www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Inter@ctie :: Discussiëren

Stelling geplaatst op 01-01-1970 
Reageren? Stuur je reactie van maximaal 200 woorden in via je eigen mailprogramma, of via Gmail of Hotmail. Hieronder lees je de reacties van anderen op deze stelling.


16-11-2009
Natuurlijk werkt het wel, anders waren de premies veel meer gestegen dan de kleine 30% premiestijging die we nu in 4 jaar gemiddeld zien. Er zijn zelfs maatschappijen als Anderzorg die de premiestijging magrinaal weten te houden. Denk hier eens over na. En betrek daarbij hoeveel de maatschappelijke uitgaven aan zorg de afgelopen jaren zijn gestegen. Het is wel weer leuk om ergens een zondebok te vinden, zeker als dat een machtige club/lobby is, waartegen vervolgens kan worden opgetrokken door alle ontevreden mensen die zich slachtoffer voelen. Maar dat is natuurlijk maar afleiding, daar wordt een ouderwetse strijd gevoerd, zonder dat echt wordt nagedacht. De kwestie die aandacht verdient, is de oplopende kosten in de zorg. Daar zouden we over moeten praten, en daar zouden we creativiteit op meoten loslaten, onze denkkracht aan wijden. Deze leuze ' het is hunnie schuld', kan anno 2009 ech nie meer.
Alois

16-11-2009
De ontwikkelingen in Nederland lopen 7 jaar achter op de ontwikkelingen in de USA. Daar zijn de zorgverzekeringen niet te betalen en de rekeningen, dus dat ga hier ook zo aan toe. Nu is Obama bezig om een nieuw zorgstelsel in elkaar te bootsen, naar verluid een soort Nederlands model. Dus dat houd in dat we over 7 jaar op het zelfde niveau zitten. Eén van ONBETAALBAAR. En nu dat de verkiezingen er aan komen zetten, roep nu die PvdA dat het anders moet terwijl de SP dit al jaren roept. Maar de burger die blijft de dupe, en we worden met z'n alle alsmaar ouder en meer zorg behoefde.
C.van.der.Horst.

16-11-2009
De marktwerking in de zorg leidt niet tot lagere premies, maar tot meer zorgverzekeraars die als paddenstoelen uit de grond schieten. Nederland telt sinds de invoering van de zorgwet meer zorgverzekeraars en tussenpersonen dan ooit tevoren. Dat kan onmogelijk een gunstig effect hebben op de premie, wanneer meer en meer partijen een stukje willen van dezelfde taart. Ik vind het daar naast in elk opzicht onethisch en zelfs verwerpelijk, een liberale commerciële gezondheidszorg. Waarbij de mensen eerst naar de polisvoorwaarden moeten kijken, vervolgens naar het saldo van hun bankrekening en dat nog voor ze een arts gaan bellen voor het maken van een afspraak. Wie kijkt naar de kosten voor de gezondheidzorg, deze zijn niet bepaald gedaald sinds de invoering van vermeende liberale wondermiddel. Het heeft de gezondheid van de mensen ook niet bevordert, omdat veel mensen die wel zorg nodig hebben niet naar de arts gaan. Hierdoor worden medische klachten te laat behandeld, met alle (eerst) menselijke en grotere financiële gevolgen van dien. Als er iemand beter wordt van deze Amerikaanse manier van zorg, dan zijn het diegene met commerciële belangen. Lang leve de VOC mentaliteit. Ahum.
Henry van Beek

16-11-2009
Het is werkelijk ASOCIAAL dat we allemaal een weer hogere eigen bijdrage (Eigen Risico) moeten ophoesten in 2010! Dat wordt dus E 165,=!!! Het feit dat 'rijkeren' NIET naar een bepaalt percentage MEER moeten dokken dan degenen die modaal verdienen KLOPT VAN GEEN KANT! Hetzelfde verhaal met Pensioenen. De 'rijkeren' krijgen net als Jan Modaal. Dat zou naar een bepaalt percentage MINDER moeten; ze hebben al VEEL ofwel: meer dan GENOEG!!! Dat heet dan sociaal delen.. Dan blijft die Pensioenpot beter gevuld en helpt erbij dat iedereen met 65 gewoon met recht!!! eindelijk van pensioen kan genieten!
Olinda

16-11-2009
BUREAUCRATIE is volksziekte nr.1 Het is een verslaving..als je er eenmaal aan meedoet..erin zit.. Iedereen moet daarvoor uitkijken! Het leidt tot gevoelloosheid, machtswellust, waanideeen, veel slachtoffers!! en …gekte!
Olinda.

17-11-2009
15 Jaar geleden kostte het ziekenfonds 30 gulden. Nu kost de zorgpremie 165 euro. Dit is dus 12 keer zoveel. De ziekenhuizen vragen nu inderdaad meer geld voor zorg omdat ze weten dat het er is bij de zorgverzekeraars. Dat heet marktwerking. Trouwens, de kosten zijn niet zo hard gestegen als de premies. De rest gaat op aan managers bij de verzekeraars en aan reclame.
marcomulder@tomaatnet.nl

17-11-2009
Of de premies juist door de marktwerking hoger worden weet ik niet. Vast staat wel dat de premies voor iedereen gelijk zijn en dat is 100% puur onrecht. Wat mij betreft afschaffen al die particuliere verzekeringen en betaling van alle zorgkosten via de belasting. Dan is de "premie" meteen inkomensafhankelijk en heb je zeker minder bureaucratie. En verder is het met de zorg, net als met allerlei andere privatiseringsellende, een kwestie van doel en middel. Het gaat er om het doel te bereiken en het middel is per definitie ondergeschikt en dienstbaar aan het doel. Bij alles wat je in handen geeft van particulieren is het doel altijd hetzelfde: geld verdienen. Daar gaat het om bij een zorgverzekeraar, dus de zorg is per definitie ondergeschikt hieraan. Als we vinden dat goede zorg het doel zou moeten zijn en de betaling ervan slechts het middel om zorg mogelijk te maken (en in een beschaafde maatschappij is dat het minste dat je mag verlangen), dan kan en mag er op de "zorgmarkt" (wat een woord!) dus geen plaats zijn voor particulieren.
Cor

17-11-2009
Het blijft een moeilijk onderwerp. De kosten blijven stijgen in de gezondheidszorg door enerzijds de vergrijzing en anderzijds de verhoging van de kwaliteit. Het is echter wel een feit dat het onbetaalbaar is geworden, zelfs voor Jan Modaal. Als we nu eens met z'n allen wat minder de huisarts bezochten en als er nu eens veel minder medicijnen worden voorgeschreven voor maandenlang gebruik dan is al een hoop verspilling tegen gegaan en kunnen we verder. Zolang onze instelling niet verandert blijft het duur en zal het alleen maar duurder worden.
Peter

17-11-2009
Voormalig particulierverzekerden (de meer welgestelden) zijn minder gaan betalen, dan is het logisch dat de premie stijgt. De voormalig ziekenfondsverzekerde (de minima) zijn meer gaan betalen en ze krijgen een minimale zorgtoeslag om het nog te kunnen betalen. Dat was de Nederlandse stap naar een zorg die lijkt op die van Amerika. Hoge salarissen, die zelfs nu nog stijgen, dure commissariaten, gouden handdrukken en dat met een zeer slecht bestuur. Slecht bestuur tot op regeringsniveau, het is schandalig dat de regering niet eens bij benadering zegt te weten waar de miljarden voor de AWBZ blijven en zegt dat zelfs niet te hoeven en te willen weten… slecht en duur bestuur. Hoge, stijgende salarissen, bonussen en goudenhanddrukken voor slecht bestuur en een regering die daar niets aan wil doen. Schaf eerst dit nieuwe zorgpremiestelsel van het CDA, Balkenende2 af, de oude regeling was christelijker en socialer. Met een inkomensafhankelijke regeling heb je geen zorgtoeslag en alle onkosten daaraan nodig… ook de AWBZ inkomensafhankelijk… het is dom en duur om meer te vragen dan mogelijk is en dan iets terug geven. De stelling is overigens onzinnig, er is alleen marktwerking in het zorgverzekeringsstelsel niet in de zorg zelf.
Rednier

17-11-2009
Volledig mee eens, we moeten terug naar het premie betalen naar draagkracht. Je betaald je hier helemaal blauw aan de ziektekostenverzekering en dan kun je ook nog eens een behoorlijk eigen risico ophoesten. Voor de lagere inkomens slaat de ziektekostenverzekering een veel groter gat in het budget als voorheen. De rijken in dit land worden steeds rijker en de armen steeds armer.
Jan Averink

