www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Gesthuizen blij met lagere leges voor gezinsherenigers

19-04-2012 • Minister Leers heeft aangegeven de leges met duizend euro te verlagen voor vreemdelingen die zich bij hun gezin in Nederland willen voegen als zij een uitkering hebben. De minister besloot dit op aandringen van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in januari. Het Hof oordeelde dat Nederland teveel leges heeft gevraagd aan een vreemdeling die zich bij zijn gezin in Nederland wilde voegen.

Sharon GesthuizenAangezien de echtgenote van deze man slechts een uitkering ontving kon zij immers onmogelijk de leges, 1250 euro, voor een verblijfsvergunning ophoesten. Hierdoor heeft de verantwoordelijk Minister Leers het onmogelijk gemaakt voor burgers om aanspraak te maken op een belangrijk grondrecht: het recht op respect voor het familieleven.

Sharon Gesthuizen: 'Het wordt gezinnen met en zonder kinderen steeds moeilijker gemaakt om bij elkaar te zijn. Niet alleen worden de regels voor gezinshereniging steeds strenger, ook de leges zijn vorig jaar flink verhoogd. Deze uitspraak is een duidelijk signaal aan dit kabinet en ik heb minister Leers begin dit jaar dan ook direct gevraagd gehoor te geven aan de uitspraak van het Europees Hof. Niet alleen bijstandsgerechtigden, ook mensen met WW of een minimumsalaris kunnen de € 1.250,00 niet opbrengen. Deze beslissing van Leers is een goede stap vooruit', aldus Gesthuizen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top