www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Europees Parlement steunt SP en stelt grenzen aan Europees Strafrecht

15-04-2012 • SP-Europarlementariër Dennis de Jong is zeer tevreden met de bijna unanieme steun voor zijn rapport ‘Grenzen aan het Europees Strafrecht’ dat afgelopen week in de justitiecommissie van het Europese Parlement werd behandeld. De Jong: ‘Op steeds meer terreinen voegt de Europese Commissie strafrechtelijke bepalingen toe aan haar voorstellen: bijvoorbeeld op het gebied van milieu, of bij oneerlijke handelspraktijken. Daardoor dreigt het gevaar van een hap snap benadering waarbij er steeds losse stukjes strafrecht ontstaan zonder onderlinge afstemming. Met mijn rapport worden er duidelijke grenzen gesteld: het rapport voert criteria in om te bepalen of iets wel via het strafrecht moet worden gehandhaafd, of ook met lichtere middelen kan worden afgedwongen. Vervolgens bevat het ook een zware test om te bepalen of het wel door Europa moet worden geregeld. Niet alles op het gebied van strafrecht komt voor Europese regelgeving in aanmerking. Tenslotte voorziet het rapport ook in maatregelen om de coherentie van de verschillende strafrechtelijke bepalingen te bewaren.’

Volgens De Jong komt het rapport geen dag te vroeg. De Jong: ‘Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft Brussel ook op dit terrein ruimere bevoegdheden gekregen. De Commissie heeft vorig jaar zelf ook een rapport uitgebracht en daarin zitten zulke algemene criteria, dat elk onderdeel van het strafrecht geharmoniseerd zou kunnen worden. Dat is gevaarlijk, want het zet de deur open voor overhaaste harmonisatie, bijvoorbeeld als er in de media veel aandacht is voor een bepaald delict. Doordat in het rapport hard bewijsmateriaal over de meerwaarde van Europese regels wordt geëist voordat tot een vorm van harmonisatie kan worden overgegaan, wordt dit gevaar nu sterk ingedamd. Bij grensoverschrijdende misdaad, zoals bijvoorbeeld bij mensenhandel, ligt een Europese benadering voor de hand. Maar er is geen enkele reden om de strafmaat bij diefstal of moord op Europees niveau te harmoniseren. Dat kunnen de lidstaten prima zelf regelen.’

Het rapport vraagt verder om de instelling van een werkgroep, waarin het Parlement samen met de Europese Commissie en de Raad gemeenschappelijke regels opstelt. Hiermee moet niet alleen overhaaste harmonisatie worden tegengegaan, maar ook moet zo de kwaliteit van de Europese regelgeving worden gewaarborgd. Nu het rapport door vrijwel het gehele Parlement wordt gesteund, kan worden aangenomen dat de andere Europese instellingen met de opstelling van gemeenschappelijke regels akkoord gaan. De Jong: ’Vanuit het Raadssecretariaat heb ik al positieve reacties ontvangen. Die steun is belangrijk: als Parlement en Raad op een lijn zitten, kan de Europese Commissie niet om ons heen.’ In de justitiecommissie stemden 49 van de 53 leden voor. PVV-Europarlementariër Zijlstra stemde tegen. De Jong: ‘De PVV voert kennelijk liever alleen symboolpolitiek en is niet echt geïnteresseerd in oplossingen, zoals in mijn rapport staan, waardoor bijvoorbeeld wordt gegarandeerd dat ons unieke euthanasie- en abortusbeleid beschermd wordt tegen Europese regelgeving.’ Het rapport zal naar verwachting op 22 mei tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement definitief worden goedgekeurd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top