17-11-2009
Hetafschaffen van het ziekenfonds en het zeer onrechtvaardige premiestelsel dat eind 2005 is ingevoerd hebben deze malaise veroorzaakt. Voor een gezin met 2 kinderen was ik tot die tijd zo'n dikke 100 euro aan ziekenfondspremie kwijt per maand, sinds 2006 is de zorgpremie opgelopen tot meer dan 400, en dan heb ik nog alleen maar basis + een kleine aanvulling. De inkomensonafhankelijke premie is al schreeuwend onrechtvaardig, maar daarnaast heeft de regering ook nog de aftrekbaarheid van de basispremie (duizenden euro's op jaarbasis) afgeschaft. Plus het opzadelen met een steeds hoger eigen risico, het is werkelijk te gek voor woorden. Inkomstenbelastingen, gemeentelijke belastingen, riool- en waterschapsbelastingen, steeds hogere kosten voor water, energie, radio/tv naast de torenhoge zorgpremie, er blijft misschien een paar procent van je inkomen over om vrij te besteden.
Remco

17-11-2009
Kabinet Balkenende had nooit het zorgstelsel in mogen voeren, zoals het nu is geworden. Het ziekenfonds was beter geweest. Iedereen, die weinig geld heeft betaalt naar inkomen. Particulieren meer. Nu betaalt iedereen evenveel. De marktwerking moet er ook uit. Concurrentie onder ziekenhuizen en zorgverzekeraars is niet goed. Het gaat om de gezondheid van mensen. Elk ziekenhuis moet zijn kwaliteiten hebben. Daar moet men niet in gaan concurreren. Ook de zorgverzekeraars niet. Laten ze alles maar terug draaien, zoals het was. De regering is zelf de oorzaak van het duurdere gezondheidszorg en de burgers mogen er voor opdraaien. Dat zou anders moeten. Dat zegt voor mij al genoeg over het beleid, wat de afgelopen jaren is door gedrukt.
Maayke

17-11-2009
Hoe laat je als overheid je volk in de steek? Door alles lekker te privatiseren met de idiote gedachte dat die fantastische marktwerking alles wel beter, goedkoper en efficiënter zal maken. Ik heb niks tegen marktwerking als het gaat om Telecom en kabel, maar belangrijke zaken als openbaar vervoer, zorg, energie en wonen moeten in handen van de overheid blijven! Het is nog nooit zo duur en de service nog nooit zo slecht geweest en het openbaar vervoer nog nooit zo onveilig. Telecom en kabel lijken te werken, maar dan wel met een enorme knuppel achter de deur van de Europese Unie, anders hadden we daar ook nog steeds de hoofdprijs voor betaald! Dus hartelijk dank aan de volksverraders die ons de marktwerking door de strot hebben geduwd en het dagelijkse leven onbetaalbaar hebben gemaakt!!
Peter, Leiden

17-11-2009
Het zal me niet verbazen dat de verhogingen gewoon doorgaan. De crisis zal dan waarschijnlijk alweer als excuus worden gebruikt. Ik denk dat het geld wordt 'weggegeven' aan de grote spelers in het veld (de verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, pharmaceutische industrie, medisch specialisten en ministeries), want die hebben namelijk direct en indirect veel geld op de beurs vergokt.. Alles moet alweer zuiniger en efficiënter maar de salarissen en de bonussen van het management gaat waarschijnlijk gewoon weer omhoog. Daar word je toch ook ziek van?
Joop Schouten, Hoorn

17-11-2009
ACTIE, ACTIE, ACTIE, ACTIE, ACTIE, ACTIE, ACTIE !!!!!!!!!
C.van.der.Horst.

18-11-2009
Alois 16-11 hoort duidelijk tot de groep rijken die door het nieuwe CDA-gezondheidszorgstelsel minder dan de helft is gaan betalen, zijn kinderen nu gratis verzekerd heeft en zonodig nu geld over heeft voor een privékliniek. 30% premiestijging vindt hij niet erg, hij is nog altijd goedkoper uit, nu de minima evenveel betaald als hem. Peter 17-11 denkt ook dat we zo'n 1000% meer naar de huisarts gaan en 1000% meer slikken sinds het nieuwe CDA-stelsel anders is de stijging niet te verklaren, wat een onzin. Nu de minima dat niet kan betalen moeten ze maar zonder thuiszorg, minder medicijnen slikken en minder naar de huisarts. Iedere verpleefkundige wordt vervangen door een vrijwilliger, mantelzorger of zoals ook al geopperd is een werkloze oudere. Het is onchristelijk en onsociaal om de armeren meer premie te vragen dan ze kunnen betalen en hen dan een fractie terug te geven als zorgtoeslag, bovendien is het een bureaucratisch duur stelsel. En dan roepen rechtse rakkers ook nog dat ze niet meer naar de huisarts mogen en dat het komt door verbetering van de kwaliteit. Wat nou verbetering? ja, voor wie het kan betalen. Meer dan 1800 baby's sterven per jaar, veel door armoede.
Rednier

18-11-2009
Ik weet zeker dat ik vaker een topic heb beleefd, waarin de privatisering van de zorg ter discussie wordt gesteld. Ook hier weer dezelfde reacties, het mag niet laten ze wat aan de inkomens doen, waarbij de onnodige verhogingen betreffende de premie kan worden bevroren. Laten niet rokers de ogen even dicht doen, bespaard energie, maar ook een pakkie shag kost nu bijna 15 gulden (gulden, even voor de nog nuchtere Nederlander). Kortom wat er ook gebeurd, die premie verhoging en ook uitdunnen van dekkingen zullen realiteit blijven en wij zullen blijven protesteren, dit tegen niemandsland. Ikzelf heb jaren keurig premie betaald, zit nu in grote problemen en kan gezien deze nu niet opbrengen. Geen probleem vind de zorgverzekering, wat extra kosten erbij, geen dekking en barst maar. Wat ik nu zeg meen ik nu ook, van mogen een pil, eventueel met bijbetaling in het pakket brengen, een pil die je het recht verschaft om zelf te beslissen "wil ik nog wel of wil ik niet meer", sorry.
Gert

18-11-2009
Rednier, Je hebt mijn stuk niet goed gelezen! Ik ben TEGEN marktwerking!
Peter, Leiden

18-11-2009
Het is de farmaceutische industrie die geen middel schuwt zoveel mogelijk medicijnen door de strotten van de mensen te duwen. Daarom zijn er zoveel chronische ziekten. De farmaceutische industrie heeft geen enkel belang bij het genezen van ziekten. Symptoom bestrijding is veel lucratiever. Daar wordt ook veel meer onderzoek naar gedaan. Zie: http://www.rvz.net/data/download/WEB_Farmaceutische_industrie_en_geneesmiddelengebruik.pdf
De Realist

18-11-2009
Het werkt uiteindelijk niet zoals gehoopt, het is immers zo dat er steeds meer mensen onverzekerd rondt lopen en straks in financiële problemen komen als zij een keer ziek zijn en dat kost Nederland uiteindelijk alleen maar meer geld. Ik neem nu eenmaal het voorbeeld dat er een natura polis en een restitutie polis is, veel mensen weten niet dat de natura polis goedkoper is maar ook dat bijvoorbeeld de verzekeraar bepaald waar de zorg gehaald mag worden en zo kan snijden in uitgaven dus ook veelal in kwaliteit. Mensen doen ook te veel over verzekeren want stel dat er iets gebeurd, maar weten niet dat er op elk moment een uitbreiding mag plaats vinden van een pakket, je mag alleen nooit in het verzekeringsjaar een pakket lager gaan zitten, dus je kan altijd alleen de basis doen. wanneer nodig je bij laten verzekeren en ook pas premie betalen wanneer nodig is, dit kan uiteraard aan het einde van elk verzekeringsjaar weer terug gebracht worden naar de oude staat. Veel mensen weten niet dat de zorgverzekering verspreid kan worden over aanbieders zoals: basisverzekering bij maatschappij A, het aanvullende pakket bij maatschappij B & de tandartsdekking bij maatschappij.
Björn

19-11-2009
Peter,Leiden… ik heb je stuk goed gelezen… ik had het niet tegen Peter,Leiden, maar tegen Peter zonder Leiden en met zijn rechtse betoog dat we minder naar de dokter zouden mogen en minder medicijnen moeten slikken en dat dat de oorzaak is… wat een onzin. Peter,Leiden tegen jou en de SP zou ik willen zeggen dat in overheidshanden wat anders is dan wat het vroeger was. Tegenwoordig is er geen verschil tussen een overheidsbedrijf of een particuliere, met ook een overheidsdirecteur die zoveel mogelijk wil verdienen (tegen de miljoen) en ook met de intentie om al maar te groeien en het liefst fuseren om een dikke bonus te krijgen. Maar een overheidsbedrijf is zelfs vele malen slechter, na blunders betaald de belastingbetaler zijn falen, met CDA-commissarissen (gezondheidszorg) of PvdA-commissarissen (banken) en connecties in den Haag is hij daarvan verzekerd. Commissarissen worden daarom niet gekozen naar kennis, maar naar connecties in Den Haag. Daarom wil men in Den Haag ook helemaal niet weten waar o.a. de AWBZ-miljarden blijven. Met balkenende-norm (liever x-maal minima) en zonder partij-commissarissen maar direkt kamertoezicht zou het misschien kunnen in handen van de overheid, nu is het slechter dan in particuliere… die kunnen tenminste failliet.
Rednier

