www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Christel Wiskerke
Erik de Vries
SP.nl/justitie

Standpunten:

  • Om de buurten veiliger te maken investeren we in extra politieagenten. Die horen vooral thuis op straat en niet achter een bureau. Met kleinschalige politieposten in de buurt brengen we de politie dichter bij huis.
  • Om Nederland veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen moeten we de recidive bestrijden. De herhalingscriminaliteit is nu torenhoog. Al in de gevangenissen pakken we de problemen aan. De werkdruk van het gevangenispersoneel en de bureaucratie bij de reclassering moeten omlaag.
  • De toegang tot het recht moet worden gegarandeerd. Door de voortdurende bezuinigingen op de rechtsbijstand en de verhoging van de kosten voor een rechtszaak staan de mogelijkheden om je recht te halen voor de niet-rijken zwaar onder druk.
  • Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.
  • Fraude en witteboordencriminaliteit worden grondig bestreden. Criminele winsten moeten altijd en volledig worden ontnomen door justitie.

Klik hier voor alle standpunten:

Veiligheid is mensenwerk

Veel mensen hebben gelukkig nog veel voor anderen over. Toch is onze samenleving harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen. We doen dan ook steeds vaker een beroep op de politie. Die moet optreden als anderen falen. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt. Meer wijkagenten en wijkposten kunnen misdaad en agressie voorkomen. Agressie tegen politie, brandweer en hulpverleners is onaanvaardbaar. Wie zich misdraagt, wordt hard gestraft en moet de schade betalen

Mensen die hun straf hebben uitgezeten, bieden we een nieuwe kans. Door het aanpakken van verslaving en het begeleiden naar werk. De aanpak van witteboordencriminaliteit krijgt meer prioriteit. Politie en justitie krijgen meer mogelijkheden om mensenhandel, belastingontduiking en internetfraude effectief te bestrijden. In ons rapport Het gevangenispersoneel aan het woord doet gevangenispersoneel voorstellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het land veiliger te maken. De werkdruk van agenten is te groot, de bureaucratie blijft groeien en de arbeidsvoorwaarden zijn slecht. Dat blijkt uit ons rapport De agent aan het woord, een onderzoek onder 10.000 politiemensen. Veel agenten worden nog steeds afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitdelen, moeten werken met slechte computer- en communicatiesystemen en kunnen onvoldoende aanwezig zijn in de buurt. Agenten maken zich zorgen over de samenleving. Over de toenemende agressie en het aantal jongeren dat ontspoort. Maar ook over de toenemende eenzaamheid van onze ouderen en de toenemende armoede in de gezinnen. Die problemen moet de politiek aanpakken.

nieuws

/justitie :: Nieuws

Teeven experimenteert met veiligheid

15-04-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman is kritisch op de voorstellen van staatssecretaris Teeven om criminelen met een enkelband op de bank te zetten en te bezuinigen op de veiligheid van de Nederlandse samenleving.

> Lees verder…

Van Nispen: Bescherm huurders beter tegen huisuitzettingen

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Nispen heeft samen met de PvdA aandacht gevraagd voor de belangen van huurders die te maken krijgen met de gedwongen verkoop van hun huis als de eigenaar de hypotheek niet meer kan betalen. Door deze gedwongen verkoop via een zogenaamde executieveiling verliezen zij namelijk hun huurrecht. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie wilde huurders maar 3 maanden de tijd geven om een nieuwe woning te vinden.

> Lees verder…

Niet meer naar de rechter kunnen door verhogingen griffierechten

14-04-2014 Door de verhoging van de griffierechten worden drastisch minder zaken aan de rechter voorgelegd door burgers en bedrijven. Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dit verband nog sterker dan al werd gedacht. Ook blijkt dat de griffierechten in Nederland zodanig hoog zijn dat dit slecht is voor de economie. SP-Kamerlid Van Nispen roept daarom minister Opstelten naar de Kamer: ‘Als zaken puur om financiële redenen niet meer aan de rechter worden voorgelegd, dan blijft onrecht voortbestaan. Dat moet de minister van Justitie niet toestaan.’

