www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Christel Wiskerke
Aïsha Akhiat
SP.nl/justitie

Standpunten:

  • Om de buurten veiliger te maken investeren we in extra politieagenten. Die horen vooral thuis op straat en niet achter een bureau. Met kleinschalige politieposten in de buurt brengen we de politie dichter bij huis.
  • Om Nederland veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen moeten we de recidive bestrijden. De herhalingscriminaliteit is nu torenhoog. Al in de gevangenissen pakken we de problemen aan. De werkdruk van het gevangenispersoneel en de bureaucratie bij de reclassering moeten omlaag.
  • De toegang tot het recht moet worden gegarandeerd. Door de voortdurende bezuinigingen op de rechtsbijstand en de verhoging van de kosten voor een rechtszaak staan de mogelijkheden om je recht te halen voor de niet-rijken zwaar onder druk.
  • Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.
  • Fraude en witteboordencriminaliteit worden grondig bestreden. Criminele winsten moeten altijd en volledig worden ontnomen door justitie.

Klik hier voor alle standpunten:

Veiligheid is mensenwerk

Veel mensen hebben gelukkig nog veel voor anderen over. Toch is onze samenleving harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen. We doen dan ook steeds vaker een beroep op de politie. Die moet optreden als anderen falen. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt. Meer wijkagenten en wijkposten kunnen misdaad en agressie voorkomen. Agressie tegen politie, brandweer en hulpverleners is onaanvaardbaar. Wie zich misdraagt, wordt hard gestraft en moet de schade betalen

Mensen die hun straf hebben uitgezeten, bieden we een nieuwe kans. Door het aanpakken van verslaving en het begeleiden naar werk. De aanpak van witteboordencriminaliteit krijgt meer prioriteit. Politie en justitie krijgen meer mogelijkheden om mensenhandel, belastingontduiking en internetfraude effectief te bestrijden. In ons rapport Het gevangenispersoneel aan het woord doet gevangenispersoneel voorstellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het land veiliger te maken. De werkdruk van agenten is te groot, de bureaucratie blijft groeien en de arbeidsvoorwaarden zijn slecht. Dat blijkt uit ons rapport De agent aan het woord, een onderzoek onder 10.000 politiemensen. Veel agenten worden nog steeds afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitdelen, moeten werken met slechte computer- en communicatiesystemen en kunnen onvoldoende aanwezig zijn in de buurt. Agenten maken zich zorgen over de samenleving. Over de toenemende agressie en het aantal jongeren dat ontspoort. Maar ook over de toenemende eenzaamheid van onze ouderen en de toenemende armoede in de gezinnen. Die problemen moet de politiek aanpakken.

nieuws

/justitie :: Nieuws

SP, ChristenUnie en PvdA: klant heeft verantwoordelijkheid in strijd tegen gedwongen prostitutie

12-07-2014 Klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen aan het werk is moeten worden aangepakt. Dat stelt SP-Kamerlid Nine Kooiman voor in een initiatiefwet die ze samen met de ChristenUnie en PvdA maakt.

> Lees verder…

Kooiman: Teeven zet onze veiligheid op het spel

02-07-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman is bezorgd over het plan van staatssecretaris Teeven om de bezuinigingen op de reclassering door te zetten. Ook Reclassering Nederland maakt zich grote zorgen en luidt vandaag de noodklok omdat het toezicht op criminelen dreigt te verslechteren. Kooiman: ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris ervoor kiest om fors te bezuinigen op onze veiligheid. Al anderhalf jaar waarschuw ik hem voor de consequenties van zijn bezuinigingsdrift, maar blijkbaar is dat tegen dovenmansoren gezegd.’

> Lees verder…

Overwinning SP: ruimere betalingsregeling boetes

02-07-2014 Er komt een betalingsregeling voor mensen die hun verkeersboete wel willen, maar niet kunnen betalen. Dit heeft staatssecretaris Teeven op verzoek van de SP de Kamer woensdag laten weten. SP-Kamerlid Nine Kooiman is opgelucht met deze beleidswijziging: 'Eindelijk komt er een eind aan het achter de tralies zetten van mensen die hun boetes wel willen, maar niet kunnen betalen. Ik kreeg regelmatig voorbeelden van ouders die werden weggehaald van hun kinderen en hun baan kwijtraakten omdat ze hun boetes niet kunnen betalen en het gevang in moesten. Dat leverde grote problemen op, die met een betalingsregeling nu eindelijk voorkomen kunnen.'

