Hoewel een Europese aanpak van milieuproblemen verstandig is, gaat dit voorstel te ver. Europa moet zich namelijk niet bemoeien met het Nederlands strafrecht, zeggen SP-Kamerleden Jan de Wit en Harry van Bommel.


Door Jan de Wit en Harry van Bommel

De bescherming van het milieu kan stukken beter in Nederland. Bijvoorbeeld door betere handhaving van regels en strengere straffen voor vervuilers. Maar dat is een zaak voor de Nederlandse wetgever. Zelfs de beste voorstellen mag Brussel niet van bovenaf opleggen. Deze strijd voor een beter milieu moeten we in Nederland zelf voeren. De Europese lidstaten bepalen zelf hoe zij hun strafrecht inrichten. In het Verdrag van de Europese Unie is afgesproken dat, wanneer daar in het kader van Europese samenwerking verandering in komt, de lidstaten dat met elkaar bespreken.

De Europese Commissie (EC) kan voorstellen doen, maar de lidstaten besluiten zelf. Er is natuurlijk niks op tegen om afspraken te maken over harmonisering. Maar Nederland moet dat niet opgelegd krijgen. Dat is bovendien ongewenst, omdat harmonisering niet hoeft te betekenen dat de straffen op milieudelicten overal omhoog gaan. Het kan goed zijn dat straffen in landen die op dit terrein voorop lopen, zoals Nederland, dan onder druk van andere EU-landen naar beneden worden bijgesteld.

De EC is duidelijk niet blij met haar ondergeschikte rol. Ze doet net alsof zij beter in staat is de strafmaat te bepalen dan de lidstaten. Wij in Nederland hebben een geheel eigen inrichting van onze rechtstaat, waarbij soms het bestuursrecht wordt ingezet waar andere landen het strafrecht gebruiken. Daar moet de Commissie niet tussen komen door ons te dwingen het strafrecht te gebruiken.

Toch blijft de Commissie voortdurend op zoek naar meer macht en zeggenschap. Zo stelt ze dat ze wel degelijk kan ingrijpen in het strafrecht van de lidstaten als het gaat over milieu, zorg of de economie. De Commissie won hierover eerder een rechtszaak tegen de lidstaten. Het Europese Hof van Justitie oordeelde toen dat de EC inderdaad in een uiterst geval het strafrecht kan beïnvloeden om het Europese milieubeleid te handhaven.

De invloed van Brussel op het strafrecht ondermijnt onze nationale democratie. De Nederlandse wetgever bepaalt zelf wat hij erg vindt en hoe we dat gaan bestraffen. Het is een goede zaak dat de EC zich druk maakt over schandelijke zaken als de Probo Koala, maar wij zitten niet te wachten op een grote broer die ons gaat vertellen wat voor straffen wij aan dat soort criminelen moeten geven.

Harry van Bommel en Jan de Wit zijn respectievelijk Europa- en Justitiewoordvoerder voor de SP

Eerder geplaatst in BN / De Stem op 21 februari 2007

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top