www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

Standpunt :: Boerka en nikab

De boerka en nikab belemmeren de emancipatie, integratie en participatie van vrouwen. Daarom moeten de boerka en nikab op scholen en bij publieke functies verboden worden. Omdat iedereen elkaar moet kunnen zien en spreken op school, de school bij uitstek de plek is voor emancipatie, integratie en participatie en gezichtsbedekkende kleding uitoefening van een publieke functie onmogelijk maakt. Voorts kunnen gemeenten verschillende maatregelen treffen in het kader van de veiligheid. Een burgemeester kan een verbod instellen op basis van de Gemeentewet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Vervoersondernemingen kunnen in hun algemene voorwaarden verbodsbepalingen opnemen ten aanzien van gezichtsbedekkende kleding op basis van de Wet Personenvervoer 2000. Op de werkvloer kan een werkgever kledingeisen stellen. Wij kunnen emancipatie niet opleggen en vrouwen bevrijden van hun boerka of nikab. Dat zullen zij zelf moeten doen. Een algeheel verbod van gezichtsbedekkende kleding is derhalve niet de oplossing voor emancipatie van vrouwen.

Overzicht alle standpunten integratie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top