19-11-2009
Reidnier, je vergeet mijn hoorntjes, reptielenstaart en satansmerking op mijn voorhoofd!! Voor jou info, ik heb geen kinderen, ben niet rijk en ben er niet op vooruitgegaan. How wrong can you be! En al die onjuiste aannames over mijn persoon vanwege een stukje tekst dat je niet bevalt. MMhhh, nogal Bushiaanse manier van denken. Ik geloof dat we te maken hebben met een complexere situatie. De overheid heeft zich bezig te houden met bestuur, bedrijven met levering van diensten en producten. Dat is bestaansreden van beide. Overheden kunnen niet ondernemen, bedrijven kunnen geen samenlevingen besturen. Dat neem ik als uitgangspunt. Kwestie hier is imo dat de Staat zijn verantwoordelijkheid matig cq niet invult, en dat is garanderen dat kwalitiatief goede zorg beschikbaar is voor de burgers door regels en voorwaarden aan de markt te stellen. Beschikbaarheid impliceert natuurlijk ook betaalbaarheid. Daar zit mbt de zorg kennelijk een probleem en de staat wentelt - zoals zij altijd doet - haar kostenprobleem af op de burgers. Dat levert spanning in de verhouding collectiviteit-individualiteit en in de sociale cohesie. Onderliggend spelen geldzucht ed een rol, maar fundamenteler is imo hoe we aankijken tov zorg. Zoals het nu is, is een onverzadigbare groeimarkt gecreeerd met ongelimiteerde budgetten. Met als rechtvaardiging dat iedereen recht heeft op blablabla….Wie durft nog nee te zeggen?????
Alois

19-11-2009
Beste Peter, Leiden, Rednier reageerde denk ik niet op jou maar op mij. Mijn informatie haalde ik echter uit het programma één vandaag. Daar werd erop gewezen dat we miljoenen kunnen besparen door niet voor elke gelegenheid naar de eerste hulp te gaan maar naar de huisarts. Dan heb ik het NIET over echt spoedeisende gevallen. Daarnaast schrijven huisartsen vaak medicijnen voor voor maandenlang gebruik terwijl daar uiteindelijk veel niet van wordt gebruikt. Veel onnodige kosten zijn dus te vermijden. Mijn idee is het dan om eerst daar te beginnen. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Neemt niet weg dat de kosten inderdaad de pan uitrijzen. Maar hoe gaan we dit allemaal betaalbaar houden voor iedereen? Er mag van mij een inkomensafhankelijke premie komen maar laten we er ook met z'n allen aan werken om de kosten in de hand te houden. Vind je dit een rechtse reactie Rednier?
Peter

19-11-2009
Alois, jouw bewering dat de premiestijging meer dan 30% zou zijn gestegen zonder marktwerking is voor de grote groep ziekenfondsverzekerden ZEKER NIET ZO! die hadden nu anders weinig meer betaald. Dus moet je wel bij de voormalig particulierverzekerden horen. Dat jij stijgingen marginaal noemt die voor de minima enorm is, betekend dat jij het gemakkelijk missen kunt. Al jaren wordt bezuinigd op de zorg, niets van meegekregen zeker? Ja Peter, er is altijd wel ergens wat te vinden om er nog meer uit te persen en nog verder te bezuinigen. Je moet dom zijn of uiterst rechts om niets te geven om de minima. Ja, na die uitzending is in Den Haag al geopperd om 150 euro te vragen voor een doktersbezoek… er zijn mensen die maar 300 euro te besteden hebben in de maand… uit de gezondheidszorg kwamen direkt uiterst verontwaardigde reakties…. gelukkig. Die restjes halen ook niets uit, Klink wil geen miljoenen, maar miljarden uit de zorg halen om deze te verbeteren… meer efficientie. Nee, niet aan de onderkant maar aan de bovenkant moet wat gebeuren… blunder na blunder en dat met dikke salarissen, lees mijn vorige bijdrage en de burger moet maar bijpassen.
Rednier

20-11-2009
Reidnier, waar ik voor pleit is dat de burgers eens nagaan hoe de zaken in elkaar steken, en niet direct in een ideologische kramp schieten en van daaruit reageren. Emotioneel-ideologisch gedreven teksten als " Je moet dom zijn of uiterst rechts om niets te geven om de minima", roepen herinneringen aan de heilstaten van Stalin en Mao, maar dat paradijs op aarde waar de kleine man in weelde leefde is niet meer (cynisch)…. Er bestaat heel veel onduidelijkheid over de bedragen die de zorg ons kost. Als je googled vind je die niet zomaar!! Dat lijkt me belangrijk. Verder is zorg een containerbegrip, van belang lijkt me te differentieren naar gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, sociaal-cultureel werk en kosten voor asielzoekerscentra. Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat de totale kosten jaarlijks stijgen, en dat sneller doen dan de inflatie zodat het ons jaarlijks meer kost. Dat rechtvaardigt imo een kritisch blik op de geldstromen, en ja, daar hoort zeker ook een kritische blik op management en bureaucratie…Ik heb het vaker voorgesteld, waarom niet een tomaatverzekering oprichten en ook op die wijze mensen bijeenbrengen? Het macht van het getal, zo zie we op andere vlakken, werkt immers nog steeds…
Alois

20-11-2009
Marktwerking heeft in geen enkele maatschappelijke nutsvoorziening geleid tot een beter resultaat voor de burger. Of het nu gaat over gezondheidszorg, openbaar vervoer, postbezorging, gas of elektriciteit. Invoering van marktwerking was indertijd een impuls om de rijken nog rijker en de armen nog armer te laten worden. Het marktwerking concept dateerde uit de tijd dat het kapitalistisch systeem nog floreerde: de aandeelhouder wint! Die tijd is nu gelukkig voorbij. Laten we daarom op passende wijze de bakens verzetten en terugkeren naar een socialer systeem. Laten we nu alle nutsvoorzieningen weer deprivatiseren.
Pieter Kuiper

20-11-2009
Beste Rednier, jouw hart zit op de juiste plaats. En dat van Alois ook overigens, net als dat van Peter. Volgens mij willen we eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde (klinkt misschien gek uit de mond van deze links radicaal)… Het grote struikelblok is volgens mij nog steeds het feit dat jullie oplossingen zoeken binnen een economisch systeem dat ten dode is opgeschreven, en bovendien heeft bewezen onmenselijk en milieu-vernietigend te zijn. Ik roep het al jaren, en heb het hier en op andere fora in de meest simpele bewoordingen bewezen: onze economie draait nu eenmaal op schaarste, tekorten en inefficiëntie. In al die jaren heb ik nog nooit iemand ook maar één rationele, goed doordachte reden horen geven om dit systeem in stand te willen houden. Ook in deze discussie wordt weer duidelijk dat het de economie is die oplossingen tegenhoudt, en mensen die eigenlijk hetzelfde willen in verschillende kampen zet… Er ZIJN geen oplossingen, enkel PROBLEMEN binnen kapitalisme. Waarom wil bijna niemand, zelfs bij de Socialistische Partij, dat inzien?
Winston

21-11-2009
Winston ik ben het niet helemaal met je eens. Het is niet zozeer het kapitalisme op zich als wel het samensmelten van het bedrijfsleven en de overheid waarom het fout gaat (en de corruptie en decadentie natuurlijk). Fascisme noemde Mussolini dat. Zuiver kapitalisme zoals dat in de Amerikaanse grondwet staat en uitgevoerd zoals dat bedoeld is in de grondwet, kan best werken. Die hoge mate van vrijheid trek me wel. Aan de andere kant trekt de rechtvaardigheid en de solidariteit in het socialisme me ook wel. Mensen zouden dan vrijwillig solidair moeten zijn. (keep dreaming) Marktwerking werkt niet daar waar geen concurrentie is. Het bedrijfsleven is voor marktwerking maar doet er alles aan om niet te hoeven concurreren. Concurreren is een doodzonde heeft Kissinger eens gezegd. In de medische wereld zitten ze constant met elkaar om tafel daar is geen concurrentie en dus ook geen marktwerking.
De Realist

21-11-2009
Ben het eens met de stelling. Zorgverzekeraars moeten aan minder specifering doen. Klachten zijn klachten. Hele zorgpolissen dienen doorgespit te worden als men eenmaal al een bepaalde aandoening heeft. Waren verzekeringen nou eenmaal niet in het leven geroepen dat je ergens verzekert voor bent? In voor- en tegenspoed? Hoe meer informatie je verschaft over wat wel en niet wordt vergoed zorgt voor onzekerheid bij patienten. Onzekerheid over gezondheid kan behoorlijk stressverhogend zijn voor mensen die al ouder, ziek of zwakker zijn. Hetgeen ik denk alleen maar voor nog meer klachten zorgt. Geen aanvullende pakketten meer, verzekeringen weer inkomensafhankelijk maken en dunne polisboekjes die zo'n beetje alles vergoeden. (niet die antroposofische onzin enzo, en al dat andere zweverige gedoe)
theo goemaat

