www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Omstreden wet inlichtingendiensten ingetrokken

08-11-2010 • Het kabinet-Rutte heeft een omstreden wet, die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nieuwe bevoegdheden zou moeten geven, ingetrokken. De behandeling van de wet, die al door de Tweede Kamer was aangenomen, duurde in de Senaat al meer dan twee jaar. Daar waar in de Tweede Kamer alleen SP en GroenLinks tegen de wet waren, liet in de Eerste Kamer een brede meerderheid zich bijzonder kritisch uit over de voorstellen van de regering.

SP-senator Arjan Vliegenthart is verheugd: ‘De nieuwe regering lijkt eieren voor haar geld gekozen te hebben. Het wetsvoorstel was bij ons naar alle waarschijnlijkheid gesneuveld. En terecht, het wetsvoorstel gaf wel heel veel macht aan de inlichtingendiensten. Effectieve bestrijding van terrorisme is erg belangrijk, maar we moeten ervoor waken een ‘carte blanche’ te geven zonder te weten of het daadwerkelijk tot betere terrorismebestrijding leidt.’

Diverse experts waren bijzonder kritisch over het wetsvoorstel van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst. De Raad van State kraakte een aantal kritische noten en het College Bescherming Persoonsgegeven, dat op verzoek van de Eerste Kamer advies uitbracht, was ronduit negatief. Vliegenthart hoopt dat met het intrekken van het wetsvoorstel de discussie over hoe we in Nederland met onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten omgaan nu eens diepgaand gevoerd kan worden: ‘Het is goed dat het wetsvoorstel van de baan is, maar laten nu ook eens tot een echt debat komen over hoe veel we van ons privacy we willen inleveren voor onze veiligheid- en hoe we dit nu zo effectief mogelijk kunnen vorm geven. Wie namelijk zegt de rechtsstaat te willen bewaken tegen terroristische aanvallen van buiten, moet ervoor zorgen dat zij dezelfde rechtsstaat niet van binnenuit onnodig ondermijnt.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top