www.sp.nl/jaspervandijk

Homepage SPSlash Jasper van Dijk
sp.nl/Jasper van Dijk
11 MAART 2008

Column

Jasper van Dijk:

'2008 wordt het jaar van het onderwijs'

Jasper van Dijk

'2008 wordt het jaar van het onderwijs'. Dat zei Jan Marijnissen, afgelopen zaterdag op de onderwijsconferentie van de SP. Er zijn drie redenen waarom die uitspraak niet uit de lucht is gegrepen: de commissie Dijsselbloem, het lerarentekort en de acties tegen de 1040-urennorm.

In de negen jaar dat ik werkzaam ben voor de SP, heeft het onderwijs nog nooit zo langdurig in de belangstelling gestaan. Het lijkt of alles bij elkaar komt. Leraren, leerlingen, vakbonden en schoolleiders zijn terecht boos over het Haagse onderwijsbeleid. En alles hangt met elkaar samen. Het ongenoegen van leerlingen over de ophokplicht heeft veel te maken met het lerarentekort en de onderwijsvernieuwingen. Het lerarentekort komt voort uit ongenoegen over het onderwijsbeleid: de bezuinigingen en de onderwijsvernieuwingen. En de onderwijsvernieuwingen zijn op hun beurt een gevolg van bezuinigingen en het lerarentekort. Zo is de (vicieuze) cirkel rond.

Het is aan de SP en dus ook aan mij als woordvoerder om die negatieve spiraal te doorbreken. Bovendien is onderwijs als vak veel te mooi om te verwaarlozen. Daarom was onze onderwijsconferentie afgelopen zaterdag zo'n opsteker. Ruim 120 leden – veelal afkomstig uit het onderwijs - kwamen bij elkaar om te praten over de onderwijspraktijk. SP-ers in het onderwijs weten als geen ander wat er verkeerd gaat. Zij zien de problemen met de managerscultuur, de bezuinigingen en de onderwijsvernieuwingen, die vaak vernielingen blijken te zijn. Zo vertelde een leraar dat op zijn school in het kader van het Nieuwe Leren alle deuren uit de lokalen waren weggehaald. De school moest namelijk een groot 'open leercentrum' worden. Het is een mooi voorbeeld van een bizarre onderwijsvernieuwing.

De negatieve spiraal wordt alleen verbroken als leraren weer zelf het heft in handen nemen. Veel te lang zijn zij daarin belemmerd door figuren die meenden het beter te weten: de bewindslieden, de inspectie, zogenaamde adviseurs en niet te vergeten het schoolmanagement. Gezien alle ophef, is de kans op verbetering groter dan ooit. Vandaar dat 2008 het jaar van het onderwijs wordt.


Moed College
Studio SP
top