www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk

Kabinet breekt belofte: school speciaal onderwijs in problemen

05-04-2012 • Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk breekt het kabinet een belofte nu De Lumeijn, een school voor speciaal onderwijs in Zwolle, in de problemen is gekomen door de bezuinigingsplannen van dit kabinet. Van Dijk wil een debat met de minister en de garantie dat de school open kan blijven.

In 2011 eisten alle partijen in de Tweede Kamer – op aandringen van de SP - dat ondanks de enorme bezuinigingen geen enkele school voor speciaal onderwijs zouden worden gesloten. Van Dijk: ‘Dat dit nu toch dreigt te gebeuren geeft aan dat minister Van Bijsterveldt zelf ook niet in de gaten heeft hoe ingrijpend haar bezuinigingen zijn. Het is onzeker of alle leerlingen van de Lumeijn wel in het reguliere onderwijs een passende onderwijsplek kunnen vinden.’

Van Dijk vreest dat door de sluiting van het Lumeijn een grote groep leerlingen met een beperking het risico loopt tussen wal en schip te raken. Van Dijk: ‘Niet alle leerlingen zullen een passende onderwijsplek kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Het passend onderwijs wordt knellend onderwijs, dat blijkt wel uit dit verhaal uit Zwolle.’

Vorige week trapte Emile Roemer de campagne ‘1 voor onze kinderen’ af om de bezuinigingen op het speciaal onderwijs tegen te houden. Van Dijk: ‘Ik vrees dat nog meer scholen zich zullen melden. Minister Van Bijsterveldt onderschat de gevolgen van haar harde bezuinigingen. Ik hoop dat de Eerste Kamer zich het lot van deze school aantrekt en een streep zet door de bezuinigingen op de meest kwetsbare kinderen.’


Moed College
Studio SP
top