www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

/integratie :: Nieuws

Karabulut: 'Spreekvaardigheidstoets inburgering niet alleen via computertest'

13-01-2013 Veel inburgeraars die voldoen aan het beoogde taalniveau zakken toch voor de Toets Gesproken Nederlands (TGN) als onderdeel van het inburgeringsexamen. Vooral mensen uit Aziatische landen hebben hier grote moeite mee vanwege de uitspraak. Karabulut: ‘Het is heel gek dat mensen die bewezen ingeburgerd zijn en het voor een inburgeringsdiploma vereiste taalniveau spreken toch zakken voor de computertoets. Dat komt omdat de computer alleen toetst op uitspraak in plaats van spreekvaardigheid.‘

> Lees verder…

Kamer steunt SP: Ook taalles op de werkvloer

23-11-2011 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Zij wil dat de minister met werkgevers en anderen in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat werknemers die nu slecht Nederlands spreken, ook op de werkvloer Nederlandse les kunnen volgen.

> Lees verder…

Stop subsidie aan omstreden Gülen-beweging

16-12-2010 SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat de overheidssteun aan instellingen die gelieerd zijn aan de Turks-islamitische Gülen-beweging wordt stopgezet. 'Uit onderzoek blijkt dat kinderen binnen deze gesubsidieerde instellingen worden geïntimideerd. Ook wordt hen Turks nationalisme en religieus fundamentalisme aangeleerd. Dit gaat de integratie tegen en moet dus niet door de overheid worden gestimuleerd.' aldus Karabulut.

> Lees verder…

‘Bezuiniging inburgering zet rem op integratie’

15-09-2010 ‘De bezuiniging van honderden miljoenen op de inburgering gaat tot hoge maatschappelijke kosten leiden.’ Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de uitgelekte plannen van het demissionaire kabinet om op termijn bijna de volledige inburgering weg te bezuinigen. Het kabinet wil de kosten van inburgering gaan verhalen op inburgeraars zelf. Karabulut: ‘Als inburgeraars de volle mep moeten betalen, haken ze af. Dat zet een rem op de integratie van nieuwkomers.’

> Lees verder…

Karabulut: Inburgeringstaxi verspilling van integratiegeld

08-01-2010 De gemeente Gouda moet onmiddellijk stoppen met het subsidiëren van taxivervoer om inburgeraars naar een inburgeringscursus te krijgen. SP-Kamerlid Karabulut noemt dit je reinste geldverspilling: “In het hele land fietsen scholieren naar school of nemen de bus, ik zie niet in waarom we inburgeraars met de taxi naar de cursus moeten brengen. Het leren van de taal is vooral ook in het belang van de mensen zelf, we hoeven hen niet te pamperen.”

> Lees verder…

‘Maak einde aan marktwerking inburgering’

07-01-2010 Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat de ingevoerde marktwerking de kwaliteit van inburgeringsonderwijs heeft verslechterd. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: “Dit is het zoveelste onderzoek dat aantoont dat de marktwerking heeft geleid tot slechter inburgerings-onderwijs. De marktwerking maakt het inburgeringsonderwijs kapot. Minister van der Laan moet nu ingrijpen en hier een einde aan maken.“

> Lees verder…

Karabulut: 'Stop vermarkting inburgeringsonderwijs'

24-10-2009 Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) moet zo snel mogelijk de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs beter maken, in de eerste plaats door inburgering weer als alle andere vormen van onderwijs te behandelen. Dit zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut die minister van der Laan dinsdag naar de Tweede Kamer roept voor het mondelinge vragenuurtje. “Weer blijkt dat de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs sinds invoering van de marktwerking is verslechterd. Minister van der Laan mag niet langer zijn kop in het zand steken.”

> Lees verder…

SP-voorstel om inburgering analfabeten te verbeteren overgenomen

30-06-2009 De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut om de positie van analfabete inburgeraars te verbeteren. In de Wet Inburgering wordt geregeld dat analfabete inburgeraars eerst een alfabetiseringscursus kunnen afronden alvorens de handhavingstermijn voor een inburgeringscursus begint te lopen. Karabulut reageert verheugd: “Het is volstrekt logisch dat analfabeten eerst tijd nodig hebben om te leren lezen en schrijven alvorens zij aan een inburgeringscursus kunnen beginnen. Die tijd krijgen zij nu.”

> Lees verder…

Inburgering

Onderzoek SP: Marktwerking ondermijnt inburgering

30-01-2009 Docenten en cursisten vinden dat er bij het inburgeren te weinig aandacht en tijd is voor het leren van de Nederlandse taal. De docenten constateren dat sinds invoering van de nieuwe wet sprake is van verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 500 betrokkenen. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Het is tekenend voor de chaotische situatie.”

> Lees verder…

Karabulut: Bureaucratie leidt tot superduur inburgeringstraject

29-01-2009 Uit onderzoek van Nova blijkt dat een inburgeringstraject in de gemeente Amsterdam twee keer zoveel kost als in andere gemeenten. Volgens SP Kamerlid Sadet Karabulut zijn deze kosten te wijten aan overmatige bureaucratie en bestuurlijke chaos: “Per inburgeraar verdwijnen er duizenden euro’s in de ambtelijke molen.”

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top