www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie
SP.nl/justitie

/justitie :: Nieuws

Hogere inkomens profiteren van uitruilen principes

01-04-2014 SP-leider Emile Roemer vindt het goed dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel is: ‘Een mensenrechten-schendende maatregel is nu van de baan, en dat is goed nieuws.’ Verder noemt Roemer de deal tussen PvdA en VVD over strafbaarstelling van illegaliteit ‘onsmakelijk’ omdat als onderdeel van de afspraak hogere inkomens een extra belastingvoordeel krijgen. ‘Hogere inkomens profiteren van het nieuwe uitruilen van principes door PvdA en VVD. Zij krijgen een belastingvoordeel, de lage inkomens straks de rekening. Dat nadat eind vorig jaar de allerhoogste inkomens ook al een belastingvoordeel kregen van een half miljard,’ aldus Roemer.

> Lees verder…

Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep

De Jong steunt manifest Amnesty International voor menswaardig asielbeleid

24-03-2014 Op 20 maart organiseerde Amnesty International het ´SOS Europe Beach Protest´. Met deze actie eist Amnesty een menswaardige behandeling van asielzoekers. SP-Europarlementariër Dennis de Jong was aanwezig en ondertekende het manifest. De Jong: `Al jaren probeer ik in het Europees Parlement een discussie op gang te brengen over hervorming van het Europese asielbeleid. Het huidige beleid leidt tot mensonterende situaties, met name in landen met lange buitengrenzen, omdat zij de meeste asielverzoeken moeten behandelen. Daarom pleiten we als SP voor Europese asielcentra die een nette behandeling van het asielverzoek moeten garanderen’.

> Lees verder…

Arjan Plaisier, scriba van de PKN Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk Nederland

Protestantse Kerk Nederland tegen strafbaarstelling illegaliteit

20-03-2014 Tijdens een door de SP-eurofractie op 18 maart georganiseerde bijeenkomst over bekeerlingen in de asielprocedure, nam Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, nadrukkelijk stelling tegen strafbaarstelling van illegaliteit: ´Illegalen hebben recht op een menswaardige behandeling, inclusief voedsel, kleding en onderdak. Strafbaarstelling lost niets op en verergert de situatie alleen maar. De PKN organiseert exodushuizen waarin afgewezen asielzoekers op humane wijze worden voorbereid op hun terugkeer. Dat is een veel humanere oplossing voor deze mensen.´

> Lees verder…

Gesthuizen: Uitzetting ernstig zieke vader grote fout

19-02-2014 Staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie begaat volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen een grote fout door de uitzetting van een ernstig zieke Guineese vader, Ahmed Baba Koné. Niet alleen moet Koné noodgedwongen zijn vrouw en een 3-jarig zoontje in Nederland achterlaten, ook zal hij blind worden als hij niet de juiste medicijnen krijgt. Medicijnen die in Guinee feitelijk niet verkrijgbaar zijn.

> Lees verder…

De Jong: erken slachtoffers van Russische anti-homowetgeving als vluchteling

10-10-2013 Op verzoek van o.a. SP-Europarlementariër Dennis de Jong vond vanmorgen in het Europees Parlement een debat plaats over de vervolging van de lgbt-gemeenschap in Rusland. De Jong: ‘Dagelijks worden homo´s in Rusland geconfronteerd met intimidatie en geweld. In plaats van daar hard tegen op te treden, neemt de Russische regering wetten aan die zogenaamde homopropaganda verbiedt. Tot nu toe blijft de EU-reactie beperkt tot mooie woorden. Ik wil nu hardere maatregelen zien, zoals de erkenning als vluchteling van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen (LGBT) die hun land vanwege het geweld moeten verlaten. Ook kunnen we de visaliberalisatie met Rusland opschorten: geen cadeautjes voor mensenrechtenschenders.’

> Lees verder…

Wime

Gesthuizen: 'Laat het kinderpardon echt werken'

02-10-2013 Woensdag werd gedemonstreerd tegen de uitzetting van de 21-jarige Wime uit Angola. Wime is al vanaf zijn 10e in Nederland, maar valt niet onder het kinderpardon. Hij is namelijk 6 maanden te oud om nog een aanvraag te mogen doen. Wime is niet de enige die net buiten de zogenaamde kinderasielregeling valt. 'Deze jongen is één van die kinderen die nét te laat naar Nederland zijn gekomen om in aanmerking te komen voor het generaal pardon uit 2007, maar die nét te oud zijn voor het kinderpardon. Toch zijn deze kinderen opgegroeid in ons land en voelen ze zich Nederlander. Hun land van herkomst is voor hen ondertussen onbekend; ze zijn daar niet geworteld maar voelen zich hier thuis.'

> Lees verder…

Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman

19-09-2013 SP Kamerlid Sharon Gesthuizen roept staatssecretaris Teeven op om zo snel als hij maar kan gehoor te geven aan de oproep van de Kinderombudsman. De laatste laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Teeven de veiligheid van kinderen willens en wetens in gevaar brengt door het advies van de ombudsman te negeren.

> Lees verder…

Geen oplossing voor uitgezette asielzoekerskinderen

06-09-2013 In juni en juli van dit jaar zond de VARA een schokkende documentaire uit over het lot van uitgezette asielzoekerskinderen. Met een aantal van hen blijkt het niet goed te gaan en ze ondervinden problemen met hun ontwikkeling. Naar aanleiding van deze conclusies heeft Sharon Gesthuizen de verantwoordelijk staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, Fred Teeven, gevraagd om een reactie. Gesthuizen: 'Als de uitzetting van kinderen heeft geleid tot schrijnende situaties zouden we een poging moeten doen om in die gevallen te kijken of we de kinderen kunnen terug halen. Onder onze verantwoordelijkheid zijn ze uitgezet en het belang van het kind mogen we niet zomaar uit het oog verliezen. Ook niet na uitzetting.'

> Lees verder…

Gesthuizen: 'PvdA en VVD hebben te weinig oog voor vluchtelingen Syrische oorlog'

04-07-2013 Volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft staatssecretaris Teeven te weinig oog voor de levensgevaarlijke problemen waarin ongeveer 1,7 miljoen Syrische vluchtelingen zich bevinden. 'VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft de Europese Unie met klem opgeroepen om 12.000 Syrische vluchtelingen in nood op te nemen of tijdelijk asiel te verlenen. Ik kon mijn oren dan ook niet geloven toen Teeven mij deze week vertelde dat Nederland in 2013 slechts 150 vluchtelingen hulp wil bieden. Dat is 2% van de totale oproep, echt ongelooflijk!'

> Lees verder…

Nederland moet voortouw nemen voor nieuwe Europese Asielafspraken

12-06-2013 Het Europees Parlement stemt vandaag over aanpassing van de bestaande EU-asielafspraken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Gisteren hield ik Eurocommissaris Malmström voor dat het huidige Dublin-systeem kraakt en dat er voor haar werk aan de winkel is. Ze maakte echter een volstrekt uitgebluste indruk en voorstellen voor een nieuw systeem zijn van de Commissie dan ook niet te verwachten. Nieuwe initiatieven moeten dus van de lidstaten komen. Daarom heb ik enkele maanden geleden aan Staatssecretaris Teeven voorstellen aangeboden waarmee hij de discussie hierover in Brussel op gang kan brengen. Zo wordt Nederland weer kartrekker in Europa op asielgebied en wordt voorkomen dat ook de Raad van Ministers in slaap sukkelt. Die voorstellen worden ook in de Tweede Kamer besproken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top