> Lees verder…

Van Nispen: Opstelten goochelt met cijfers pakkans

26-06-2014 Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie goochelt met cijfers over de kans dat criminelen tegen de lamp lopen. Dat verweet SP-Kamerlid Van Nispen de minister donderdag in het verantwoordingsdebat over het Jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 'De minister laat zich op zijn beleid niet of nauwelijks controleren en dat is een kwalijke zaak.'

> Lees verder…

Kooiman: aanpak Opstelten criminele jeugdbendes moet beter

17-06-2014 Het Openbaar Ministerie moet een vast aanspreekpunt krijgen voor de aanpak van criminele jeugdbendes. Dat wil SP-Kamerlid Nine Kooiman. Criminele jongeren moeten snel vervolgd kunnen worden. Agenten moeten daartoe meer samenwerken.

> Lees verder…

Oud-gevangenispersoneel wint strijd voor eerlijker pensioen

27-05-2014 Na jarenlange strijd gaat de regering eindelijk aan de slag met een eerlijke pensioenregeling voor het oud-gevangenispersoneel. SP-Kamerlid Nine Kooiman is blij dat er nu eindelijk schot in de zaak zit: ‘Deze mensen hebben zich jarenlang ingezet voor onze veiligheid en werden een aantal jaar geleden ‘bedankt’ met een forse bezuiniging op hun pensioen. Respectloos. Dat zij zo lang hebben moeten vechten voor een eerlijke regeling is schandalig.’

> Lees verder…

Kooiman: Zet extra in op betalingsregeling bij boetes

20-05-2014 Nog te vaak belanden mensen in de cel omdat ze hun verkeersboete wel willen, maar niet kunnen betalen.

> Lees verder…

Gesthuizen: Pak fraude aan met Nationale Fraude Autoriteit

15-05-2014 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil een einde aan de lakse houding van het kabinet bij de aanpak van fraude: ‘Fraude kost de maatschappij ieder jaar 8 miljard euro. Desondanks krijgen fraudeurs vrij spel dankzij de lakse opstelling van onze overheid. Ik pleit er daarom voor om hier definitief een einde aan te maken door het inrichten van een nationaal anti-fraudebureau. Deze Nationale Fraude Autoriteit krijgt als taak om gecoördineerd fraude aan te pakken maar vooral ook te voorkomen.’

> Lees verder…

‘Rechtsstaat niet in goede handen bij Opstelten en Teeven’

13-05-2014 Een overgrote meerderheid (90%) van de advocaten vindt dat de rechtsstaat er met het beleid van dit kabinet niet op vooruit is gegaan. Met name de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de advocaten een doorn in het oog. Dat blijkt uit een grote enquête onder advocaten. SP-Kamerlid Van Nispen: ‘Dit is een overduidelijk signaal dat Opstelten en Teeven niet op de goede weg zijn. De bezuinigingen moeten van tafel omdat de toegang tot het recht op het spel staat.’

> Lees verder…

De Jong: Kabinet moet nu eindelijk werk maken van Europese asielcentra

03-05-2014 Asielsamenwerking tussen EU-lidstaten loopt helemaal vast. Vooral in Italië, Griekenland, Spanje en Bulgarije neemt het aantal mensen dat asiel aanvraagt, steeds verder toe. Maar ook Nederland krijgt te maken met meer asielzoekers die illegaal doorreizen. De Jong: ‘Landen met lange buitengrenzen nemen veel asielverzoeken niet eens meer in behandeling. Ook kunnen afgewezen asielzoekers vaak niet meer worden uitgezet naar hun land van herkomst. Vreemdelingendetentie wordt dan gebruikt als pressiemiddel om de asielzoekers te dwingen alsnog zelfstandig te vertrekken. Mensen worden zo, met onderbrekingen, jaren in detentie zitten. Ook medische zorg schiet tekort. Dit leidt tot mensonterende situaties.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top