www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk
Jasper Van Dijk

Van Dijk pleit op BON-symposium voor meer regie over onderwijs

28-02-2010 • "De overheid moet de regie nemen over de kerntaken van het onderwijs: de financiering, de kwaliteit en het bevorderen van kleinschaligheid. Daarbinnen moeten leraren maximale vrijheid krijgen om het onderwijs vorm te geven." Dat zei SP-kamerlid Jasper van Dijk op het symposium van Beter Onderwijs Nederland (BON) op zaterdag 27 februari in Utrecht. BON-voorzitter Ad Verbrugge presenteerde daar het 'Deltaplan tot herstructurering van het Nederlandse onderwijs'.

Kamerleden van SP, PvdA, CDA, GroenLinks en PVV werd gevraagd een reactie te geven op het Deltaplan. Van Dijk zei dat hij zich goed kon vinden in de analyse van BON: de autonomie van schoolbestuurders is doorgeslagen, het toezicht is verwaarloosd en leraren moeten meer invloed krijgen binnen de scholen. De Commissie Dijsselbloem kwam na een parlementair onderzoek tot een vergelijkbare conclusie. Helaas wilden CDA en PvdA niet of nauwelijks meegaan in de analyse. "Blijkbaar kiezen deze partijen liever voor pappen en nathouden", aldus Van Dijk.

"Iedereen die goed kijkt naar de organisatie van het Nederlandse onderwijs, kan niet ontkomen aan het inzicht dat er de afgelopen decennia een bolwerk van bestuurders is ontstaan, tussen de overheid en de leraar. Deze tussenlaag heeft nu vergaand de touwtjes in handen en wil die ook niet graag meer loslaten. Dit tot grote frustratie van de leraar, die wordt beknot in zijn vrijheid in het klaslokaal. Kritiek van docenten kan leiden tot ontslag, intimidatie vanuit het schoolmanagement is aan de orde van de dag." Van Dijk juicht het toe dat BON docenten wel een stem geeft. Hij roept docenten op zich zoveel mogelijk te verenigen om een trendbreuk te forceren.

Studio SP
top