www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Fractieleiders vragen actie van kabinet in zaak Faber

17-05-2011 • De voorzitters van alle tien fracties in de Tweede Kamer willen dat het kabinet actie onderneemt om ervoor te zorgen dat oorlogsmisdadiger Klaas-Carel Faber alsnog zijn straf uitzit in Nederland of Duitsland. Ook wil de Tweede Kamer dat het kabinet zijn ‘diepste ongenoegen’ overbrengt aan de Duitse minister van Justitie over de weigering om Faber aan Nederland over te leveren. Op initiatief van SP-leider Emile Roemer hebben de fracties met schriftelijke vragen aan het kabinet hierop aangedrongen.

Vorige week werd bekend dat Faber, de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger, niet aan Nederland wordt overgeleverd door Duitsland. De fractieleiders willen dat ‘alles op alles’ wordt gezet om de oorlogsmisdadiger zijn straf uit te laten zitten. Ook willen de partijen weten of het klopt dat Faber zijn straf met name weet te ontlopen dankzij zijn Duitse nationaliteit die hij overhield aan een omstreden decreet van Adolf Hitler uit 1943. Met het decreet gaf Hitler alle leden van de SS automatisch de Duitse nationaliteit. Met dank aan die Duitse nationaliteit wordt Faber niet overgeleverd omdat Duitsland haar onderdanen niet uitlevert aan andere landen.

De SP-leider reageerde vorige week verbouwereerd op de weigering van Duitsland om oorlogsmisdadiger Klaas-Carel Faber te arresteren en over te leveren aan Nederland. In december vorig jaar stuurde de Tweede Kamer een brief naar de Duitse Bondsdag om ‘al het mogelijke in het werk te stellen voor een snelle strafvoltrekking van de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger in Duitsland, Klaas-Carel Faber.’ Roemer nam het initiatief na een gesprek met oorlogsverslaggever Arnold Karskens die zich al lange tijd met de zaak bezighoudt.

Roemer: ‘Het is heel wrang dat een oorlogsmisdadiger bescherming blijft genieten van Duitsland op basis van wetgeving die stamt uit de nazi-tijd. Het is mooi te zien hoe de Kamer hier gezamenlijk optrekt. Helaas is het ook één van de weinige dingen die we nog voor de slachtoffers van Faber en hun nabestaanden kunnen doen. De Duitsers moeten weten dat het ongenoegen over dit onrecht groot is. Daarom is het goed dat het kabinet wordt aangezet om deze zaak opnieuw aan het rollen te brengen.’

De ingediende schriftelijke vragen:

Vragen van de leden Roemer (SP), Cohen (PvdA), Wilders (PVV), Sap (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Blok (VVD), Slob (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Pechtold (D66) en Van Haersma Buma (CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger Faber

1
Wat is uw reactie op het bericht dat Duitsland de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Carel Faber niet overlevert aan Nederland? Heeft u een formele reactie ontvangen vanuit Duitsland? Zo ja, welke redenen geven de Duitse autoriteiten zelf precies aan om Faber niet over te leveren? Zo niet, bent u bereid hier navraag naar te doen?

2
Is het waar dat de belangrijkste of zelfs enige reden om Faber niet over te leveren is dat Faber de Duitse nationaliteit heeft? Vindt u dit niet bijzonder cynisch, gelet op het feit dat Faber de Duitse nationaliteit heeft verworven door een decreet van Adolf Hitler uit 1943?

3
Bent u bereid uw diepste ongenoegen hierover over te brengen aan de Duitse minister van Justitie? Zo niet, waarom niet?

4
Deelt u onze mening, ook gelet op de gezamenlijke brief van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer aan alle leden van de Bondsdag, dat alles op alles gezet moet worden om deze voortvluchtige oorlogsmisdadiger zijn straf uit te laten zitten, in Nederland of in Duitsland? Zo ja, welke stappen gaat u hiertoe ondernemen?

5
Bent u bereid er nogmaals bij Duitsland op aan te dringen dat ófwel het Europees Arrestatiebevel alsnog moet worden uitgevoerd, ófwel dat de destijds in Nederland opgelegde straf in Duitsland moet worden uitgezeten?

6
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en op zo kort mogelijke termijn met uw ambtgenoot in Duitsland in overleg te treden?

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top