www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk
6 MEI 2010

Column

Jasper van Dijk:

De holle rug van de PvdA

Jasper van Dijk

De PvdA is absoluut een kanshebber bij het WK turnen 2010. Met het grootste gemak maken ze salto’s, flik-flaks en koprollen. Maar hoe betrouwbaar ben je dan in de politiek? Vorige week maakte de partij een weergaloze salto in het standpunt rond Afghanistan. Eerst stemde de partij tegen een nieuwe missie, niet veel later houdt Cohen die optie toch weer open. Als je zo makkelijk draait, waarom is het Kabinet dan eigenlijk gevallen?

Naast de volle draai, maakt de PvdA net zo makkelijk een halve draai. Deze is bedoeld om kiezers te paaien met een loze belofte. Bijvoorbeeld rond de studiefinanciering. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij de basisbeurs wil omzetten in een lening, waardoor studenten met een forse studieschuld worden opgezadeld. Net als bij Afghanistan, is de partij over dit standpunt onzeker geworden. Want wat zegt PvdA-Kamerlid Marianne Besselink op de website van Scienceguide:

“Wij voeren het sociaal leenstelsel niet in wanneer uit onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt.”

Gekker moet het niet worden. Al jaren pleit de PvdA voor een leenstelsel. Na hun congres is dat nog eens ondubbelzinnig vastgesteld. En nu zegt de woordvoerder doodleuk dat het toch weer anders kan. Let wel: als uit onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid in gevaar komt.

Beste PvdA, dat is al meermalen uitvoerig onderzocht. In 2003 door het SCO-Kohnstamm instituut en recent door de Landelijke Studenten Vakbond. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat tenminste één op de drie jongeren afziet van een studie als alles geleend moet worden. Nieuw onderzoek is dus volstrekt overbodig.

De PvdA weet heel goed dat een leenstelsel een financiële drempel opwerpt voor jongeren. Studenten zijn daar boos over en organiseren op 21 mei een demonstratie in Amsterdam. Dat zit de PvdA niet lekker en dus houdt men toch maar weer de mogelijkheid open om af te zien van een leenstelsel. Opnieuw toont de PvdA geen rechte rug. Wie teveel salto’s maakt, krijgt nu eenmaal last van een holle rug.

De uitspraak van Besselink is niets meer dan een zoethoudertje. De beste manier om aan een leenstelsel te ontkomen, is dus kiezen voor een partij die de studiefinanciering bij voorbaat in stand wil houden.


Moed College
Studio SP
top