www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: Huwelijksdwang eerder signaleren

23-10-2012 • Er moet meer gebeuren om gedwongen huwelijken en achterlating van vrouwen in landen van herkomst tegen te gaan. Professionals die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdzorg kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren hiervan en moeten daarvoor voldoende kennis in huis hebben. Een SP-voorstel waarin de regering wordt opgeroepen daar voor te zorgen werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. Kooiman: ‘Huwelijksdwang is een ernstig strafbaar feit. We moeten alles op alles zetten om signalen op te pikken zodat dit voorkomen kan worden. Onderwijzers en jeugdhulpverleners kunnen hierin een belangrijke rol spelen, ik ben blij met de steun van de Kamer voor dit voorstel.’

Nine KooimanIn een Kamerdebat van twee weken geleden werd een wetsvoorstel van de regering behandeld waarmee de strafrechtelijke mogelijkheden om huwelijksdwang aan te pakken werden uitgebreid. Kooiman sprak namens de SP steun uit voor het voorstel, maar benadrukte dat van het strafrecht alleen niet al te veel kan worden verwacht: ‘De preventieve aanpak van huwelijksdwang is natuurlijk veel belangrijker. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat meiden gedwongen worden tot een huwelijk of worden achtergelaten in een ver land. En dan is kennis bij de professionals die dit in de praktijk kunnen signaleren uiterst belangrijk!’

In het debat kwam verantwoordelijk staatssecretaris Teeven ook tegemoet aan een andere wens van Nine Kooiman: ‘Het komt voor dat mensen naar Nederlands recht gescheiden zijn, maar niet onder het juk van het huwelijk gesloten in het land van herkomst uitkomen. We spreken dan van "huwelijkse gevangenschap". Ik ben blij dat de staatssecretaris heeft toegezegd te onderzoeken op welke wijze de positie van deze vrouwen verbeterd kan worden. Ook dit is een belangrijke stap vooruit om dergelijke vormen van dwang tegen te gaan en de slachtoffers te ondersteunen.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top