www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De Jong: Wederzijdse erkenning partnerschappen en huwelijken geen stap dichterbij

19-01-2011 • Tijdens het debat over Litouwse ontwerp wetgeving gericht tegen het ‘in het openbaar bevorderen van homoseksuele relaties’ botste SP-Europarlementariër Dennis de Jong hard met de Europees Commissaris Reding. De Litouwse ontwerp wetgeving kan leiden tot problemen met de wederzijdse erkenning van partnerschappen en huwelijken van paren van gelijk geslacht. De Jong: ‘De Commissaris blijft wederzijdse erkenning en harmonisatie van familierecht door elkaar halen. Ook de SP is geen voorstander van harmonisatie van het familierecht, maar wel wil ik ervan op aan kunnen dat als paren van gelijk geslacht in een van de lidstaten een geregistreerd partnerschap of huwelijk hebben gesloten, andere lidstaten die status moeten erkennen. Ik ben dan ook zeer teleurgesteld dat de Commissaris hier vooralsnog geen werk van wil maken.´

Dennis de JongDe SP-Europarlementariër heeft samen met onder andere D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld de Europese Commissie in een plenair debat ter verantwoording geroepen over de Litouwse wetsvoorstellen. Uit deze wetsvoorstellen blijkt opnieuw dat homofobie binnen de Europese Unie een groot probleem is. In september vorig jaar zegde Commissaris Reding aan het Europees Parlement toe dat ze een reactie zou schrijven op het recente rapport over homofobie van het Mensenrechtenagentschap van de EU. Ook daarop komt de Commissaris nu terug. De Jong: ´Ik wil best aannemen dat de Commissaris homofobie verwerpt, maar dan moet ze daar wel over durven rapporteren en ons niet verwijzen naar de algemene mensenrechtenrapportage van de Commissie.´

Hoewel de Commissaris in contact is met de Litouwse regering en ook in het algemeen aandacht zegt te willen besteden aan discriminatie binnen de lidstaten, blijven haar toezeggingen erg vaag. De Jong: ´Ik vraag me af hoe vaak we in het Europees Parlement met haar in debat moeten gaan, voordat de Commissie met concrete voorstellen komt om het vrij verkeer van paren van gelijk geslacht binnen de Europese Unie daadwerkelijk mogelijk te maken. Verder blijf ik samen met andere Europarlementariërs aandringen op een strategie waarbij lgbt-gemeenschappen en gelijkgezinden in staat worden gesteld om homofobie te helpen bestrijden.´

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top