www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Hulpverleners over stelselwijziging jeugdzorg

Medewerkers in de jeugdzorg zien op tegen de komende veranderingen in de jeugdzorg. Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen onder de gemeente. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die oplopen tot bijna een half miljard euro. SP-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht hoe jeugdzorgmedewerkers tegen deze veranderingen aankijken.

Nine Kooiman - december 2012.


Onvoldoende opvang en kansen voor zwerfjongeren

De wachtlijsten voor opvang voor jongeren zijn een loterij waarbij de wachttijd kan oplopen tot 5 maanden. SP-Kamerlid Nine Kooiman vroeg 44 opvangadressen in alle provincies om mee te doen aan haar onderzoek. 23 daarvan deden mee. Naast de soms lange wachtlijst is de vervolghuisvesting vaak slecht geregeld en wordt jongeren weinig perspectief op een betere toekomst geboden.

Nine Kooiman - maart 2012.


SP-Onderzoek naar de beloning van jeugdzorgbestuurders

Bestuurders in de Nederlandse jeugdzorg verdienen gemiddeld 4,4 keer zoveel als de hulpverleners op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van SP-Kamerlid Nine Kooiman. Uit de gegevens die zij verzamelde blijkt verder dat een derde van de bestuurders meer verdient dan de minister-president. Het gemiddelde salaris van de onderzochte bestuurders is 136.265 euro.

Nine Kooiman - december 2011.


‘18 kinderen: 72 rapporten’. Snijden in de bureaucratie van de jeugdzorg

Hoe kunnen we het kind bevrijden uit het bureaucratisch web van de jeugdzorg? SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft samen met een grote groep ervaren jeugdhulpverleners gezocht naar praktische oplossingen om het bureaucratisch monster in de jeugdzorg aan te pakken.

Nine Kooiman - juni 2011.


De jeugdhulpverlener aan het woord

Ruim zeven op de tien jeugdhulpverleners geven aan dat zij onvoldoende tijd hebben om het kind voldoende begeleiding te bieden. Dat is één van de uitkomsten van het SP-onderzoek 'De jeugdhulpverlener aan het woord' onder bijna 2000 jeugdhulpverleners. SP-Kamerlid Marianne Langkamp: “Doorgeslagen registratiezucht, hoge werkdruk en enorme bureaucratie maken de jeugdzorg inefficiënt. De kerntaak van jeugdzorg is het kind en gezin begeleiden. Als men daar niet aan toekomt dan is er iets goed mis.”

Marianne Langkamp - november 2009.


Kansen voor alle kinderen? deel 2

In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4-19 jaar vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats. Goede nieuwe initiatieven maar ook veranderingen die ten koste gaan van contact met ouders en kinderen. Hiermee wordt het wezen van de JGZ – contact en vertrouwen – direct aangetast. Dat blijkt uit een enquête die het Wetenschappelijk Bureau van de SP, samen met de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) begin 2009 hield onder jeugdartsen in de JGZ 5-19 jaar. Bijna 40 procent van de jeugdartsen 4-19 jaar vulde de uitgebreide enquête in.

Ineke Palm en Marianne Langkamp - november 2009.


Kansen voor alle kinderen?

De consultatiebureaus gaan terecht de spil vormen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar waarom wordt deze belangrijke spil zo verwaarloosd? Zij krijgen steeds meer taken. De werkdruk is onacceptabel hoog geworden. Er wordt beknibbeld op de consulttijd per kind. Voor huisbezoeken is amper tijd. Daar komt bij dat er een groot tekort aan jeugdartsen dreigt. Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Februari 2008.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2008.


Kinderopvang: een gewone zaak?

Enquête over de effecten van de nieuwe wet op de kinderopvang. Met aanbevelingen.

de SP-Kamerfractie - juli 2005.


Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag.

Tweede Kamerfractie SP - november 2004.


Wipkip zoekt scharrelruimte

Kinderen hebben te weinig ruimte om te spelen. Er moet een speelruimte-wet komen, want de wipkip voldoet niet meer.

Alles Kids? - mei 2000.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top