www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Christel Wiskerke
Aïsha Akhiat
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Velzen bezoekt het 'Van-Velzen-experiment' bij reclassering Eindhoven

19-05-2009 • Het aangenomen voorstel van SP-Kamerlid Krista van Velzen om de bureaucratie tegen te gaan bij de reclassering is goed ontvangen bij de reclasseringswerkers. Dat constateert Krista van Velzen, die maandag een bezoek bracht aan de reclassering in Eindhoven. De reclassering in Eindhoven is enthousiast aan de slag gegaan met de uitvoering van het experiment, dat reclasseringswerkers meer de ruimte geeft hun werk goed te doen. Krista van Velzen: “Liever had ik gezien dat er direct was gesneden in de bureaucratie, maar een plaats en tijd gebonden experiment is een goed begin. Als dit een succes wordt, moet de reclassering overal weer de ruimte krijgen om datgene te doen wat belangrijk is om herhalingscriminaliteit te voorkomen.”

In november 2007 werd een motie van Krista van Velzen aangenomen, die de regering oproept 'de reclassering bij wijze van experiment de ruimte te geven'. Veel reclasseringswerkers hebben last van doorgeslagen bureaucratie en regeldrift, en vinden dat ze hierdoor onvoldoende in staat zijn mensen te helpen op het rechte pad te blijven. Dat bleek ook uit de enquête die Van Velzen hield onder reclasseringswerkers. In maart 2009 is het experiment van start gegaan. Voor Krista van Velzen een reden om in de praktijk te gaan kijken hoe het gaat.

Een aantal reclasseringswerkers vertelden het Kamerlid uit eigen ervaring wat ze nu kunnen doen met de zo genoemde 'Van Velzen-gevallen', waar voorheen geen ruimte voor was. Een reclasseringswerker vertelt ondermeer: “Ik moest iemand begeleiden die een taakstraf uitvoerde. Deze man bleek al een jaar geen identiteitsbewijs te hebben, dat leek hem niet nodig. Maar daarmee kun je je ook niet inschrijven voor een huurwoning of een baan zoeken. Deze man heeft een zetje in de rug nodig zijn leven op de rails te krijgen. Met de ruimte die ik nu krijg kan ik dat doen.” Een ander vertelt: “Een cliënt van mij heeft 13 jaar vastgezeten voor een zedendelict, en komt vrij zonder toezicht van de reclassering. Dat is vragen om problemen, deze man dreigt te verzuipen in een sterk veranderde maatschappij. Ik ga deze man begeleiden, ook al is er formeel geen sprake van verplicht toezicht dat is opgelegd door de rechter.”

Van Velzen heeft bewondering voor de reclasseringswerkers die de ruimte moeten gaan opzoeken om te doen wat noodzakelijk is om iemand te weerhouden van nieuwe strafbare feiten. “Ze hebben hier in Eindhoven geen extra geld gekregen, terwijl ze wel meer werk verrichten. Daar heb ik respect voor, men gaat hier echt voor de kwaliteit van de begeleiding. Tegelijkertijd zie ik wel een risico. Wanneer de druk op collega-reclasseringswerkers toeneemt omdat zij cliënten moeten overnemen, schieten we niets op. Dit experiment moet echt de kans krijgen te bewijzen dat die vrije ruimte voor reclasseringswerkers hard nodig is. Ik ga dit heel kritisch in de gaten houden, en ga staatssecretaris Albayrak vragen dit experiment volop te steunen, zo nodig ook financieel. Van een betere reclassering wordt de samenleving veiliger.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top