www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie

/justitie :: Nieuws

De Wit: Actie tegen huwelijkse gevangenschap

20-03-2014 SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie meer gaat doen om slachtoffers van huwelijkse gevangenschap te ‘bevrijden’. Bij huwelijkse gevangenschap gaat het om stellen die onder het Nederlands recht gescheiden zijn maar waarbij een ander land de echtscheiding niet erkent om bijvoorbeeld religieuze regels.

> Lees verder…

De Wit: ‘Wetswijziging nodig voor partneralimentatie’

29-01-2014 SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit vindt dat de wet gewijzigd moet worden om de regels voor partneralimentatie rechtvaardiger te maken. De huidige termijn van 12 jaar partneralimentatie betalen is te lang in veel gevallen. De Wit: ‘In de wet staat dat 12 jaar de maximumtermijn is, maar in de praktijk is dit gewoon de standaard geworden. Terwijl dit in veel gevallen onredelijk lang is. Ik vind dat er veel beter gekeken moet worden naar de omstandigheden van het geval. Van de huidige termijn van 12 jaar gaat geen stimulans uit om weer zelf inkomen te verwerven. De wet moet maatwerk mogelijk maken.’

> Lees verder…

Inspanning Eerste Kamer leidt tot instelling staatscommissie familierecht

13-11-2013 Er komt een staatscommissie die de regering moet adviseren over de toekomst van het familierecht. Dat heeft staatssecretaris Teeven gisterenavond in de Eerste Kamer gezegd. De Eerste Kamer had bij monde van SP-senator Nanneke Quik-Schuijt op een dergelijke commissie aangedrongen omdat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende recht doet aan een pluriforme samenleving waarin steeds meer gezinsvormen ontstaan.

> Lees verder…

De Jong: EU-lidstaten moeten vaart maken met erkennen geregistreerde homoparen

13-11-2013 Vandaag neemt SP-Europarlementariër Dennis de Jong het eerste exemplaar in ontvangst van een rapport van de NGO Human Rights Without Frontiers over religie en homorechten in Europa. De Jong: ‘Dit rapport toont aan dat religie zowel kan leiden tot discriminatie van lhbt´s (lesbiënnes, homo-, bi- en transseksuelen), als tot respect voor deze groepen mensen. De Europese Unie kan bij de bevordering van respect het goede voorbeeld geven, Ik wil dat lidstaten erkennen dat mensen van gelijk geslacht bij elkaar horen als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben verkregen in een andere lidstaat.’

> Lees verder…

Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman

19-09-2013 SP Kamerlid Sharon Gesthuizen roept staatssecretaris Teeven op om zo snel als hij maar kan gehoor te geven aan de oproep van de Kinderombudsman. De laatste laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Teeven de veiligheid van kinderen willens en wetens in gevaar brengt door het advies van de ombudsman te negeren.

> Lees verder…

De Wit: Teeven heeft lak aan de grondwet

02-03-2013 De bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand zullen ertoe leiden dat het totale beroep hierop met 5% zal dalen. Op initiatief van de SP en D66 heeft staatssecretaris Teeven onderzoek gedaan naar de effecten van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en de uitkomsten kwamen vrijdag jongstleden. SP Tweede Kamerlid Jan de Wit vindt de daling van 5% erg veel: 'Deze daling leidt tot ruim 20.000 meer zaken waarbij rechtzoekenden aan hun lot worden overgelaten. Want dit zijn mensen die afzien van de mogelijkheid om hun recht te halen simpelweg omdat ze het niet langer kunnen betalen. En dan heeft Teeven alleen nog maar berekend wat het effect zal zijn van de verhoging van de eigen bijdragen. De overige bezuinigingen, ook die van voorgaande jaren, zijn nog niet eens meegenomen.'

> Lees verder…

Kamer steunt SP: Huwelijksdwang eerder signaleren

23-10-2012 Er moet meer gebeuren om gedwongen huwelijken en achterlating van vrouwen in landen van herkomst tegen te gaan. Professionals die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdzorg kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren hiervan en moeten daarvoor voldoende kennis in huis hebben. Een SP-voorstel waarin de regering wordt opgeroepen daar voor te zorgen werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. Kooiman: ‘Huwelijksdwang is een ernstig strafbaar feit. We moeten alles op alles zetten om signalen op te pikken zodat dit voorkomen kan worden. Onderwijzers en jeugdhulpverleners kunnen hierin een belangrijke rol spelen, ik ben blij met de steun van de Kamer voor dit voorstel.’

> Lees verder…

Gesthuizen verheugd over uitbreiding spreekrecht slachtoffers

10-07-2012 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is blij dat het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken eindelijk is uitgebreid. Per 1 september krijgen ook wettelijk vertegenwoordigers van kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf spreekrecht in de rechtszaal.

> Lees verder…

De Jong: Europese Commissie is hypocriet in aanpak homofobie

22-05-2012 Het Europees Parlement spreekt vandaag over een resolutie die oproept tot actie tegen homofobie. Over de resolutie, die mede op initiatief van SP-Europarlementariër Dennis de Jong is ingediend, wordt morgen gestemd. De Jong: ´De EU heeft de mond vol over mensenrechten in landen buiten de EU maar we maken geen vooruitgang binnen de EU: lidstaten moeten elkaar er op aanspreken, als binnen de EU de overheid van een lidstaat stilzwijgend of zelfs expliciet oproept tot homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Dit gebeurt nog veel te weinig´.

> Lees verder…

Scheidingsnotaris door Senaat afgewezen

29-11-2011 Het wetsvoorstel om echtscheidingen ook door de notaris te kunnen laten behandelen is door de Eerste Kamer naar de prullenbak verwezen. In het debat, dat er op aandringen van de SP kwam, keerde een meerderheid van de Senaat zich tegen het voorstel van staatssecretaris Teeven.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top