www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Bureaucratie bij reclassering maakt Nederland onveilig’

08-09-2011 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen luidt de noodklok over de almaar toenemende bureaucratie bij de reclassering. Gesthuizen: ‘De bureaucratie bij de reclassering is beklemmend en moet worden aangepakt. Wat is het stoere crimefighters-imago van dit kabinet waard als criminelen na hun straf direct opnieuw in de fout gaan?’ In het debat met staatssecretaris Teeven, dat vandaag wordt gevoerd, roept Gesthuizen het kabinet op om een dikke streep te zetten door de wildgroei van regeltjes en protocollen zodat de reclasseringswerker weer gewoon zijn werk kan doen.

Sharon GesthuizenGesthuizen daagt Teeven uit om het in Eindhoven uitgevoerde experiment – waarbij werknemers minder last hebben van beklemmende regels– uit te breiden naar het hele land. ‘De reclasseringswerkers die meer ruimte kregen ex-criminelen op het rechte pad te houden zijn heel succesvol geweest. Net als in de zorg en het onderwijs draait het in de reclassering om mensenwerk. Helaas is er in al deze sectoren altijd wel een VVD’er beschikbaar om een woud aan regels op te tuigen om dat werk onmogelijk te maken,’ aldus Gesthuizen. Zij verbaast zich erover dat Teeven, die als Kamerlid nog heel enthousiast was over het experiment, er nu niets meer van wil weten. Het experiment in Eindhoven kwam er dankzij een voorstel van oud-SP-Kamerlid Krista van Velzen. Reclasseringswerkers kregen daar meer mogelijkheden om datgene te doen wat nodig was om recidive te voorkomen.

Volgens Gesthuizen is het schrappen van bureaucratie en het vergroten van de vrijheid van medewerkers de beste manier om hun werk te verbeteren: ‘De bureaucratie bij de reclassering maakt Nederland onveilig. Meer professionele ruimte voor de mensen die dit belangrijke werk doen is keihard nodig.’ De SP deed in 2008 uitvoerig onderzoek onder medewerkers in de reclassering. Uit dat onderzoek bleek dat reclasseringswerkers teveel tijd doorbrengen achter de computer en te weinig met de mensen die zij op het rechte pad moeten houden. De regeltjes en protocollen schrijven nog altijd tot in detail voor wat er moet gebeuren.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top