www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk

Van Dijk: besteed onderwijsgeld aan onderwijs

31-05-2012 • Stop met de verspilling van onderwijsgeld. Dat is de boodschap van SP Kamerlid Jasper van Dijk vandaag in het debat over onderwijshuisvesting. Honderden miljoenen worden besteed aan prestigieuze schoolgebouwen. Intussen neemt de kwaliteit van het onderwijs af. Van Dijk doet vijf voorstellen om het onderwijsgeld op de juiste plaats te krijgen: niet in megalomane bouwprojecten, maar in de klas.

Jasper van DijkVan Dijk: ‘Er bestaat veel ergernis over onderwijsbestuurders die zich als een zonnekoning gedragen. Ze besteden bakken met geld aan dure schoolgebouwen terwijl de kwaliteit van het onderwijs afneemt. Het onderwijs is gebaat bij goede lessen in kleine scholen. Voor veel bestuurders is dat een bijzaak geworden.’

Vijf voorstellen om het onderwijsgeld op de juiste plek te krijgen

Beter toezicht
Zorg dat de Inspectie kan ingrijpen als bestuurders geld verkeerd besteden. Niet alleen kijken naar het jaarverslag, maar ook sancties opleggen. Bestuurders die zich schuldig maken aan wanbeleid, worden op non-actief gezet.

Maximum aan bureaucratie
Zorg dat scholen niet meer dan een maximumpercentage aan bureaucratie besteden. Niet meer dan 20% gaat naar bureaucratie, 80% gaat naar het onderwijs.

Splitsing personeel - materieel
Plaats een schot tussen het budget voor personeel en materieel. Hierdoor kan geld voor docenten niet meer weglekken naar andere zaken.

Huisvesting naar de overheid
Breng de huisvesting van scholen in handen van de (lokale) overheid. Dan kunnen onderwijsbestuurders geen megalomane projecten meer beginnen.

Schaalverkleining
Maak een eind aan de leerfabrieken, met name in het MBO en het HBO. Grote ROC’s en Hogescholen worden opgesplitst in kleine, overzichtelijke scholen waar leerlingen en leraren elkaar kennen.


Moed College
Studio SP
top