www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Laat vrijwillige brandweer meepraten

26-09-2007 • De SP wil dat de minister van Binnenlandse Zaken om tafel gaat met de vrijwillige brandweer. Momenteel kunnen ze niet meebeslissen over de opleiding van brandweerlieden. Alle partijen die meededen aan het debat steunen deze oproep, behalve de PvdA. De SP vraagt ook steun voor de oprichting van een vakvereniging van brandweervrijwilligers, die 80 procent van het korps uitmaken.

Ongeveer 22.000 mensen zetten zich in voor onze veiligheid als brandweervrijwilligers. Woensdag spreekt de Tweede Kamer met minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst over de professionalisering van de brandweer. Daarbij worden eisen gesteld aan oefenen en bijscholen, opleiden en examineren van brandweerlieden.

SP-Kamerlid Ronald van Raak is teleurgesteld dat de minister niet bereid is om de vrijwilligers, veruit de grootste groep brandweerlieden, te vragen naar hún ervaringen en hún eisen. “Onlangs is een vakvereniging Brandweer Vrijwilligers opgericht,” zegt Van Raak. “Ter Horst is toch een sociaaldemocraat? Zij zou de oprichting van vakverenigingen toch moeten toejuichen? Ik vraag haar om de brandweervrijwilligers serieus te nemen. Zij weten het beste hoe brandweerlieden moeten worden opgeleid. Ook wil ik dat de minister de vakvereniging Brandweer Vrijwilligers een startsubsidie geeft, zodat de vrijwilligers zich goed kunnen organiseren.”

* * Update * *

De minister heeft toegezegd opnieuw te gaan praten met de brandweervrijwilligers. Met hen wil zij de mogelijkheid van startsubsidie verder bespreken. Ook is de minister bereid om, in overleg met de brandweervrijwilligers, te kijken of snel gekomen kan worden tot oprichting van een nieuwe vakvereniging. Tot die tijd is de minister bereid de brandweervrijwilligers aan te horen over wetswijzigingen, ook al hebben ze nog geen officiële inspraak.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top