21-11-2009
Beste Winston, Ik heb u talloze malen uitgelegd waarom marktwerking tot een meer menselijkere en goedkopere zorg leidt en in de praktijk blijkt dagelijks mijn gelijk. Dat de premies zo sterk blijven stijgen komt door het feit dat er nog veel te weinig marktwerking is. Ook Henk van Gerven hoor ik niet meer pleiten voor afschaffing van de marktwerking. Dat de kosten van de gezondheidszorg de komende jaren zullen stijgen is onvermijdelijk. Er is nog een onvoorstelbare achterstand in productiviteit door de stalinistische intensieve menshouderijen die ziekenhuizen heten. De marktwerking is onomkeerbaar en zelfs de SP hoor ik niet meer pleiten voor afschaffing. Trouwens, hoe zit het eigenlijk met die voedselbanken. Of is dit meer een item voor verkiezingstijd!!!
John van Paassen

21-11-2009
Ik weet niet wat ik er van moet denken. Enerzijds is voor marktwerking wel wat te zeggen maar anderzijds is het zo oneerlijk als maar kan. Ik betaal graag mee voor mensen die minder gezond zijn dan ik. Maar er zijn grenzen. Dat is alleen nog niet duidelijk schijnt het. Men zegt wel dat de verhoging nodig is vanwege de vergrijzing en dat zal ook wel invloed hebben maar Ik vraag me wel af of alles wat wordt voorgschereven en uitgevoerd altijd wel moet. Ik maak als verzorgende regelmatig mee dat iemand uit het ziekenhuis komt met veel minder pillen dan dat ie er heen ging. Ook wordt tegenwoordig vaak goedkopere medicijnen voorgeschreven. Dan nog het feit dat er mensen zijn die op hoge leeftijd al de mogelijke behandelingen niet meer willen maar waar van de arts zegt dat het nodig is. Ook hoor ik regelmatig mensen die het hier beneden wel bekeken hebben maar als ze in het ziekenhuis komen helemaal opgelapt worden, wat voor hen niet had gehoeven. Dan nog al die schoonhieds operaties zijn die altijd wel nodig? En de torenhoge inkomens van directies drijven ook de prijzen op. En wij maar betalen.
G van der Plaats

21-11-2009
Een beschaafde samenleving zorgt voor haar hulpbehoevenden. Bijna alle politieke partijen zeggen : Ja…. maar … (het moet wel betaalbaar zijn). Ook als de zorg duurder wordt is de zorg nog steeds betaalbaar. Onbetaalbaar is alleen als er géén geld is. Er is wél geld maar er worden andere keuzes voor besteding gemaakt. Moeten de minima dan hun schoen zetten in het Tweede Kamergebouw in de hoop dat daar iets ingestopt wordt ? Ik denk dat er niets in die schoen gestopt wordt maar dat hen die schoen zelfs ontnomen wordt. De Regering bedient zich heel vaak van de term verantwoordelijkheid nemen. Ik zeg u, uw beleid is geen verantwoordelijkheid nemen dit is verantwoordelijkheid van u afschuiven. Met een meerderheid van de minima in de Regering zou er een weg minder aangelegd worden of uitgesteld worden, zou er minder uitgegeven worden aan Defensie, zou bezuinigd worden op de bureaucratie. Waarom ? Omdat die uitgaven niet bepalend zijn voor het welzijn van mensen en niet voorwaarde scheppend zijn voor de eerste levensbehoeften. Zie hier de sociale moraal van de Regering. Maar ja eigenlijk ook zielig voor de Regering want je hebt het pas door als je het ziet of het jezelf betreft. Bovendien is een zorgpremie naar rato van het inkomen rechtvaardiger.
Jack Puts

21-11-2009
De belangrijke vraag die Winston aan het eind van zijn inzending stelt, ligt feitelijk buiten de stelling, maar behoeft wat mij betreft een aparte behandeling op onze website. De illusie van de voorstanders van marktwerking, kostenreductie door concurrentie, gaat voorbij aan de kostenopdrijvende aspecten van dat systeem. Machtsvorming en bureaucratisering (dwz managementlagen binnen de organisatie om de macht van de machthebbers te bestendigen en te continueren). Dat mechanisme kan natuurlijk ook ontstaan indien deze sectoren in Overheidshanden zijn, maar dan is democratische controle en bijsturing door bijvoorbeeld het Parlement mogelijk! En dat is precies het grote verschil. Inkomensafhankelijke premiehoogte is, hoe rechtvaardig dat ook uitpakt, feitelijk toch een lapmiddel om een in wezen onevenwichtig systeem in stand te houden.
ruud zijp

21-11-2009
Beste Realist, je zegt: "Het is niet zozeer het kapitalisme op zich als wel het samensmelten van het bedrijfsleven en de overheid waarom het fout gaat." En daar zit de grote denkfout (John van Paassen kan ik niet op een DENKfout betrappen…): kapitaal en regering zijn ALTIJD al een eenheid geweest. "Bezit" is namelijk de oer-oorzaak van MACHT. Daaruit volgt vanzelf dat, en ga de geschiedenis er maar op na, degenen die het meeste bezitten ook de macht hebben. Regeringen hebben ALTIJD in opdracht van de bezitters, het kapitaal, gehandeld. Dat wat Mussolini fascisme noemde (is mij bekend), wordt door vele economen "socialisme voor de rijken" genoemd, en is altijd al bij ons geweest; ooit waren het koningen, keizers en De Kerk, nu zijn het de multinationals en de centrale banken. Rauw kapitalisme hebben we heel even gekend: vlak na de prehistorie. Zodra je particulier bezit middels massaproductie koppelt aan algemeen belang (eerst via landbouw, later industrie) is de ontwikkeling naar Musolini's fascisme onomkeerbaar ingezet. Winston
Winston

22-11-2009
'Marktwerking in zorg leidt tot hogere premies en meer bureaucratie' Zeer juist , maar wat ik niet kan begrijpen dat is dat steenrijke graailandje waar wij in wonen het mogelijk zou moeten zijn , net als school en studie gelden dit uit de belasting pot betaalt zou moeten worden , en dit systeem laten regelen door mensen die verstand van zaken hebben geen winst behoeven te maken zoals al de zorginstellingen en verzekeraars waarvan de zorgverzekeringen de grootste graaiers zijn, ziekenfonds terug daar was niet mis mee en zeker niet voor de minder bedeelde die het nu niet meer kunnen betalen . Dat is op te lossen door gezond beleid , onderzoek en een boekhouding bijhouden dat ontbreekt namelijk bij deze regering die er maar op los kwakzalveren De belachelijke eigen bijdrage ? 165.00 dat bedrag is voor veel mensen al in de eerste maand van het jaar opgebruikt Dat zijn geen gezonde maar zieke mensen.
J.Weijers

22-11-2009
Beste Ruud Zijp, tip: lees de andere discussies op deze site ook eens. De vraag van Winston waarnaar je verwijst komt "zo hier en daar" echt wel aan de orde.
Cor

22-11-2009
Even voor iedereen die alles inkomensafhankelijk wil maken. Iedere keer dat je dat doet wordt je harder gestraft als je gaat werken, veroorzaak je een gigantische bureaucratie en druk je mensen nog dieper in het moeras van de armoedeval. Na twee jaar zijn al die mensen volkomen kansloos op de arbeidsmarkt. Op die manier hebben de linkse softies door de jaren heen de levens van vele mensen aan de onderkant van de maatschappij naar de klote geholpen. Het is natuurlijk ook wel een beetje electoraal eigenbelang door op die manier je eigen keizersvolk in stand te houden. En nu komt de grootste politieke onbenul Marcel van Dam met een filmpje over zijn eigengekweekte onrendabelen. Je moet maar durven. Ik daag iedereen uit die voor inkomensafhankelijke zorgpremies is om dan ook voor inkomensafhankelijke pindakaas te pleiten.
John van Paassen

23-11-2009
Prijsstijgingen horen even goed bij marktwerking als prijsdalingen. Het hangt er maar van af welke gelegenheden de marktkooplui hebben. Bij de gezondheidszorg staan vragers (patiënten) structureel op achterstand door minder kennis en urgentie van behandeling. En op de goederenmarkt kan je besluiten iets niet te kopen. Daar deze laatste keuze nagenoeg ontbreekt bij ziekte zijn de machtsverhoudingen in het voordeel van de aanbieders. Dus zullen de prijzen eerder stijgen dan dalen. Dat ziet men ook in de Verenigde Staten waar de meeste marktvrijheid bestaat.
Nico

23-11-2009
Beste Marco Mulder, Hoognodig even wat onzinbestrijding. Uw stukje van 17 november bevat geen enkele waarheid. De ziekenfondspremie die u noemde was toen zonder het werkgeversaandeel en dus onvergelijkbaar met nu. Nu betaald de werkgever het aan de werknemer en die betaald nu alles zelf. De ziekenhuizen staan eindelijk eindelijk eindelijk onder druk van de verzekeraars om efficiënter te werken. Daarom klagen die stalinisten ook zo erg. (Hoe harder ze klagen hoe beter) en dat is dus marktwerking. Tenslotte zijn de kosten veel harder gestegen dan de premies. Ongeveer 10% per jaar stijgen de uitgaven terwijl de productiestijging, in schril contrast met het bedrijfsleven, mijlenver achterblijft. Dat is al vele jaren aan de gang. Iedereen snapt dat je dat niet oneindig kan volhouden. Alleen marktwerking, en de bijbehorende productiestijging en betere service, kan de zorg verbeteren.
John van Paassen

