www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De Jong eist garanties EU voor humaan asielbeleid

19-01-2011 • Asielprocedures in verschillende EU-lidstaten zijn onvoldoende, aldus de SP in het Europees Parlement. In enkele lidstaten zijn er grote problemen met de opvang, in andere landen zijn er problemen met de procedure om de asielaanvraag te toetsen. De Jong vraagt de Europese Commissie dan ook om garanties om niet toe te geven aan de druk van verschillende lidstaten die het niveau van opvang en de procedure niet in een keer goed willen regelen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘de lidstaten moeten in plaats van steeds losse voorstellen te behandelen het hele pakket aan voorstellen als geheel behandelen.’

De Jong benadrukt het belang van de garanties die hij van de Commissie heeft gevraagd: ‘als er wordt afgesproken dat asielzoekers naar bijvoorbeeld Griekenland worden teruggestuurd moet 100 procent zeker zijn dat er daar op een juiste manier met de asielzoeker zal worden omgegaan. Dat is op dit moment duidelijk niet het geval’.

Voordat het debat van start ging werd duidelijk dat het de rechtse partijen in het Europees Parlement vooral om de kosten van vluchtelingen gaat. De Jong noemt dit een onjuist uitgangspunt: ‘Natuurlijk moet er ook naar de kosten van de asielprocedure gekeken worden maar het is onze verdragsrechtelijke en morele plicht om mensen die uit oorlogsgebieden komen, die huis en haard hebben achtergelaten op te vangen’. De Jong riep de medeparlementariërs dan ook op om een goede procedure en opvang van mensen boven de kille benadering over de kosten te plaatsen.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top