www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk

Kamer steunt SP: School moet uit groter schoolbestuur kunnen stappen

26-06-2012 • De regering moet snel met een voorstel komen waardoor het mogelijk wordt dat een afzonderlijke school uit een groter schoolbestuur kan stappen. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. Van Dijk: ‘Dit is een belangrijke stap richting schaalverkleining. Talloze fusies hebben tot megascholen geleid. Met dit voorstel zet de SP de menselijke maat in het onderwijs voorop.’

De motie van Van Dijk geldt voor het hele onderwijs: van basisschool tot universiteit. Met deze motie wordt het mogelijk dat grote schoolbesturen zoals Amarantis en Inholland kunnen worden opgesplitst in kleine scholen. Ook fusies tussen universiteiten en hogescholen, zoals de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, moeten ongedaan kunnen worden gemaakt. ‘De schaalvergroting is compleet doorgeslagen waardoor leerlingen tot nummers zijn gereduceerd. We gaan werk maken van schaalverkleining.’

Vorige week steunde een Kamermeerderheid het voorstel van Van Dijk om onderzoek te doen naar alternatieve bestuursmodellen in het onderwijs. In het huidige onderwijsbestuur ligt alle macht bij het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Bij wanbeleid kan de politiek nauwelijks ingrijpen door de grote autonomie van deze bestuurders. Van Dijk wil onderzoek naar de mogelijkheid om over te gaan op kleinschalige scholen met een dienstbare schoolleiding. ‘We moeten af van megascholen met bestuurders op grote afstand van het klaslokaal.’


Moed College
Studio SP
top