www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk
28 FEBRUARI 2012

Column

Jasper van Dijk:

Een succesvol jaar voor de homo-emancipatie

Jasper van Dijk

2011 was een succesvol jaar voor de homo-emancipatie. Eindelijk sprak een Kamermeerderheid zich uit voor een verbod op weigerambtenaren. Dat mocht ook wel, want er zijn nog maar 28 van de 150 zetels voorstander van dat fenomeen, minder dan 1 op de 5 Kamerleden. Het is eigenlijk van de zotte dat deze minderheid van CDA, ChristenUnie en SGP de meerderheid zo lang in gijzeling kon houden.

De Tweede Kamer moet er wel op toezien dat het verbod op weigerambtenaren daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De regering probeert dat proces te vertragen, door advies te vragen aan de Raad van State. Daar heeft nota bene Piet Hein Donner de leiding gekregen, de man die weigerambtenaren altijd in bescherming heeft genomen. Waakzaamheid is dus geboden.

Een ander succes in 2011 was de toezegging van minister Van Bijsterveldt om LHBT-voorlichting op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs. Het is één van de spaarzame momenten waarop je als Kamerlid concreet een stap vooruit zet.

Het zijn twee mooie overwinningen die beslist gevierd mogen worden. Maar is de strijd voor homo-emancipatie nu klaar? Dat lijkt me niet. Sterker nog, er is juist werk aan de winkel. Kijk naar de alomtegenwoordige homofobie evenals het aanhoudende geweld tegen homo's. In die zin is er (helaas) nog een lange weg te gaan.

En dan is er nog de gelegaliseerde homo-discriminatie in het onderwijs, ook bekend als de enkele feit-constructie. Deze achterhaalde praktijk – waarbij bijzondere scholen homoleraren mogen weren omdat ze niet bij de school zouden “passen” - moet zo snel mogelijk verboden worden. Ook op dit punt zijn het weer de schamele 28 zetels die de meerderheid in gijzeling houden. Maar er ligt nu een wetsvoorstel van D66, PvdA, SP, GroenLinks en VVD dat hier een eind aan maakt. Het zou mooi zijn als 2012 net zo succesvol wordt als 2011 door deze wet snel aan te nemen.

Jasper van Dijk

Deze column stond in de Gaykrant van februari 2012

Studio SP
top