www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd

/jeugd :: Nieuws

Onderzoek: 70 procent Nederlanders voor inkomensafhankelijke kinderbijslag

03-12-2013 70% van de Nederlanders is het met SP-Kamerlid Sadet Karabulut eens dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van de SP.

> Lees verder…

Draai CDA zorgt voor aantasting kinderbijslag

26-06-2013 Een plotselinge ommezwaai van de CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren geleid tot verslechtering van de kinderbijslag. Door in te stemmen met het plan van de regering om de kinderbijslag te bevriezen zorgden de christen-democraten ervoor dat de gebruikelijke verhoging van de kinderbijslag per 1 juli 2013 niet doorgaat. De verhoging van het basiskinderbijslagbedrag was nodig vanwege de prijsontwikkeling van het afgelopen half jaar.

> Lees verder…

Jongeren in de knel door zorgpremie

30-03-2011 SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft het kabinet gevraagd de benarde positie van jongeren die net 18 geworden zijn, snel te verbeteren. Na hun verjaardag moeten ze zelf de zorgverzekeringspremie gaan betalen, terwijl studiefinanciering soms nog drie maanden op zich laat wachten. ‘Kinderen – of hun ouders – kunnen zo fors in de problemen komen. Het vorige kabinet zou naar een oplossing gaan zoeken, hoog tijd dat dit kabinet dit probleem oplost’, aldus Kooiman.

> Lees verder…

‘Verscherp controle op kinderbijslag in buitenland’

14-04-2010 SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil verscherpte controle op de verstrekking van kinderbijslag aan kinderen in het buitenland. Uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat aan bijna driekwart van de onderzochte gevallen in Egypte ten onrechte dubbele kinderbijslag is verstrekt. Karabulut: “Dit is fraude met gemeenschapsgeld, volstrekt onacceptabel. Het is goed dat de Minister de fraudebedragen terug vordert en fraudeurs beboet. Maar Egypte is niet het eerste land waar misstanden zijn met kinderbijslag. Dit moet in de toekomst voorkomen worden door goede controle en aanscherping van de regels.”

> Lees verder…

Rouvoet te laks met kindertoeslag pleegouders

23-12-2008 SP-Kamerlid Marianne Langkamp vindt dat minister Rouvoet veel te laks opereert in het regelen van kindertoeslag voor pleegouders. Sinds 1 januari 2008 ontvangt deze groep geen kindertoeslag – voorheen kinderkorting – meer en de beloofde oplossing van minister Rouvoet blijft vooralsnog uit. Langkamp: “Pleegouders hebben een zware verantwoordelijke taak om pleegkinderen te verzorgen, te weinig geld mag hierbij geen belemmering vormen. Dat is exact wat Rouvoet nu wel een jaar lang al laat gebeuren.”

> Lees verder…

Ouders moeten kindertoeslag automatisch krijgen

10-02-2008 Eenderde van de ouders loopt kindertoeslag mis omdat ze niet weten dat ze er mogelijk recht op hebben, zo blijkt uit onderzoek van Trendbox in opdracht van het AD. Ouders met een laag inkomen kunnen hierdoor tot 82 euro kindertoeslag per maand mislopen. De SP wil dat ouders alsnog automatisch de toeslag krijgen.

> Lees verder…

Sinterklaas komt, maar zes jaar te laat

31-10-2007 De Eerste Kamer stemt in met vervanging per 1 januari van de kinderkorting in de loon- en inkomstenbelasting door een inkomensafhankelijk kindgebonden budget van 83 euro per maand. Daarmee komt een einde aan de jarenlange benadeling van 100.000 gezinnen met kinderen, wier inkomen te laag was om de fiscale kinderkorting via de loon- en inkomstenbelasting de kinderkorting te verzilveren.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top