www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

Standpunt :: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s)

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) vormen in het asielbeleid een aparte en kwetsbare groep. Zij zijn weliswaar vreemdeling maar bovenal kind en moeten ook als zodanig worden behandeld. Er moet zorgvuldig gekeken worden of deze kinderen beschikken over familie in het land van herkomst die hen kan opvangen. Niet iedere familie is geschikt voor opvang omdat er ook sprake kan zijn van mensenhandel door familie. Wanneer kinderen terug kunnen is het in het belang van het kind dat dit ook zo snel mogelijk gebeurt. Kinderen horen niet in een cel.

De SP pleit voor grote zorgvuldigheid in de omgang met deze groep: altijd moet grondig bekeken worden of uitzetting niet tot te grote schrijnendheid leidt, bijvoorbeeld vanwege de lange verblijfsduur in Nederland. Als terugkeer mogelijk is moeten juist deze jonge mensen heel goed worden voorbereid op en begeleid bij hun terugkeer, zodat zij in het land van herkomst een kans hebben op een toekomst. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Het op de 18e verjaardag klakkeloos stopzetten van opvang en leefgeld is onacceptabel.

Overzicht alle standpunten integratie

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top