www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd

/jeugd :: Nieuws

Regering zet Jeugdwet door tegen beter weten in

12-02-2014 Het ziet ernaar uit dat volgende week de omstreden nieuwe Jeugdwet wordt aangenomen door een meerderheid van de Eerste Kamer. De regering telt slechts koppen en sluit de ogen voor steekhoudende kritiek en massaal protest uit de jeugdzorg. SP-senator Tineke Slagter: 'Jeugdzorg moet dichterbij jongeren komen. Daarvoor pleit de SP al sinds jaar en dag. Maar niet op deze manier, niet zo snel, niet zoveel tegelijk en niet onder een nodeloze bezuinigingslast, die averechts zal uitpakken.'

> Lees verder…

Roemer steunt actie voor kinderen in opvangcentra

Roemer steunt actie voor kinderen in opvangcentra

29-01-2014 Woensdag vroeg Stichting ‘Het vergeten kind’ aandacht voor 32.000 kinderen die in opvangcentra leven. Veel van deze kinderen zijn in het verleden verwaarloosd, mishandeld en misbruikt. SP-leider Emile Roemer was aanwezig om zijn steun uit te spreken. ‘Deze kwetsbare kinderen leven in sobere omstandigheden waar zij amper speelmogelijkheden hebben. De stichting presenteerde vijf wensen om de situatie van deze kinderen te verbeteren, waaronder een kort verblijf in de crisisopvang en goede speelmogelijkheden

> Lees verder…

Onderzoek: 70 procent Nederlanders voor inkomensafhankelijke kinderbijslag

03-12-2013 70% van de Nederlanders is het met SP-Kamerlid Sadet Karabulut eens dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van de SP.

> Lees verder…

Leijten: plannen jeugdzorg desastreus voor jeugd en gemeente

09-10-2013 SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich grote zorgen over de jeugdzorgtaken die dit kabinet wil overhevelen naar de gemeenten. ‘Dat gemeenten het beste de jeugdzorg kunnen uitvoeren, zegt de SP al heel lang. Maar de wet die er nu ligt is vooral een financiële operatie om de bezuinigingsdoelstelling te halen. Daardoor lopen zowel onze jeugd als de gemeenten grote risico’s. Als je de belangen van kinderen, ouders en de jeugdzorgmedewerkers centraal wil stellen, dan moeten de bezuinigingen van 15% of meer van tafel’, aldus Leijten.

> Lees verder…

Kooiman: Goede jeugdzorg in het geding door bezuinigingen

16-09-2013 SP-Kamerlid Nine Kooiman maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdzorg als die wordt overgeheveld naar gemeenten. Drie regio's in Zuid-Holland sloegen maandag alarm omdat de bezuiniging op jeugdzorg fors hoger uitvalt dan hen is voorgespiegeld door het kabinet. Kooiman heeft de minister hier vragen over gesteld.

> Lees verder…

Draai CDA zorgt voor aantasting kinderbijslag

26-06-2013 Een plotselinge ommezwaai van de CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren geleid tot verslechtering van de kinderbijslag. Door in te stemmen met het plan van de regering om de kinderbijslag te bevriezen zorgden de christen-democraten ervoor dat de gebruikelijke verhoging van de kinderbijslag per 1 juli 2013 niet doorgaat. De verhoging van het basiskinderbijslagbedrag was nodig vanwege de prijsontwikkeling van het afgelopen half jaar.

> Lees verder…

Overwinning SP: misgelopen kinderopvangtoeslag alsnog uitgekeerd

29-03-2013 Goed nieuws voor alle ouders die door een verandering van de regels voor het aanvragen kinderopvangtoeslag heel veel geld zijn misgelopen: de wijziging wordt op last van minister Asscher teruggedraaid. De SP voerde de afgelopen weken actie tegen de slechte en zelfs ontbrekende voorlichting.

> Lees verder…

Kooiman blij met vervolghulp voor oud-Jeugdzorgjongeren

28-03-2013 SP- Kamerlid Nine Kooiman is verheugd over de toezegging van de staatssecretaris dat jongeren die zorg nodig hebben niet meer op straat terechtkomen. De huidige wet op de Jeugdzorg stelt een leeftijdsgrens. Jongeren die zorg nodig hebben en verblijven in een zorginstelling verliezen het recht op jeugdzorg zodra zij 18 jaar worden. Vaak is er geen alternatieve vervolgplek voorhanden, waardoor jongeren tussen wal en schip raken.

> Lees verder…

Ulenbelt overhandigt zwartboek misgelopen kinderopvangtoeslag

07-03-2013 SP-Kamerlid Paul Ulenbelt heeft woensdag ruim 500 klachten van mensen die kinderopvangtoeslag zijn misgelopen overhandigd aan minister Asscher. Toeslaggerechtigden hebben door een wijziging in de regels van de Belastingdienst geen toeslag gekregen voor de opvang van hun kinderen, terwijl ze daar wel recht op hadden.

> Lees verder…

'Jongeren willen werk, geen ambassadeur'

05-03-2013 Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut is de aanpak van jeugdwerkloosheid die minister Asscher vandaag presenteerde nog niet eens een druppel op de gloeiende plaat. ‘Hij biedt niks aan jongeren die nu al thuis zitten, een gigantische groep. Daarnaast miskent hij het echte probleem, namelijk dat dit kabinet banen vernietigt in plaats van schept.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top