23-11-2009
John van Paassen, u hebt volkomen gelijk. Laten we dus de inkomens maar afschaffen, dan hebben we allebei onze zin.
Cor

23-11-2009
Beste Cor. Nog afgezien van het feit dat ik inderdaad niet alle discussies volg, beweer ik eigenlijk hetzelfde als jij. Genoemd thema steekt inderdaad "hier en daar" de kop op als vermeend aanverwant bij de betreffende stelling echter, bij mijn weten, dat bewijsbaar verre van volmaakt is, nooit als afzonderlijke Stelling. Dat laatste is wat ik bepleit.
ruud zijp

23-11-2009
Beste Winston, Dat kapitalisme per definitie fascisme tot gevolg heeft geloof ik niet. Ik kan mezelf een vorm van kapitalisme voorstellen met kleine en middelgrote bedrijven en een goede grondwet waarin het bedrijfsleven nooit zoveel macht kan krijgen. Wat betreft bezit doemt bij mij altijd de vraag op ‘wat zou je eigenlijk mogen bezitten?’ Mag je mensen bezitten? dieren, bomen, rivieren? Eigenlijk zou je dit soort dingen niet moeten kunnen bezitten. Patenten op geneesmiddelen of andere zaken van groot maatschappelijk belang. Om nog maar eens wat te noemen. Niet ‘bezit’ maar ‘egoïsme’ is de oer-oorzaak van ‘MACHT’. En het summum van MACHT’ is natuurlijk ‘president van de Wereld’ . “Van Rompuy geeft meteen al op de eerste dag na zijn benoeming tot Europese President (en een etentje met de Bilderberg groep) aan dat zijn voorkeur uit gaat naar 'global governance' ”. zie: http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM Straks moeten we ´global tax´ gaan betalen en onze griepprik bij de W.H.O. gaan halen. Zie http://www.youtube.com/watch?v=kgs8PEPcRiE voor meer info over de griepprik en big farmo.
De Realist

24-11-2009
De opwarming van de aarde en het CO2 verhaal is doorgeprikt. Hackers hebben de e-mails en dokumenten van de laatste 13 jaar van het CRU (een advies orgaan van de UN) onderschept waaruit blijkt dat er met resultaten van onderzoek geknoeid is. Zie www.infowars.com en lees de e-mails en documenten zelf. Dit allemaal om een wereld (CO2) belasting in te voeren.
De Realist

24-11-2009
@Realist: Dank voor de link! @JohnvPaassen: John, schertsend schrijf je " Ik daag iedereen uit die voor inkomensafhankelijke zorgpremies is om dan ook voor inkomensafhankelijke pindakaas te pleiten." ..Ik heb geen behoefte te polariseren, er zijn te veel lui die de gemakkelijke weg kiezen, laten wij eens zien of we verschillen kunnen overbruggen. Ik geloof dat je punt is dat het eervol en vertrouwen schenkend is wanneer je jouw deel bijdraagt. Niet armen korting geven, dat werkt stigmatiserend en ondermijnt uiteindelijk - hoewel het sympathiek klinkt - de positie en vermogens van de betrokken mensen. Ook Afrikanen roepen op te stoppen met stukmakende ontwikkelingshulp, dus die gedachte kan ik volgen…Zou je er wat mee kunnen als we het omdraaien? Iedereen draagt een basisdeel bij, en wanneer je bredere schouders hebt (meer verdient) draag je meer bij (en ik veronderstel met een glimlach want het gaat je goed)?
Alois

25-11-2009
Alles heeft 2 kanten. Inkomensafhankelijke premies kunnen de zorg betaalbaar maken. Maar John van Paassen heeft met zijn verhaal van 22-11-2009 ook gelijk. Welk systeem je ook kiest, alles staat of valt met de mate waarin mensen gemeenschappelijk kunnen en willen denken. Mijn eerdere voorbeeld dat mensen een bezoek aan de huisarts inruilen voor de extreem veel duurdere spoedeisende hulp is daar ook een voorbeeld van. Let op, ik heb het dus niet over de echte spoedeisende gevallen maar over die gevallen waarbij de mensen medische hulp ook makkelijk een dagje kunnen uitstellen. Probleem is ook dat de mensen die echt voor spoedeisende hulp komen hier ook last van hebben. Ze worden tenslotte opgehouden door al die vele andere gevallen. Dit was laatst in Een Vandaag te zien. Hadden de mensen gemeenschappelijk gedacht dan hadden we ook nog die mooie oude WAO-regelingen gehad uit de jaren 70 en 80. Als we met z'n allen ons eigenbelang ondergeschikt zouden kunnen maken aan het algemene belang dan zijn alle problemen snel opgelost. Want daar ligt nou de kneep van alle problemen.
Peter

25-11-2009
Zal mijn opmerkingen alleen beperken tot de zorg.Bij een gedegen onderzoek zal blijken dat vergoedingen daar gegeven worden waar het absoluut niet financieel nodig is. Stel kinderen verplicht voor een bepaalde zorg voor hun ouders waarom hier de samenleving? Mensen in onze samenleving welke een wereldreizen maken maken gebruik van elke mogelijkheid welke de overheid biedt. Geen gevoel voor de medemens alleen geld welke altijd een drijfveer was.De Awbz waar met valsheid in geschrifte kinderen werden ondergebracht.Geen gerichte onderzoeken wel onderzoeken waar zorgvuldig handelen niet aanwezig is met alle gevolgen vandien voor mens en verzekeraar.Hun systeem waarbij Linschoten Hoogervorst en enkelee "denkers" van het Cda voorstander van zijn pakt altijd verkeerd uit voor de laagste inkomens.Mijn stelling wanneer men deze partijen ondersteunt is men mede schuldig aan de kloof tussen nu ook patiënten.
W. Osseforth

25-11-2009
Het nieuwe zorgstelsel is uitermate voordelig voor ex-particulier verzekerden (voor hen een goedkope premie, plus kinderen tot 18 jr. gratis meeverzekerd) en dat was een van de doelen van de regering destijds; al decennialang zijn de diverse kabinetten er op uit om de verschillen tussen arm en rijk verder te vergroten. Verder de creatie van nieuwe banen in managementlagen en controle-organen: ook altijd goed voor ex-politici. Het eigen risico (wat in het ziekenfonds niet bestond) wordt volgend jaar 165 euro; volgend jaar waarschijnlijk 175 euro en over een paar jaar 200 euro. Let wel, per kalenderjaar: dus voor een kwaal die eind van het jaar begint en in het begin van het volgende jaar eindigt ben je 2 X EIGEN RISICO kwijt: in 2009-2010 dus 155 + 165 = 320 EURO (= 705 gulden per persoon). Bedankt voor de *marktwerking*: VVD (*kotsvingertje* Hoogervorst) en CDA (o.a.!). Het is natuurlijk überhaupt knots dat je - terwijl je vooraf al weet dat de zorgverzekeringspremie voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar is - je toch daaraan blijft vasthouden en een gigantische bureaucratische rompslomp in werking stelt om deze mensen hiervoor weer (enigszins?) te compenseren: goedkoop hè, al die ONNODIGE BUREAUCRATIE in "marktwerking"? Cornel (S.v.p. niet mijn e-mail-adres vermelden).
C.J.H. Pieterse

25-11-2009
Het is natuurlijk absurd dat je x% korting krijgt op je basis verzekering en X+ % op je aanvullende verzekering. Dit geeft dus aan dat de zorg verzekering goedkoper kan .Als degenen die in een collectief zitten voor die prijs verzekert kunnen zijn is dat ook mogelijk voor al die anderen. Die laatste worden dus gewoon gesneden. Het zou de SP prijzen indien ze een voorstel zouden indienen dat het bij wet geregeld wordt dat er slechts één prijs mag worden gehanteerd bij een zelfde dekking voor alle bij die maatschappij verzekerden. Het zou het overzicht en de eerlijkheid ten goede komen .
christiaan van lambaaart

26-11-2009
Het is nogal logisch gevolg dat de zorgtoeslaguitgaven stijgen. want oorzaak nr. 1 is de premies stijgen fenominaal. Op de PVDA site staat een medeling dat ze wil wel naar een ander systeem van zorgkosten. Aardig idee. SP, kijk het na. bv afschaffing van zorgtoeslag en premie naar draagkracht. leuk bedacht. Ik denk dat PVDA en SP hierin misschien samen kunnen doen om de zorgkosten en premie weer in het gareel kunnen krijgen.
theo1 xxxxx

26-11-2009
Ik zal de stelling eens voorleggen aan een (schaak)teamgenoot van me. Hij is prof.dr. Byzonder hoogleraar in de economie en houdt zich de laatste jaren bezig op het vlak van de gezondheidszorg. Maar je hoeft al die titels niet te hebben om te begrijpen dat de kosten sterk dalen als we allemaal meer kostenbewust denken. Minder verspilling en effectiever gebruik van de gezondheidszorg zal ons allen ten goede komen. Daarnaast zal een socialer beleid ervoor kunnen zorgen dat mensen ook minder snel ziek worden.
Peter

