www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kooiman: 'Aanbevelingen jeugdzorg commissie-Samson direct uitvoeren'

08-10-2012 • Het rapport van de commissie-Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg heeft SP-Kamerlid Nine Kooiman geraakt. ‘Als oud-jeugdhulpverlener weet ik als geen ander dat je kwetsbare kinderen juist een veilige plek wilt bieden. De commissie legt de vinger op de zere plek. Het is belangrijk dat het rapport geen papieren werkelijkheid blijft, maar dat de jeugdzorg er nu werkelijk door verbetert,’ zegt Kooiman.

Nine KooimanDe commissie-Samson concludeert dat sinds 1945 de overheid op de hoogte is van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen. Er is jarenlang te weinig gedaan en de overheid heeft het teveel overgelaten aan de sector zelf. Kinderen en jongeren die in een jeugdzorginstelling zijn geplaatst lopen 2,5 keer zoveel kans om misbruikt te worden dan andere jongeren. Voor jeugd met een verstandelijke beperking is dat drie keer meer.

Kooiman: 'In de opleiding en nascholing van jeugdhulpverleners moet er meer aandacht komen voor het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik. Daarnaast heerst er een te hoge werkdruk in de jeugdzorg en ook kinderrechters moeten meer tijd krijgen. Verder moet er volgens de commissie meer begeleiding zijn voor (aspirant-)pleegouders. Belangrijke aanbevelingen uit het rapport waar de SP ook al jaren voor pleit.’

De commissie-Samson pleit ook voor voldoende begeleiders binnen jeugdzorginstellingen en meer aandacht voor toezicht. Kooiman: ‘Een belangrijke aanbeveling. In de kinderopvang hebben we ook het aantal begeleiders per groep verhoogd, waarom doen we dat in de jeugdzorg niet?’ Kooiman is het met de commissie eens dat er meer bevoegdheden voor de Inspectie Jeugdzorg moeten komen. 'De jeugdzorg kan pas naar de gemeente worden overgeheveld als de kennis en kunde op orde is en er voldoende kwaliteitseisen zijn om kinderen een veilige plek te bieden.'

Nine Kooiman heeft de afgelopen jaren verschillende voorstellen gedaan om kindermishandeling en misbruik te voorkomen en te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn het verruimen van de tijd voor jeugdhulpverleners en kinderrechters en het verplicht kunnen overleggen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor jeugdhulpverleners, ook in de particuliere jeugdzorg.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top