> Lees verder…

Kooiman: `Laat ex-gedetineerden werken`

09-04-2014 Ex-gedetineerden moeten sneller aan het werk kunnen. Dat stelt Nine Kooiman woensdag voor. Veel ex-gedetineerden krijgen geen baan als zij geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan een werkgever kunnen overleggen. Mensen die veroordeeld zijn voor een licht delict moeten daar maar liefst vier jaar op wachten.

> Lees verder…

Van Nispen: ‘Duidelijkheid over deal met drugscrimineel’

04-04-2014 SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie snel duidelijkheid geeft over de deal met de drugscrimineel, waar de Kamer eerder over debatteerde. Van Nispen: ‘Het wordt tijd dat de feiten op tafel komen. De schijn blijft nu hangen dat de overheid een crimineel heeft geholpen bij het witwassen van drugsgeld en het ontwijken van belastingverplichtingen. Dat moeten we niet hebben.’

> Lees verder…

Michiel van Nispen

Van Nispen: De rechtsstaat is te belangrijk om weg te bezuinigen

02-04-2014 Michiel van Nispen heeft op zijn eerste dag als SP-Tweede Kamerlid een vurige oproep gedaan voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtsstaat. Volgens Van Nispen vormen de harde bezuinigingen op de rechtsbijstand een bedreiging voor de rechtsstaat: ‘Recht is geen eliteproduct. Ook mensen met een smallere beurs moeten goede hulp van een advocaat kunnen krijgen, maar bovendien moet deze advocaat ook op gedegen en onafhankelijke wijze zijn werk kunnen doen.’

> Lees verder…

Hogere inkomens profiteren van uitruilen principes

01-04-2014 SP-leider Emile Roemer vindt het goed dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel is: ‘Een mensenrechten-schendende maatregel is nu van de baan, en dat is goed nieuws.’ Verder noemt Roemer de deal tussen PvdA en VVD over strafbaarstelling van illegaliteit ‘onsmakelijk’ omdat als onderdeel van de afspraak hogere inkomens een extra belastingvoordeel krijgen. ‘Hogere inkomens profiteren van het nieuwe uitruilen van principes door PvdA en VVD. Zij krijgen een belastingvoordeel, de lage inkomens straks de rekening. Dat nadat eind vorig jaar de allerhoogste inkomens ook al een belastingvoordeel kregen van een half miljard,’ aldus Roemer.

> Lees verder…

De Wit: ‘Verjaringstermijn voor asbestslachtoffers uit de wet schrappen’

24-03-2014 SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat de wet wordt aangepast nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat het beroep dat werkgevers doen op verjaring bij asbestkanker ‘onredelijk’ is. De Wit: ‘Asbestslachtoffers staan nu vaak met lege handen omdat werkgevers een beroep doen op de wettelijk e verjaring. Slachtoffers verliezen daardoor de toegang tot de rechter en financiële compensatie. Het EHRM stelt dat dit onredelijk is, veel slachtoffers merken de gevolgen immers pas nadat de verjaringstermijn is verstreken. We moeten de wet in Nederland nu aanpassen zodat asbestslachtoffers ook na 30 jaar nog hun recht kunnen krijgen.’

> Lees verder…

Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep Dennis de Jong en collega parlementariėrs staan achter de oproep

De Jong steunt manifest Amnesty International voor menswaardig asielbeleid

24-03-2014 Op 20 maart organiseerde Amnesty International het ´SOS Europe Beach Protest´. Met deze actie eist Amnesty een menswaardige behandeling van asielzoekers. SP-Europarlementariër Dennis de Jong was aanwezig en ondertekende het manifest. De Jong: `Al jaren probeer ik in het Europees Parlement een discussie op gang te brengen over hervorming van het Europese asielbeleid. Het huidige beleid leidt tot mensonterende situaties, met name in landen met lange buitengrenzen, omdat zij de meeste asielverzoeken moeten behandelen. Daarom pleiten we als SP voor Europese asielcentra die een nette behandeling van het asielverzoek moeten garanderen’.

> Lees verder…

De Wit: Actie tegen huwelijkse gevangenschap

20-03-2014 SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie meer gaat doen om slachtoffers van huwelijkse gevangenschap te ‘bevrijden’. Bij huwelijkse gevangenschap gaat het om stellen die onder het Nederlands recht gescheiden zijn maar waarbij een ander land de echtscheiding niet erkent om bijvoorbeeld religieuze regels.

> Lees verder…

/justitie :: Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top