www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vluchtelingenorganisaties verdienen een stem in Brussel

15-10-2009 • Om te voorkomen dat de European Council on Refugees in Europe (ECRE) zonder geld komt te zitten heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong een brandbrief naar de Europese Commissie gestuurd. De commissie weigert vooralsnog subsidie te geven aan ECRE. De Jong: ´Onbestaanbaar´. ECRE is de stem van alle vluchtelingenorganisaties in Europa. In de Europese Unie worden mensenrechten van vluchtelingen nu al met de voeten getreden en dat kan zonder de stem van ECRE alleen maar erger worden.

ECRE is de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties waartoe onder andere vluchtelingenwerk Nederland behoort. De koepel is een van de belangrijkste gesprekspartners voor de Europese instellingen op het gebied van vluchtelingen. De Jong: ´ECRE is hard nodig. Overvolle opvangkampen, het terugsturen van vluchtelingen naar Libië en procedures die in strijd zijn met de meest basale mensenrechten, het komt allemaal voor. Inmiddels bereidt de Commissie een groot aantal voorstellen voor om te komen tot een Europees asielbeleid. Het is juist daarom absoluut noodzakelijk dat vluchtelingenorganisaties op Europees niveau een stem blijven houden. Het is te gek voor woorden dat de Commissie wel miljoenen uitgeeft aan defensieonderzoek maar geen geld zou hebben voor de ondersteuning van ECRE, de stem van de vluchteling`.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top