www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

Standpunt :: Integratie

Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel allochtonen hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan.
Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd. Om een kans in Nederland te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen.
Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

Overzicht alle standpunten integratie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top