www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europese instellingen negeren uitkomst rapport Transparency International

06-06-2012 • Vanmorgen organiseerde SP-Europarlementariër Dennis De Jong samen met Transparency International een bijeenkomst in het Europees Parlement waarbij het nieuwe rapport van TI over corruptie in Europa werd gelanceerd. De Jong: 'De studie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: corruptie verergert de huidige economische crisis en ondermijnt de democratie. Het is dan ook teleurstellend dat de enige reactie van de Europese Commissie een verwijzing naar een rapport is dat zij in 2013 zullen uitbrengen. Tegelijkertijd bleek dat er in de afspraken tussen de Troïka en Portugal met geen woord over corruptiebestrijding wordt gerept. Ook de nieuwe plannen van Van Rompuy (de bouwstenen) bevatten nergens ideeën over de aanpak van corruptie. De Europese instellingen laten het er gewoon bij zitten.'

Dennis de JongDe Jong eist van de Europese Commissie dat bij de reddingsplannen voor de Zuid-Europese lidstaten corruptie nu eindelijk bovenaan de agenda komt te staan. De Jong: 'Uit de studie blijkt dat de Zuid-Europese burgers corruptie niet meer accepteren. Zo ziet 98% van de Grieken corruptie als enorm probleem. Burgers die corruptie aan de kaak durven stellen, moeten steun krijgen, zowel financieel als via een goede klokkenluidersregeling. Verder moet in de reddingsprogramma´s de justitieketen prioriteit krijgen: de bezuinigingen op politie en justitie moeten onmiddellijk stoppen en er moet juist geïnvesteerd worden in een goed betaald, integer apparaat.'

Ook de EU instellingen zelf doen te weinig aan transparantie. Zo is de Commissie erg terughoudend bij het verschaffen van informatie aan burgers. De Jong: ´Het is onverklaarbaar dat de Commissie zelfs dreigt haar voorstel voor een Europese WOB in te trekken, als de Raad van ministers en het Europees Parlement overeenstemming bereiken over meer transparantie. En dat terwijl diezelfde Commissie miljarden uitgeeft aan ´voorlichting´. 'Ook het Europees Parlement heeft met het afzwakken van de nieuwe gedragscode voor Europarlementariërs een scheve schaats gereden. Daarom neem ik met Transparency International het initiatief een vrijwillige, verregaande gedragscode voor Europarlementariërs in te stellen zodat de bevolking weet dat er Europarlementariërs zijn die wel leiderschap willen tonen in de strijd tegen corruptie.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top