www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Conclusie SP na onderzoek Glen Mills: trek de stekker eruit

16-06-2008 • Het instituut Glen Mills werkt niet en moet worden gesloten, stellen SP-Kamerlid Krista van Velzen en Susanne Broekhuijs, oud medewerker van Glen Mills. Zij spraken met (oud) studenten, (oud) medewerkers en ouders van studenten en kregen via een meldpunt van de SP tientallen verontrustende reacties binnen. Aan de hand daarvan stelden zij een zwartboek samen. “Er is sprake van mishandeling in een bijna sektarische cultuur, er wordt gesjoemeld met onderwijsresultaten en de recidive is hoger dan onder jongeren uit de jeugdgevangenis,” concludeert Van Velzen.

Uit de interviews blijkt dat jongeren een structureel slaaptekort opgelegd krijgen, nachten van 3 tot 5 uur komen erg vaak voor. De methodiek waarbij het personeel de jongeren en de jongeren elkaar aanspreken op negatief gedrag leidt tot mishandeling: uren of zelfs dagen lang met gestrekte benen zittend de vloeren van het waslokaal schrobben is een veel toegepaste sanctie. Ook melden zowel personeelsleden als studenten dat jongeren voor straf dagenlang in een doucheruimte moeten zitten.

Als een jongen iets doet wat niet mag wordt de hele groep er op aangepakt. Dit zou er toe moeten leiden dat jongens elkaar corrigeren en op het rechte pad brengen, maar er wordt voorbij gegaan aan een confrontatie van de jongere met de daden die hij gepleegd heeft. Van Susanne Broekhuijs, zelf oud-medewerker: “Deze jongens worden onder hoge druk gedrild om een trucje te vertonen zonder de onderliggende problematiek aan te pakken. Dat veel van de jongens na het verlaten van de school weer in oud crimineel gedrag vervallen is dan ook heel verklaarbaar.” Het blijkt ook dat Glen Mills het niet nauw neemt met toelatingscriteria. Hoewel jongens pas vanaf hun 14e welkom zijn, worden ook jongens van 12 en 13 opgenomen. Ook jongens die een seksueel delict pleegden en een jongen die zeer slechthorend is werden toegelaten, terwijl het instituut en het personeel daar niet op zijn toegerust.

Vorige week werd bekend dat de eindexamenkandidaten Duits hun examen over moesten doen omdat een docent fraude pleegde door de juiste antwoorden aan te reiken. Het zwartboek laat zien dat dit geen incident is, maar vaker voorkomt.

“De politiek had een heilig geloof dat de stevige aanpak naar Amerikaans model wel een positief effect moest hebben, maar die hooggespannen verwachtingen zijn niet waargemaakt,” concludeert Van Velzen. “Van de jongens die op Glen Mills hebben gezeten pleegt 46,3 procent binnen een jaar weer een delict waarvoor hij werd vervolgd. Na vier jaar geldt dit voor 78 procent. Dat is aanmerkelijk hoger dan voor jeugdgevangenissen geldt. Glen Mills faalt op haar belangrijkste doelstelling: het op het rechte pad brengen van criminele jongeren. De politiek heeft dit experiment mogelijk gemaakt, maar moet nu concluderen dat dit mislukt is. De stekker moet eruit.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top