www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: Stop ongewenste beïnvloeding Nederlanders door Turkije en Marokko

01-07-2011 • SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft gisteren steun van de Kamer gekregen voor haar voorstel om ongewenste beïnvloeding door de Turkse en Marokkaanse overheid van Nederlandse onderdanen te stoppen. Nu dit voorstel is overgenomen door de Kamer moet minister Donner actie ondernemen en eindelijk resultaat leveren.

Sadet KarabulutKarabulut: ‘Nog steeds proberen de regeringen van de herkomstlanden Turkse en Marokkaanse Nederlanders onder controle te houden. Daar mag na dertig jaar migratie echt wel eens een einde aan komen. De regeringen van landen van herkomst moet duidelijk gemaakt worden dat deze mensen onderdeel uitmaken van Nederland. Zij moeten stoppen met ongewenste beïnvloeding en bemoeilijken van de integratie. Donner moet heel snel met een actieplan komen.'

Turkije hanteert nog steeds een verplichtstelling van de dienstplicht voor Turkse Nederlanders. Volgens Karabulut is het onzinnig om hier geboren en getogen jongeren verplicht dienstplicht in Turkije te laten doen. Karabulut: 'Ze moeten daarvoor werk onderbreken en flink in de buidel tasten. Een totaal achterhaald idee dat niets anders dient dan de Turkse staatskas te vullen. Of neem de Marokkaanse koning wiens onderdanen geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit. Duizenden Marokkaanse Nederlanders hebben hier grote moeite mee. De koning moet hen loslaten en hen de vrijheid geven om zelf een keuze te maken voor hun nationaliteit.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top