27-11-2009
Voor mij is het een simpel verhaal. Goede gezondheidszorg (voor iedereen) is enkel maar mogelijk als sterkere schouders qua euro's meer betalen. Ze worden nog geen eens harder geraakt simpel vanwege het feit dat ze het kunnen missen, omdat het vanuit een rekenkundig oogpunt een percentageverhaal is. Het is eigenlijk gewoon een vorm van doneren voor een fitte maatschappij. De maatschappij altijd maar weer even als het hoogste doel beschouwend. (de samenleving vormt haar mens) En of je nou een ziekenhuizen runt als een overheidsorgaan of bedrijf dat maakt niet uit, als je maar nauwkeurig de pot van verzekeringsgeld in de smiezen houdt. Dit doe je eerder door goede regelgeving en goed toezicht daarop, dan het maar aan de vrijheid en goedwillendheid van de mens over te laten.
theo goemaat

27-11-2009
Beste Henk van Gerven, de ontwikkeling van de premies is het meest zorgelijk voor degenen in de samenleving die deze premie niet meer kunnen betalen. Deze groep bestaat voornamelijk uit voormalig ziekenfondsverzekerden. Voor die groep was de premie vele malen lager geweest met het oude christelijker en socialer stelsel, ik begrijp niet waarom u dat niet wilt erkennen en doet alsof dat niet te bepalen is. Van een rechts iemand die het Amerikaanse model nastreeft had ik me dat nog kunnen voorstellen… maar van iemand in de SP? Ook wilt u doen voorkomen, zoals veel rechtse voorstanders, dat de laagste inkomens worden gecompenseerd en dus geen nadeel hebben. Waarom dan toch? U bent toch van de SP? Ze krijgen een kleine tegemoetkoming… meer niet. Op mijn verwijt aan de regering dat ze niet weten waar de miljarden blijven van de AWBZ, schrijft Alois dat dit ook niet eenvoudig is en dat je dat niet zomaar googled. Ja, ja, googled ik denk inderdaad dat dat het niveau is waarop men regeert. Het is een schande dat men dat niet weet, zelfs niet bij benadering… en zelfs zegt dat niet te willen cq. hoeven te weten…. prutsers.
Rednier

27-11-2009
Keuzevrijheid, dat is het argument dat de neoliberale politici gebruiken om dit zorgstelsel door onze strot te duwen. Maar wie zit er op te wachten om vele uren/dagen te besteden aan het vergelijken van premies en dekkingen via websites of foldertjes, om er uiteindelijk achter te komen dat het allemaal heel weinig uitmaakt omdat je per saldo bij elke verzekeraar ongeveer even (heel erg) duur uit bent? Hier betaal je iets minder premie, daar is je vergoeding een fractie hoger, maar uiteindelijk zijn we allemaal de klos met dit stelsel. Minstens 100 euro per persoon per maand voor een basisverzekering, en dan nog een eigen risico en een heleboel geld kwijt voor zorg die niet of niet geheel vergoed wordt. Het rare is dat relatief kleine bedragen zoals een consult/controlebezoek voor huisarts of tandarts meestal wel gedekt zijn, maar grote uitgaven (kronen/bruggen) niet of slechts voor een klein deel, terwijl je daar ook nog een aanzienlijke extra premie voor betaalt. Ik zou pleiten voor een bodemverzekering, tegen een minimale premie (hooguit 20-30 euro per maand) die alleen kosten vergoedt die je echt niet zelf kunt opbrengen (bijvoorbeeld boven de 1000 euro).
Remco

28-11-2009
Beste Remco, Ja, stel je voor dat je de keuze zou hebben om een andere aanbieder te kiezen als je niet tevreden bent. Wat een ramp zou dat zijn. Wat u wilt is om iedereen hetzelfde door de strot te duwen. Ziekenhuizen blijven arrogante operatiefabrieken waar je als klant op voorhand al een wachttijd van een uur om je oren krijgt om je er van bewust te laten worden waar je plaats is. Uit zo'n situatie komen we en er moet nog veel verbeteren. Overigens heeft u weinig verstand van verzekeren als u voor een premie van dertig euro alle dure behandelingen vergoed wil hebben. Maar goed, het komt wel opvallend vaak voor dat veel SP-ers redelijk wereldvreemde uitspraken doen dus bent geen uitzondering.
John van Paassen

29-11-2009
Volgens mij is het meer een graai-premie als een zorgpremie. Ik ben gelukkig gezond maar als ik als voorbeeld mijn ouders op leeftijd even neem: die betalen zich blauw aan diverse medicatie en zalfjes die ze zelf moeten betalen. Gemiddeld zijn ze aan eigen bijdragen toch al snel tussen de 50 en 100 euro per maand kwijt. Want ook de instelling waar mijn vader zit daar worden de wegwerphandschoenen niet meer vergoed, even als de weggooi washandjes. Ik had meer gezien als het bij het oude was gebleven dus gewoon de zorglasten van je salaris af, dan had je de papierwinkel van de zorgtoeslagen niet meer en dan was iedereen gewoon verzekerd. Op deze manier komen er steeds meer mensen bij die niet verzekerd zijn, maar dat zullen we met elkaar wel op moesten hoesten!
Alida

29-11-2009
Of de zorgverzekering 1100 of 1200 per jaar moet kosten? Evenals de reguliere media kiest de SP ervoor in alle talen te zwijgen over de gehackte e mails van het CRU. De grootste wetenschappelijke zwendel uit de wereld geschiedenis. En evenals de reguliere media zal de SP zich vandaag of morgen moeten verantwoorden voor het verzwijgen van essentiële informatie voor de bevolking en het passief meewerken aan criminele handelingen. De globalisten hebben hun hand overspeelt en ik voorspel dat er bij de tweede financiele crisis die er aan zit te komen de zwijgende massa in opstand komt. Elke politicus kent de macht van de zwijgende massa. Je kan soms alle mensen in de boot nemen, je kan altijd sommige mensen in de boot nemen, maar je kunt nooit alle mensen altijd in de boot nemen. Of de zorgverzekering 1100 of 1200 per jaar moet kosten? WAKKER WORDEN MENSEN. De Co2 belasting zal vele malen hoger zijn.
De Realist

29-11-2009
Wie denkt dat marktwerking gunstig is voor cliënten in de zorg heeft het helemaal mis. De cliënt is geen partij in die markt. Die is gewoon het product waarmee marktpartijen hun winst mee behalen. Marktwerking in de zorg is gewoon overheidsgeld naar de private sector pompen (AWBZ). En verder bepalen overheid, zorgverzekeraar en zorgaanbieder de prijzen, niet de premiebetaler. Als er 1 artikel is dat je niet aan de markt moet overlaten is het wel de zorg. Daarin is het belang van het product helemaal ondergeschikt aan de resultaten van de matktpartijen. En marktpartijen houden een product dat niets opbrengt nooit op de markt. Dus mogen de aanhangers van de martwerking eens uitleggen hoe je winst kunt maken op een product dat alleen maar geld kost en niets opbrengt. Want zeggen diezelfde marktaanhangers niet dat het product zorg over een aantal jaren onbetaalbaar wordt? Of zit juist daar de winst op wat langere termijn en verklaart dat de premiestijgingen. Toch een rare marktwerking waarin de ene partij de premies bepaalt en de staat de zorg bepaalt. Of is het minder gek als je er vanuit gaat dat beiden onder 1 hoedje spelen.
Columbus

29-11-2009
Voor degene die het echt niet begrijpt om dat hij of zij nooit hoeft op te letten wat hij of zij nog in zn portomonnee heeft….zorgpremie: ik betaal 13 procent van mijn inkomen inclusief vaste eigen bijdrage zorgpremie en eigen bijdragen div. medicijnen.Inkomen 860.-- per maand. Je gaat mij toch niet wijsmaken dat iemand met een inkomen van 3000.-- per maand ook 13 procent kwijt is aan zorgpremie etc. dat zou dus 390.-- per maand zijn. Wie zijn dus het haasje…..juist, de armen, net als in Amerika. Lang leve het goede voorbeeld!!!!!!!
Ank Schouten

29-11-2009
Beste John, ik heb toevallig wel verstand van verzekeringen. Het geld van de verzekerden is bedoelt voor verzekerden en niet voor torenhoge salarissen en andere uitspattingen van de bureauhengsten. De marktwerking die ons door de strot geduwd wordt, zet ziekenhuizen tegen elkaar op en dit is voor de zorg niet goed, deze concurrentieslagen. Straks kun je als je in Maastricht woont in Groningen in het ziekenhuis gaan liggen omdat de zorg daar toevallig voor een paar tientjes goedkoper ingekocht kan worden door de zorgverzekeraar. Hoe je daar komt, mag je zelf fijn uitzoeken en ook betalen als het even kan. Een premie naar draagkracht is prima en met het oude ziekenfondsen systeem was niets mis. Daar was toezicht van de ziekenfondsraad en wat het ene ziekenfonds overhad werd aan de raad afgedragen die daar tekorten ergens anders kon bijspijkeren. Heel sociaal, niks mis mee.
Jan Averink

