www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Smits: ‘Gemengde scholen essentieel voor integratie’

14-06-2011 • SP-Kamerlid Manja Smits heeft het kabinet vandaag gevraagd zo snel mogelijk actie te gaan ondernemen tegen witte en zwarte scholen en gemengde scholen te bevorderen. Smits: ‘Dit kabinet heeft alle maatregelen die segregatie in het onderwijs tegengaan, overboord gekieperd. Het wil niet naar de SP luisteren, maar nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat gemengde scholen beter in staat zijn om kinderen goed burgerschap aan te leren. Ik hoop dat wanneer de minister niet naar de SP luistert, ze dit wel naar de wetenschap doet.’

Manja SmitsMinister Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft al het beleid tegen segregatie in het onderwijs stopgezet, met als motivatie dat rekenen en taal belangrijker zijn. Smits: ‘Een drogreden, met die argumentatie kun je gym en aardrijkskunde ook wel afschaffen. Rekenen en taal zijn ontzettend belangrijk, maar het is onzin te zeggen dat aandacht besteden aan democratie en burgerschap, ervoor zorgt dat kinderen straks niet kunnen rekenen en schrijven.’

De stelling van Smits wordt onderschreven door wetenschappelijk onderzoek van het Kohnstam instituut. Uit dit onderzoek komt naar voren dat gemengde scholen kinderen opleiden die meer begrip voor elkaar hebben, beter conflicten kunnen oplossen en meer interesse in elkaar hebben. Daar komt bij dat ouders massaal aangeven dat ze het liefst zien dat hun kind naar een gemengde school gaat. (Bron: 'Gedeelde Toekomst')

De minister gaf aan hier geen boodschap aan te hebben en zich te richten op taalonderwijs en burgerschap. Smits: ‘Wat ze eigenlijk zegt is dat witte en zwarte scholen prima los van elkaar kunnen bestaan en volstrekt losstaan van het aanleren van burgerschap en begrip voor elkaar. Wij weten wel beter en zullen ons blijven inzetten voor gemengd onderwijs.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top