www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: Aanpak probleemjongeren moet vroeger, sneller en betrokkener

13-03-2008 • SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat de huidige aanpak van probleemjongeren fors op de schop gaat. "We hebben vier ministers op dit dossier zitten. Ik wil regie en visie, ik wil dat de Kamer zijn taak serieus neemt en de straat op gaat om te zien waar het misgaat. De aanpak van probleemjongeren moet vroeger, sneller en betrokkener", zei Leijten in een spoeddebat donderdag.

Het spoeddebat was aangevraagd naar aanleiding van het nieuws dat Amsterdamse probleemjongeren die hadden deelgenomen aan projecten om hen op het rechte pad te krijgen, voor een groot deel opnieuw in de fout waren gegaan. Leijten wees erop dat het niet de eerste keer is dat projecten voor jongeren niet blijken te werken. Ze wijt dat vooral aan een gebrek aan visie, samenhangend beleid en leiding van het kabinet.

Renske LeijtenLeijten: "Afgelopen jaar hebben we gediscussieerd over bestrijding van schooluitval, jeugdwerkloosheid, campussen voor jongeren, hangjongeren die problemen veroorzaken, gebrek aan veiligheid in de jeugdgevangenissen en torenhoge recidivecijfers van jongeren na verblijf in jeugdgevangenissen. Zoveel debatten, zoveel ministers. School is Onderwijs, criminaliteit hoort bij Justitie, hangjongeren vallen onder Binnenlandse Zaken. En dan hebben we nog een minister van Jeugd en Gezin. Wie heeft nu de leiding?"

Maar de Kamer mag ook de hand in eigen boezem steken, vindt Leijten. "Een groep jongeren vormt een probleem, maar niemand hier weet hoe ze aan te pakken. We klooien maar wat aan. We moeten luisteren naar de wetenschappers en conclusies trekken uit onderzoeken. Politiek moet zich niet doof houden en uit politieke overwegingen roepen om harde bestraffing van het ‘tuig’. We moeten niet van incident naar incident hollen en onderwijl alleen maar 'schande' roepen."

Als het aan Leijten ligt gaat de Kamer echt op onderzoek uit, waarbij werkbezoeken van groot belang zijn. "De Kamer moet de straat op", aldus Leijten. Overigens heeft ze wel al een idee hoe het anders moet: "Het gaat binnen gezinnen al mis, we zijn er steeds te laat bij. Dus het moet vroeger. Als er sprake is van crimineel gedrag laten we dat veel te lang toe. Dus er moet sneller worden ingegrepen. Maar we willen wel resocialisatie, ook een probleemjongere heeft nog een heel leven voor zich. Dus het moet betrokkener. Anders lossen we deze problemen nooit op."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top