30-11-2009
Hoezo marktwerking. Bij echte marktwerking kan de klant bepalen waar en of hij/zij koopt. Zorg nodig hebben is geen keuze en de overheid schrijft de "klant" en het verpleeghuis dwingend voor waar er gekocht kan worden. Het is een mooi woord voor bezuinigen! Het Zorgkantoor bepaalt hoeveel geld het verpleeghuis krijgt, ongeacht de hoeveelheid zorg die ene klant nodig heeft. Er is geen enkele sprake van marktwerking, alleen maar van zorgkostenbeheersing en dat is niet in het voordeel van de zorgvrager. Ook niet als die ineens het etiket klant opgeplakt krijgt.
Madelein Holm

30-11-2009
Helemaal eens met Madelein. Het zijn de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die onder mekaar de buit verdelen. Beide marktpartijen hebben hun eigen belang bij de verdeling van de buit en de klant speelt daarbij geen rol. De staat wil graag doen alsof de klant kan kiezen maar dat is kolder. De verzekeraar bepaalt wat vergoed wordt. En dat is niet alles maar wel het goedkoopste. Bedenk dat de goedkoopste rommel alleen gebruikt wordt voor de groep minder draagkrachtigen en dat die toch al vele jaren korter leven dan de rijken, en dat de keuzemogelijkheid enkel door de dikke buidel gebruikt kan worden, dan zie je precies waar de overheid op aanstuurt. Frappant is het verschijnsel dat de rechtse politiek zo graag naar Amerika lonkt en bezig is onze samenleving in te richten naar Amerikaans model. Zodoende mogen we meegenieten van die kredietcrisis waarna Bos de grote jongen kon uithangen en met miljarden kon smijten. Nog gekker is het als juist die Amerikaan bezig is om iedere Amerikaan een ziektekostenverzekering te verschaffen en hier in Nederland het aantal onverzekerden toeneemt. Marktwerking? Wie niet kan betalen mag verder leven in armoede en ellende. Gelukkig bijna dat ie zeven jaar vroeger sterft.
Columbus

01-12-2009
Beste Jan Averink, U zegt verstand van verzekeren te hebben maar weet dat goed verborgen te houden. Het premiegeld gaat nu naar de medische specialisten die in Nederland de hoogste salarissen hebben van heel europa. Dat komt omdat ze het aantal opleidingsplaatsen kunnen bepalen en dus wijselijk laag houden. En omdat ze directies van ziekenhuizen kunnen wegsturen kosten die afkoopregelingen ook tonnen. Allemaal in het door u zo bejubelde systeem. Gefeliciteerd met uw kortzichtigheid. De graaiers zullen u dankbaar zijn.
John van Paassen

01-12-2009
Madelein Holm. helemaal eens. Maar bij echte marktwerking kun je niet alleen zelf bepalen waar je koopt, maar ook wat je koopt en (heel belangrijk) of je koopt!. Als de pindakaas te duur is neem je gewoon hagelslag en als alle broodbeleg te duur is, dan koop je het niet en eet je pap, cornflakes of weet ik veel. Marktwerking is deel van de markteconomie en basisregel van de economie is dat je bij het uitgeven van geld keuzes maakt. Maar de (basis-)verzekering is helemaal geen keus, maar een verplichting. Net als belasting en andere overheidsheffingen. Bij mijn weten zijn de zorgpremie en een paar andere verzekeringen zelfs de enige wettelijk verplichte overeenkomsten tussen particulieren. Zorgverzekeringen zijn dus een rare, geforceerde, constructie met allerlei ongewenste bijverschijnselen (kijk maar naar de consumentenprogramma's). Naar de dokter gaan als je ziek bent; je laten opnemen als dat nodig is, naar de tandarts gaan als je kiespijn hebt: het zijn gewoon geen keuzes. Zorg past dus niet in een vrije markt en moet gewoon, net als in beschaafde landen als Duitsland en Scandinavie via de belasting worden betaald.
Cor

01-12-2009
Behoren zorgpremies niet gewoon inkomens afhankelijk te zijn? Dus hoe hoger je inkomen is des te hoger de zorgpremie. Dit zou ook moeten gelden voor de verkeersboetes. Nu iedereen dezelfde boetes of premies moeten betalen zijn de tref je de armere veel harder dan de rijkere. Was alles behalve rechtvaardig en solidair is.
Sander Diske Van Dijk

03-12-2009
Beste Henk, U moet wel eerlijk blijven. Inkomensafhankelijke premies en verlaging van de bureaucratie gaan niet samen. Ik ben wel blij met uw duidelijkheid omtrent afschaffing van de marktwerking (die er nu nog nauwelijks is). Alleen uw argument dat onderhandelingen zo veel geld kosten werkt wel op mijn lachspieren. Nu heb je eindelijk een partij (de verzekeraars) die de ziekenhuizen met veel succes efficienter wil laten werken en u wilt dat afschaffen. Natuurlijk weer met de gebruikelijke onzin over reclamekosten. Dit soort uitgaven hoort bij een systeem met vrije keuze en optimale prijsvorming. Ik hou het er maar op dat u voorlopig het volk naar de mond wil praten, maar in eventuele coalitiebesprekingen niet weet hoe snel u hierin concessies wil doen. Een beetje zoals bij de voedselbank.  
John van Paassen

03-12-2009
Beste Henk van Gerven, iemand in uw positie op een forum… extra dik gedrukt, moet op zijn woorden passen. Als ik in fora betoog dat boven-modaal nu de helft betaald en de minima 2 a 3 keer meer is gaan betalen… is het tegenargument dat de minima daarvoor gecompenseerd wordt… Zo'n tegenargument kun je verwachten van rechtse VVD-ers en CDA-ers maar nu las ik het in dik gedrukte letters in een links forum van notabene een SP tweede kamer lid. Een kleine tegemoetkoming!!! meer niet! Ze krijgen het ook alleen om überhaupt iets te kunnen bijdragen, niet als compensatie. Ik dacht wel dat je het niet zo bedoelde, maar een betere woordkeuze mag verwacht worden. Het is vreemd om rechtse argumenten plots van een links iemand te horen. Ook nu wordt de vergrijzing aangehaald als schuldige. Werd er bij de invoering in 2006 nog 2,5 miljard uitgegeven aan de zorgtoeslag, in 2010 is dat bijna 4 miljard. In vier jaar tijd is men blijkbaar 40 jaar ouder geworden… kom nou toch! Deze stijging is niet te verklaren met vergrijzing. Net als met de AOW doet men alsof de grijzen zo uit de lucht zijn komen vallen.
Rednier

06-12-2009
Om te beginnen: ik heb er geen verstand van, maar in dat geval kun je tegenwoordig even googlen op dit onderwerp en dan vallen je al snel een paar zaken op. De marktwerking in de zorg heeft bij onderzoek uitgewezen dat de kwaliteit niet beter is geworden, maar slechter. Het management heeft vorstelijke salarissen en bonussen. Reclamecampagnes kosten vorig jaar 46 miljoen euro terwijl slechts 2,5 tot 4 % klanten overstappen. Achmea is marktleider met ruim 5,7 miljoen verzekerden, Uvit 4,2 miljoen, gevolgd door CZ met 2,6 en Menzis met 2 miljoen. Vier grote jongens, die niet moeilijk doen naar elkaar dus van echte concurrentie is niet echt sprake. Wat ik snel zie is geldverspilling en daardoor stijgende premies.
Gerard Lettinck

06-12-2009
Best JvP, uit uw opmerkingen maak ik op dat u mijn bijdrage niet goed gelezen heeft. Het huidige systeem ben ik op tegen. Het vroegere ziekenfondssysteem werkte goed. Ik ben zelf werkzaam geweest in dit systeem in de tijd dat er nog geen of weinig sprake was van de door u genoemde misstanden. Het begon pas echt fout te gaan toen de marktwerking in de zorg tot stand kwam.
Jan Averink

10-12-2009
John v Paassen, volgens mij heb jij nog nooit iets meegemaakt in de zorgsector.
Els

11-12-2009
Ik heb zelf de tijd ook meegemaakt 3,98 (gulden) per maand ziekenfondspremie. Alle medische zorg was voor iedereen toegankelijk en liep men veelal ook nog rond met eigen tanden. En de vulmaterialen die de huidige tandspecialisten gebruiken, kan nu ook gebruikt worden om het plafon wit te kleuren. Er was een groep, waaronder blijkbaar JvP ook viel en dat was particulier verzekerd zijn en ja deze betaalden toen ook veel meer premie, met name omdat men boven een bepaalde inkomensgrens zat. Sommige particulier verzekerden vonden dat blijkbaar niet eerlijk en heeft men het nieuwe systeem ingevoerd en is vervolgens de vlag van "lang leve de lol" ten top gehesen. Toen (f 3,98) 1,40 (globaal omgerekend), is dit nu rond de 120,00 euro per maand per persoon geworden en is het systeem nog onbetaalbaar. Natuurlijk John, ook hier de mens wil langer werken maar zeer zeker ook wat langer leven en daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Soms lijkt het wel dat ik een gefokt vleesvarken ben, die binnen een bepaalde tijd tactisch klaar gestoomd moet worden voor de slacht.
Gert

