www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

CDA wil geen oplossing voor tentenkamp Ter Apel

22-05-2012 • Vorige week heeft de SP samen met andere oppositiepartijen gepleit voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, totdat zij daadwerkelijk terug kunnen keren naar land van herkomst. Helaas heeft een meerderheid van de Kamer hier vandaag niet mee ingestemd.

Sharon GesthuizenAl twee weken lang bivakkeren uitgeprocedeerde asielzoekers uit met name Irak en Somalië in een tentenkamp in het Groningse Ter Apel. Op dit moment zijn er ongeveer 350 bewoners die aangeven niet terug te willen en terug te kunnen. Een zeer kwalijke situatie waar volgens de SP snel een oplossing voor moet komen.

Sharon Gesthuizen: 'De SP pleit al jaren voor het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers totdat terugkeer mogelijk is. Hiermee creëer je de rust en de tijd voor deze mensen om zich goed voor te kunnen bereiden op de uitzetting. Met de nodige begeleiding zorg je voor een effectievere terugkeer en kan direct bekeken worden of iemand buiten zijn of haar schuld niet terug kan.'

Deze regering zet mensen op straat en verwacht dat ze zelf hun vertrek regelen. Dit heeft tot gevolg dat vele ongedocumenteerden de illegaliteit in verdwijnen en extra vatbaar worden voor criminaliteit, prostitutie of zelfs huisjesmelkerij. Een grote belasting voor zowel de lokale overheid als de vreemdelingen. 'Het is verschrikkelijk dat deze situatie zo voort moet duren. Nog steeds wil ik dat deze mensen worden opgevangen totdat duidelijkheid is over hun situatie. Ik had gehoopt dat het CDA na de val van het kabinet een iets socialere positie zou innemen, maar helaas lijkt het nog steeds de leer van de PVV te volgen', aldus Gesthuizen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top