www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP in Senaat: boter bij de vis over nationale politie

03-07-2012 • Als minister Opstelten wil dat zijn plan voor een nationale politie doorgaat, moet hij boter bij de vis doen en zorgen dat eerst de Tweede Kamer instemt met de door de minister aangekondigde reparatiemaatregelen. Dat zegt SP-senator Bob Ruers. De Eerste Kamer behandelt dinsdag en woensdag de voorgenomen ombouw van het huidige stelsel van regionale politiekorpsen naar één nationale politie.

Het idee van een nationale politie wordt breed gesteund. De Tweede Kamer gaf eensgezind groen licht aan de minister. Nadien is echter een groot aantal ernstige uitvoeringsmankementen aan het licht gekomen door meldingen vanuit de politie en de gemeenten. Ook veel deskundigen wijzen op uitvoeringsproblemen. De minister erkent inmiddels die gebreken. Hij belooft ze te zullen wegwerken, maar alleen als de Eerste Kamer nu al instemt met het wetsvoorstel als zodanig.

Bob Ruers: 'Maar zo gaat dat niet. Wij steunen de ombouw naar een nationale politie, maar alleen als alles goed geregeld wordt. We willen er geen puinhoop van maken. Dat kunnen we niet maken, zeker niet voor alle politieagenten die recht hebben op een heldere en goed functionerende organisatie. Als de minister onze steun wil, moet hij boter bij de vis doen. Dat betekent dat hij eerst instemming van de Tweede Kamer moet vragen voor zijn elf nieuwe en ingrijpende wijzigingsvoorstellen. Als hem dat lukt kan de Eerste Kamer de gerepareerde wet behandelen en hoogstwaarschijnlijk aannemen. Dit is niet het moment om onze zegen te vragen, zonder garantie dat de Tweede Kamer ook daadwerkelijk instemt met de door de minister beloofde verbeteringen. Want dan lopen we het risico dat op 1 januari 2013 een wet wordt ingevoerd die niet fatsoenlijk kan werken.'

De mankementen betreffen onder meer onduidelijkheden over waar nu de eindverantwoordelijkheid voor de nieuwe nationale politie komt te liggen en hoe burgemeesters ervoor kunnen zorgen dat ze voldoende politieagenten hebben om de openbare orde te handhaven. Andere gebreken zijn het falende ICT-systeem, de slechte prestaties in de strafrechtketen, de bezuinigingen, het gebrek aan mankracht en te weinig 'blauw' op straat.

Volgens senator Ruers is het belangrijk dat minister en parlement tempo maken. Hij zal daar morgen dan ook in het debat op aandringen. Ruers: 'Als de minister nog deze week zijn wijzigingsvoorstellen in een zogeheten 'novelle' aan de Tweede Kamer voorlegt, dan kan die er rap over beslissen. Wellicht moeten zowel Tweede als Eerste Kamer er dan een dag voor terugkomen in hun reces, maar dat moet dan maar. De vakantie duurt lang genoeg.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top