www.sp.nl/jandewit

Homepage SPSlash Jan de Wit

Zoeken in /jandewit

sp.nl/

Jan de Wit

Jan de Wit

“De aanpak van de SP trekt mij. De combinatie van politiek – om te proberen wetten te veranderen –, en activisme – om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen –, dat werkt.”

Er moet een toetsingscommissie komen die rechters periodiek beoordeelt op hun werk en rechters aanspreekt op hun misslagen. De kwaliteit van de rechtspraak zal hierdoor verbeteren.

Eens Oneens/ :: nieuws


    Moed College
    Studio SP
    top