www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Naar een betere inburgering

Docenten en cursisten vinden dat er bij het inburgeren te weinig aandacht en tijd is voor het leren van de Nederlandse taal. De docenten constateren dat sinds invoering van de nieuwe wet sprake is van verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 500 betrokkenen.

Sadet Karabulut - januari 2009.


Gedeelde toekomst: Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie

Al sinds jaar en dag komen mensen van elders in Nederland wonen en werken. Dat heeft bijgedragen aan onze welvaart en ontwikkeling. De meeste mensen die ooit naar hier kwamen, hebben hun plek in onze samenleving gevonden. ‘Zij’ zijn ‘wij’ geworden: we gaan samen naar school, zijn buren, collega’s en geliefden geworden. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Niet iedereen heeft de kans gekregen - of genomen - om zijn of haar plek in de samenleving te vinden. Migranten zijn vaker lager opgeleid en hebben minder kans op passend werk. Zij zijn vaker arm, en dat heeft weer gevolgen voor de toekomst van hun kinderen. Sommige nieuwkomers blijven te lang vreemden in de samenleving en voelen zich niet thuis. In onze samenleving moeten we samen leven, willen we iedereen een optimale kans geven om te bouwen aan zijn of haar geluk.

Door Sadet Karabulut en Ronald van Raak - december 2008.


Gedeelde toekomst op school en in de buurt

Het streven naar gemengde basisscholen moet wettelijk worden vastgelegd. Een acceptatieplicht moet zorgen dat leerlingen niet meer worden geweigerd vanwege hun (religieuze) achtergrond. Witte wijken moeten worden opengebroken door gemeenten en corporaties om een evenwichtiger samenstelling te bevorderen. Dat zijn enkele van de tien voorstellen die de SP doet om segregatie en gettovorming tegen te gaan.

Sadet Karabulut - december 2008.


Integratienota 'Gedeelde Toekomst'

Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie

Tweede Kamerfractie SP - juni 2008.


Hoe gaat het? – Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan het woord

Hoe kijken allochtone Nederlanders van Marokkaanse en Turkse origine aan tegen de Nederlandse samenleving en hun plek daarin? Waarover zijn zij tevreden en wat kan en moet er anders en beter voor hen en vooral voor hun kinderen? Resultaten van een onderzoek onder bijna 500 burgers van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Wetenschappelijk Bureau SP - november 2003.


Van apart naar samen – Deltaplan voor een geïntegreerde samenleving

In dit manifest doet de SP twintig concrete voorstellen om de integratie van allochtonen in Nederland te bespoedigen.

SP - mei 2002.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top