www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP opent meldpunt misstanden Glen Mills School

18-04-2008 • SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft samen met oud Glen Mills coach Susanne Broekhuijs vrijdag een digitaal meldpunt geopend voor (oud-)studenten, ouders en medewerkers van de Glen Mills School. Zij doet dat in reactie op persoonlijke verhalen van verschillende (oud-)studenten en (oud-)medewerkers over misstanden op het internaat. Van Velzen: “Het beeld dat zij schetsen van de wijze waarop er op deze school met jongeren en personeel wordt omgegaan is ontluisterend.â€

Bulls, het beeldmerk van Glen Mills-scholieren“Studenten en medewerkers vertellen mij dat in tegenstelling tot wat minister Rouvoet zegt, jongens niet alleen tegen de muur gezet en vastgehouden worden door medewerkers als er sprake is van een 'extreem agressieve situatie' maar dat dit vrijwel dagelijks zonder ernstige aanleiding gebeurd. Ik heb verhalen gehoord over leerlingen die dagen achter elkaar in groepsverband op de grond moeten zitten omdat een andere jongere is weggelopen. Over leerlingen die herhaaldelijk tegen metalen kasten gesmeten wordenâ€, zegt Van Velzen. “Ook hoor ik van verschillende jongens en medewerkers dat er gesjoemeld wordt met de schoolresultaten. Ik wil er achter komen of dit 'slechts' incidenten zijn of dat er structurele misstanden bestaan in deze instelling.â€

De Glen Mills School in Wezep, een internaat voor jongens die veroordeeld zijn voor in groepsverband gepleegde delicten of daar onder toezicht zijn geplaatst, is sinds de oprichting herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie toonde aan dat de jongeren na het afronden van het Glen Mills programma vaker nieuwe misdrijven plegen dan jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen hebben gezeten. De Inspectie voor de Jeugdzorg uitte kritiek omdat de school een deels onwettige methode hanteert en er een gebrek aan extern toezicht is. Staatssecretaris Albayrak geeft Glen Mills nu een jaar de tijd om zijn beleid aan te passen.

Van Velzen stelt dat de harde aanpak van bendejongeren niet heeft voldaan aan de hooggespannen verwachtingen van veel politici. Van de 205 jongens die tussen 1999 en 2004 uitstroomden heeft 46,3 procent binnen een jaar na vertrek opnieuw een of meerdere misdrijven gepleegd. Vier jaar na vertrek ligt dit percentage op 78 procent. Bij 'gewone' justitiële jeugdinrichtingen ligt dit percentage op 58,3 procent.

Van Velzen: “Ik roep (oud) studenten, ouders en (oud) medewerkers op ervaringen met de Glen Mills School in Wezep aan mij te melden. Heb je zelf op deze school gezeten of gewerkt, geef dan je verhaal door via dit formulier. De SP zal op basis hiervan een zwartboek samenstellen en dit voor het debat in de Tweede Kamer aanbieden aan het kabinet.â€

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top