www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kabinet moet einde maken aan sharia-praktijken

01-07-2009 • SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut vindt het onacceptabel dat er nog steeds een aantal moskeeën in Nederland zijn die handelen volgens de regels van de sharia-rechtspraak. Dit bleek dinsdag uit een uitzending van Netwerk. Karabulut: “De sharia-rechtspraak of regels die hieruit voortvloeien is strijdig met ons rechtssysteem waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en discriminatie verboden is. Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk een einde maken aan sharia-praktijken in Nederland." Karabulut heeft een debat aangevraagd waarin ze het kabinet zal vragen om moskeeën die zich schuldig maken aan sharia-praktijken te sluiten.

Sadet KarabulutIn een uitzending van het tv-programma Netwerk wordt door verschillende mensen bevestigd dat er sprake is van sharia-rechtspraak in een aantal Nederlandse moskeeën. Dit betekent in de praktijk dat mannen meerdere vrouwen mogen huwen terwijl polygamie wettelijk verboden is. Ook druist het in tegen de gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen, omdat vrouwen ongelijkwaardig behandeld worden inzake familie- en erfrecht. Karabulut wil precies weten in welke moskeeen polygame huwelijken worden gesloten, erfenissen worden verdeeld en scheidingen geregeld volgens islamitische regels.

Karabulut: “De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is een groot goed waar we met zijn allen pal voor moeten staan. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en aantasting van deze rechten door mensen die middeleeuwse onderdrukkende tradities in stand willen houden, is een aantasting van deze rechten van de mens. Volgens onze rechtsstaat is discriminatie verboden en wordt iedereen, vrouwen en mannen, moslims en niet moslims en homo’s en hetero’s gelijk behandeld. Het trouwen met meerdere vrouwen of vrouwen als minderen behandelen en achterstellen past hier niet in.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top