www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd

/jeugd :: Nieuws

Regering zet Jeugdwet door tegen beter weten in

12-02-2014 Het ziet ernaar uit dat volgende week de omstreden nieuwe Jeugdwet wordt aangenomen door een meerderheid van de Eerste Kamer. De regering telt slechts koppen en sluit de ogen voor steekhoudende kritiek en massaal protest uit de jeugdzorg. SP-senator Tineke Slagter: 'Jeugdzorg moet dichterbij jongeren komen. Daarvoor pleit de SP al sinds jaar en dag. Maar niet op deze manier, niet zo snel, niet zoveel tegelijk en niet onder een nodeloze bezuinigingslast, die averechts zal uitpakken.'

> Lees verder…

Roemer steunt actie voor kinderen in opvangcentra

Roemer steunt actie voor kinderen in opvangcentra

29-01-2014 Woensdag vroeg Stichting ‘Het vergeten kind’ aandacht voor 32.000 kinderen die in opvangcentra leven. Veel van deze kinderen zijn in het verleden verwaarloosd, mishandeld en misbruikt. SP-leider Emile Roemer was aanwezig om zijn steun uit te spreken. ‘Deze kwetsbare kinderen leven in sobere omstandigheden waar zij amper speelmogelijkheden hebben. De stichting presenteerde vijf wensen om de situatie van deze kinderen te verbeteren, waaronder een kort verblijf in de crisisopvang en goede speelmogelijkheden

> Lees verder…

Leijten: plannen jeugdzorg desastreus voor jeugd en gemeente

09-10-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich grote zorgen over de jeugdzorgtaken die dit kabinet wil overhevelen naar de gemeenten. ‘Dat gemeenten het beste de jeugdzorg kunnen uitvoeren, zegt de SP al heel lang. Maar de wet die er nu ligt is vooral een financiële operatie om de bezuinigingsdoelstelling te halen. Daardoor lopen zowel onze jeugd als de gemeenten grote risico’s. Als je de belangen van kinderen, ouders en de jeugdzorgmedewerkers centraal wil stellen, dan moeten de bezuinigingen van 15% of meer van tafel’, aldus Leijten.

> Lees verder…

Kooiman: Goede jeugdzorg in het geding door bezuinigingen

16-09-2013 SP-Kamerlid Nine Kooiman maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdzorg als die wordt overgeheveld naar gemeenten. Drie regio's in Zuid-Holland sloegen maandag alarm omdat de bezuiniging op jeugdzorg fors hoger uitvalt dan hen is voorgespiegeld door het kabinet. Kooiman heeft de minister hier vragen over gesteld.

> Lees verder…

Kooiman blij met vervolghulp voor oud-Jeugdzorgjongeren

28-03-2013 SP- Kamerlid Nine Kooiman is verheugd over de toezegging van de staatssecretaris dat jongeren die zorg nodig hebben niet meer op straat terechtkomen. De huidige wet op de Jeugdzorg stelt een leeftijdsgrens. Jongeren die zorg nodig hebben en verblijven in een zorginstelling verliezen het recht op jeugdzorg zodra zij 18 jaar worden. Vaak is er geen alternatieve vervolgplek voorhanden, waardoor jongeren tussen wal en schip raken.

> Lees verder…

Kooiman blij met aanpak kindermishandeling

31-01-2013 ‘Om kindermishandeling aan te pakken is er meer nodig dan alleen een verplichte meldcode die hulpverleners en leerkrachten vertelt wat ze moeten bij een vermoeden van mishandeling. Je moet deze mensen scholen en zorgen dat kinderen behandeling krijgen’, aldus SP-Kamerlid Nine Kooiman. Staatssecretaris Van Rijn zegde Kooiman toe dat er extra scholing voor jeugdhulpverleners komt om huiselijk geweld en kindermishandeling beter te kunnen signaleren.

> Lees verder…

Kooiman: 'Kinderen horen niet in de noodopvang’

31-01-2013 Het aantal kinderen en jongeren in de maatschappelijke opvang daalt niet of nauwelijks. Ondanks dat staatssecretaris Van Rijn het met de SP eens was dat kinderen daar niet thuishoren, verandert er dus weinig. 'Een trieste constatering,' zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman. ‘Er zijn veel goede initiatieven en oplossingen. De staatssecretaris moet niet alleen mooie woorden spreken, maar vooral actie ondernemen zodat kinderen en jongeren niet in noodopvang terechtkomen.'

> Lees verder…

Onderzoek SP: Tweederde hulpverleners heeft zorgen over decentralisatie jeugdzorg

03-12-2012 Medewerkers in de jeugdzorg zien op tegen de komende veranderingen in de jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen onder de gemeente. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die oplopen tot bijna een half miljard euro.

> Lees verder…

Kooiman: 'Aanbevelingen jeugdzorg commissie-Samson direct uitvoeren'

08-10-2012 Het rapport van de commissie-Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg heeft SP-Kamerlid Nine Kooiman geraakt. ‘Als oud-jeugdhulpverlener weet ik als geen ander dat je kwetsbare kinderen juist een veilige plek wilt bieden. De commissie legt de vinger op de zere plek. Het is belangrijk dat het rapport geen papieren werkelijkheid blijft, maar dat de jeugdzorg er nu werkelijk door verbetert,’ zegt Kooiman.

> Lees verder…

Kamer steunt voorstellen voor betere jeugdzorg

12-06-2012 Iedere jeugdhulpverlener moet zich voortaan registreren in een beroepenregister. Dit voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman kreeg vandaag steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. ‘Hiermee komt een einde aan de rare situatie dat iedereen zich zomaar als jeugdhulpverlener kan voordoen. Een belangrijke stap op weg naar betere jeugdzorg.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top