11-12-2009
Marktwerking in de zorg leidt tot lagere kosten en minder nodeloze aanspraak op voorzieningen omdat mensen zich wel 2x bedenken om voor een wissewasje naar een arts te gaan. Het verleden heeft bewezen dat iedere aanpak leidt tot een enorme verspilling en veel hogere kosten. Denk bijvoorbeeld aan het onnodig voorschrijven van duurdere medicijnen daar waar goedkopere net zo effectief zijn. Kostenbewustzijn heeft nu ook geleid dat de idiote salarissen van apothekers zijn aangepakt en beter wordt gelet op prijsafspraken. Dat is een voordeel van de marktwerking, lees concurrentie. De andere kant van concurrentie en dus het nadeel van marktwerking is dat het positieve van lagere prijzen bijna altijd wordt gerealiseerd door salarissen laag te houden en de werkdruk wordt verhoogd want hoe minder personeel hoe lager de kosten. Uiteraard heb ik het dan over de het gewone personeel. Als die doelstelling gerealiseerd is dan krijgt vervolgens de top een vette bonus. Dat is zeer frustrerend. Niet alleen voor de werknemers die werkzaam zijn in de zorg maar voor iedere burger in de maatschappij die met dit soort verhalen wordt geconfronteerd. Het werkt egoïsme in de hand. Kunnen we geen weg verzinnen waarbij we van beide kanten de voordelen kunnen plukken?
Peter

11-12-2009
Beste Els, Ik heb meerdere keren meegemaakt dat je een afspraak maakt met een dokter, vervolgens doodleuk een uur moet wachten (zou ik eens met een klant moeten proberen) om vervolgens met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Zo'n onvoorstelbare minachting voor mensen is er de reden van dat werkelijk alles beter is dan de huidige situatie. Privatisering en liberalisering zullen de zorg goedkoper, beter, efficiënter en menselijker maken. Daar ben ik tot in mijn kleine teen van overtuigd. Natuurlijk moeten we af van het beeld dat alles maar gratis moet zijn. Goede gezondheidszorg moet links of rechtsom betaald worden. Zolang iets gratis is, is het waardeloos.
John van Paassen

12-12-2009
@John ik heb niet vaak meegemaakt dat ik bij de dokter een uur moest wachten. Wel dat het bezoek 9,99 minuten duurde en er weer een hoop centjes voor betaald moesten worden. Jij bent van mening, dat iets wat gratis is niet van goede kwaliteit kan zijn en er dus aan alles een prijskaartje moet hangen. Jij weet ook heel erg goed, daar waar marktwerking bepalend is er gestoeid gaat worden met de kwaliteit. Men verhoogt periodiek de prijs en het gewicht van het product wordt mede bepaald door de zware verpakking en de klant krijgt steeds minder waar. Het is maar goed dat er geen marsmannetjes op de maan wonen, anders zou op de producten nu het labeltje komen te staan “made on the moon”, daar waar men voor 1,25 per uur werkt. Het product wordt vervolgens naar aarde geëxporteerd, komt erbij transportkosten, de riante tussenpersonen en de consument mag eventueel bij klachten een briefje naar de maan schrijven (aangetekend).
Gert

15-12-2009
Joh schrijft: “Ik heb meerdere keren meegemaakt dat je een afspraak maakt met een dokter, vervolgens doodleuk een uur moet wachten (zou ik eens met een klant moeten proberen) om vervolgens met een kluitje in het riet te worden gestuurd. … Privatisering en liberalisering zullen de zorg goedkoper, beter, efficiënter en menselijker maken. …. Natuurlijk moeten we af van het beeld dat alles maar gratis moet zijn….. Zolang iets gratis is, is het waardeloos.’ Twee opmerkingen: 1. Kapitalisme is afwentelen van risico. Wie draagt het risico van de mismatch van agenda? Zie je de callcenters, wachtlijsten e.d. dan is eveident dat grote marktspelers dat risico afwentelen op de burger. In je denken John verzuim je plaats in te ruimen voor pragmatisme en observatie naast je ideologische overtuiging. 2. Zon, natuur, vriendschap, compassie, liefde, gratis, maar zeer zeker niet waardeloos!! Je opmerking gaat alleen op voor manmade stuff, en zelfs dan slechts ten dele.
Alois

19-12-2009
Beste Alois, Welk risico wordt afgewenteld op de burger? Callcenters zijn een uitvloeisel van de vraag van de consument naar goedkopere produkten. Consumenten verlenen bedrijven bestaansrecht en kunnen bedrijven ten val brengen. De DSB is door gewone spaarders omver getrokken. UPC, NS, KPN enz.enz. staan continu onder druk gezet om de ideale mix te vinden tussen het verbeteren van de dienstverlening en de prijzen toch laag te houden. De opmerking van SP- kamerlid Roemer dat de vertragingen van het treinverkeer door de marktwerking komt is ronduit belachelijk. De NS is de meest betrouwbare spoorwegorganisatie van europa. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door staatsbedrijf ProRail. Maar ja, dat zijn de feiten, en daar hebben SP-ers toch een beetje moeite mee.
John van Paassen

24-12-2009
John, in zijn commentaar van 18 december legt Emile Roemer toch echt een groot deel van de schuld voor de chaos bij ProRail. Overigens wat te denken van het negatief reisadvies van de NS: het is alsof een winkelier zegt: koop vandaag maar niet bij mij; mijn waar is vandaag niet zo goed. Wat betreft marktwerking: voorstanders van de vrije markt wijzen altijd op terreinen waar de vrije markt wel werkt. Maar mag je zo maar de resultaten van één bepaald produkt van toepassing verklaren op alle andere produkten? Soms zijn er voor een produkt veel alternatieven; soms is er nauwelijks een alternatief. Op sommige markten is er maar een klein verschil in kennis tussen koper en verkoper, op andere markten is dit verschil enorm groot. En wat kwaliteit betreft: bij sommige produkten kom je er pas na verloop van flink wat tijd achter dat de kwaliteit toch niet helemaal is wat je er van mag verwachten, bij andere is dat al snel duidelijk.
Wim Torsius

24-12-2009
John, dat is pure ideologie die je daar verkondigt! Ik kan het niet anders noemen….Risico benoemde ik in de reactie als een mismatch van agenda 's, wie wacht op wie, want wachten kosten tijd en dat is geld nietwaar? Als het e.e.a. begrijpelijker zou maken, de essentie van kapitalisme is het afwentelen van risico en het afwentelen van lasten op anderen, daardoor wordt winstmaximalisatie bereikt. Wacht de klant op de callcentermedewerker, of wacht de medewerker tot een klant belt? De hardcore, max. winst nastrevende kapitalist laat de klant wachten, want goedkoper. En in een niet-ideale marktomgeving komt hij daarmee weg. De ideologie verkondigt dan dat het wachten is op het moment dat de ideale heilstaat van de perfecte marktwerking wordt bereikt…Maar dat soort verhalen kennen we, niet waar?? over het spoor/ns/prorail/whatever : http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2945878.ece
Alois

25-12-2009
Beste Alois, Het is allemaal heel simpel. Als u, en vele anderen er voldoende geld voor over zouden hebben voor een internet abonnement waarbij ze de helpdesk binnen 3 seconden de telefoon laten opnemen door deskundig personeel die bij het minste of geringste een gratis monteur zou sturen dan komt die er. Alleen willen consumenten liever lagere prijzen, en dan moet je de service verminderen. Een Rolex horloge kost natuurlijk veel te veel als je kijkt naar het fysieke product. Dat weten zelfs de klanten ook wel. En als mensen ze niet meer kopen is het gauw afgelopen met Rolex. Maar bij Rolex slagen ze erin om er waarde aan toe te voegen in de vorm van status. Onzin, betalen voor status???… ja natuurlijk, maar wie maalt erom als iemand het geld ervoor over heeft. Koopt u een televisie van Takijaki voor 100 euro minder of toch liever een Sony of Philips. Zelfs als u weet dat het exact dezelfde televisie is.
John van Paassen

27-12-2009
John, nogmaals, ik belijd uw religie niet.! Geniet er vooral zelf van, maar gedraag u niet als een katholieke missionaris svp..Ik hoef niet bekeerd, en u ontdekt vanzelf wel meer perspectief. Al vind ik u wel verbazingwekkend de toeter weer gevonden hebben, de financiële crisis verdrongen of verwerkt??
Alois

Jouw reactie:

Je reactie op deze stelling is van harte welkom. Houd daarbij wel rekening met de spelregels. Om misbruik te voorkomen, vragen we je om je reactie in te sturen per e-mail.

Stuur je reactie in via je eigen mailprogramma, of klik op één van de onderstaande iconen om je reactie via Gmail of Hotmail te versturen:Moed College
Studio SP
top