www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Voorstel SP aangenomen: 'Opvoedondersteuning aan alle ouders'

27-04-2007 • De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP aangenomen om alle ouders opvoedondersteuning aan te bieden. SP-Kamerlid Agnes Kant deed het voorstel in het debat over kindermishandeling dat werd gehouden naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 100.000 kinderen in Nederland mishandeld worden.

Agnes Kant'Kindermishandeling komt vaak voort uit onmacht van ouders. Hen bijstaan en helpen bij het opvoeden is een effectieve manier om problemen te voorkomen,' aldus Agnes Kant. Via de Centra voor Jeugd en Gezin in de wijken wilde minister Rouvoet daar waar nodig is opvoedondersteuning aanbieden. Kant: 'Dat is mooi, maar de SP wil nog een stap verder gaan. Want of het nodig is weet je niet van te voren, daarom moet het normaal worden dat elke ouder opvoedondersteuning krijgt. Ik ben blij dat hier nu een meerderheid voor is.'

Tijdens het debat zegde Rouvoet toe een permanente campagne ter voorkoming en bestrijding van kindermishandeling te willen houden. Ook werd het SP-voorstel om de zogenaamde RAAK-methode in het hele land in te voeren aangenomen. Met de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) is in de afgelopen drie jaar in vier proefregio’s vormgegeven aan een sluitende aanpak tegen kindermishandeling. De RAAK proefregio’s hebben laten zien dat het verbeteren van samenwerking rond vroegsignalering, beschikbaarheid van snelle hulp, ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en verhoogde deskundigheid van professionals belangrijke elementen zijn om kindermishandeling te voorkomen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top