www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Karabulut: 'Stop vermarkting inburgeringsonderwijs'

24-10-2009 • Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) moet zo snel mogelijk de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs beter maken, in de eerste plaats door inburgering weer als alle andere vormen van onderwijs te behandelen. Dit zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut die minister van der Laan dinsdag naar de Tweede Kamer roept voor het mondelinge vragenuurtje. “Weer blijkt dat de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs sinds invoering van de marktwerking is verslechterd. Minister van der Laan mag niet langer zijn kop in het zand steken.”

Sadet KarabulutVrijdag bleek uit een artikel in de Volkskrant dat de huidige inburgeringscursussen niet leiden tot een goede beheersing van de Nederlandse taal. Volgens Karabulut staan de mooie overheidsspotjes ´het begint met taal´ op tv dan ook in schril contrast met de kwaliteit van de cursussen. “Het is belachelijk dat cursisten genoegen moeten nemen met cursussen waarin zij niet eens de Nederlandse taal correct leren spreken en schrijven. De minister moet nu echt ingrijpen en aan deze kapitaalvernietiging een einde maken. Om de kwaliteit van inburgeringsonderwijs te garanderen moet inburgeringsonderwjis op gelijke wijze behandeld worden als de andere vormen van onderwijs. Dat betekent geen vermarkting van het onderwijs, maar het stellen van kwaliteitseisen met toezicht vanuit de overheid.”

In het artikel in de Volkskrant van vrijdag stellen twee wethouders dat een formeel succesvol afgeronde inburgeringscursus geen garantie is voor een goede beheersing van de Nederlandse taal. Karabulut: “Een inburgeringscursus is in de eerste plaats gericht op het leren van de Nederlandse taal. Wij verwachten van inburgeringsplichtigen dat zij de taal leren zodat zij beter kunnen communiceren in het Nederlands en meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Tegenover de inburgeringsplicht staat het recht op goed inburgeringsonderwijs. En dat is nu precies wat er niet goed gaat.”

Begin dit jaar bleek al uit onderzoek van de SP dat de kwaliteit van inburgeringsonderwijs veel te wensen overlaat. Geënquêteerde inburgeringsdocenten en inburgeraars zijn van mening dat er tijdens de inburgeringscursussen te weinig tijd is voor het leren van de Nederlandse taal. Het overgrote deel van de docenten is van mening dat de in 2007 ingevoerde marktwerking de kwaliteit van inburgeringsonderwijs heeft verslechterd. De SP heeft vervolgens bij de minister aangedrongen om de marktwerking terug te draaien en kwaliteitseisen op te stellen. Minister van der Laan heeft dit tot op heden echter geweigerd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top