www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of Laat: Langdurig toezicht op zedendelinquenten

28-03-2012 • Maart 2007. Krista van Velzen voert voor de SP het woord bij het debat over de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel, waarmee de termijn van reclasseringstoezicht op ex-tbs’ers wordt verlengd van 3 naar 9 jaar.

Van Velzen:

‘De SP-fractie is positief over de bereidheid van de regering om de duur van de voorwaardelijke beëindiging te verlengen. In normaal Nederlands: wij zijn blij dat het kabinet tbs'ers die in de maatschappij terugkeren, wat langer in de smiezen wil houden en hen via de rechter wil verplichten om dingen te doen en te laten. Hierdoor wordt namelijk een op maat gesneden behandeling mogelijk. De maatregel loopt in beginsel steeds af. Het is aan de rechter om hem te verlengen. Als hij met behulp van deskundigen concludeert dat het goed is om een tbs'er nogmaals voorwaarden op te leggen, dan moet dat gebeuren. Dan is dat blijkbaar nodig. Dat pleit ervoor om de
eindtermijn niet wettelijk vast te leggen en het aan de rechter en deskundigen over te laten.

Ik pleit ervoor om de rechter deze daadwerkelijk te laten verlengen als dat nodig is. Ik ben er geen voorstander van om een tbs'er veilig te verklaren als hij negen jaar onder voorwaarden in de maatschappij heeft rondgelopen. Die negen jaar zegt mij niets. Het gaat mij om de situatie van de desbetreffende patiënt, van de desbetreffende tbs'er. Als de diensten die zich met hem bemoeien, zoals de reclassering en de klinieken, aangeven dat het veilig is, dan is het veilig. Het is niet veilig omdat in de wet staat dat het na negen jaar veilig is. Ik ben er dan ook geen voorstander van om dergelijke arbitraire getallen in de wet op te nemen.

Ik roep de Kamer daarom op om mijn amendement te steunen, wat regelt dat de beslissing of iemand nog toezicht nodig heeft, aan rechters en deskundigen wordt overgelaten.’

Van Velzen vindt hier een medestander in de heer Teeven, Kamerlid voor de VVD. Behalve de VVD, steunen ook de PvdD, de SGP en de PVV het amendement van Van Velzen. Ondermeer de PvdA en het CDA steunen dit voorstel niet, waarmee het toezicht op ex-tbs’ers dus altijd na negen jaar afloopt. Ongeacht hoe het gaat met de ex-tbs’er.

Maart 2012. Fred Teeven, inmiddels staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, kondigt een wetsvoorstel aan waarmee langdurig of (indien noodzakelijk) levenslang toezicht op (onder meer) zedendelinquenten mogelijk wordt. Deze beoordeling is aan de rechter. Periodiek moet worden getoetst of verlenging van de maatregel noodzakelijk is. Precies zoals Krista van Velzen 5 jaar geleden voorstelde.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top