www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

/integratie :: Nieuws

Van Kent: Gun de Haagse Schilderswijk rust

13-08-2014 Bart van Kent, fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad van Den Haag, roept op tot rust voor bewoners en ondernemers in de Haagse Schilderswijk. De afgelopen weken liepen verschillende demonstraties in deze wijk uit de hand. Van Kent: ‘Bewoners en ondernemers maken zich ernstig zorgen over hun wijk. Door de uit de hand gelopen demonstraties en het gebrekkige optreden van de locoburgemeesters is er kans dat de conflicten tussen verschillende groepen escaleren. Daarom is het van groot belang dat de burgemeester nu ingrijpt.’

> Lees verder…

Karabulut: ‘Pak jeugdwerkloosheid onder migranten hard aan’

11-03-2014 De SP wil actie van het kabinet in het bestrijden van werkloosheid onder migrantenjongeren. Uit het jaarrapport integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de werkloosheid onder migranten en hun kinderen door de crisis snel oploopt. De werkloosheid is met 16 procent onder de migranten en hun kinderen drie keer zo hoog als niet migranten.

> Lees verder…

Karabulut wil actie tegen segregatie en gettovorming

18-05-2013 De SP wil nu eindelijk fundamentele actie tegen segregatie en gettovorming in Nederlandse buurten en wijken. Dagblad Trouw meldt zaterdag een groeiend fundamentalisme en orthodoxie in bepaalde delen van de Schilderswijk in Den Haag waardoor veel buurtbewoners zich niet meer veilig voelen. Karabulut: ‘In 2011 hebben wij een onderzoek gedaan in de Schilderswijk. Het rapport en onze voorstellen zijn nog steeds actueel. Bewoners willen actie tegen de groeiende onveiligheid, segregatie en gettovorming. Al die jaren is weg gekeken door de overheid, ik wil actie van Minister Asscher.'

> Lees verder…

Eerste generatie gastarbeiders in kou gezet

29-01-2013 Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut ontwijkt het kabinet Rutte-Asscher de verantwoordelijkheid voor de eerste generatie gastarbeiders die naar Nederland kwam. ‘Deze mensen zijn hierheen gehaald en hebben zwaar werk gedaan. Nu schrapt het kabinet de verhuiskosten voor mensen die terug willen keren. Dat voelt voor veel mensen als een klap in hun gezicht na jarenlang hard werken.’

> Lees verder…

Karabulut: 'Spreekvaardigheidstoets inburgering niet alleen via computertest'

13-01-2013 Veel inburgeraars die voldoen aan het beoogde taalniveau zakken toch voor de Toets Gesproken Nederlands (TGN) als onderdeel van het inburgeringsexamen. Vooral mensen uit Aziatische landen hebben hier grote moeite mee vanwege de uitspraak. Karabulut: ‘Het is heel gek dat mensen die bewezen ingeburgerd zijn en het voor een inburgeringsdiploma vereiste taalniveau spreken toch zakken voor de computertoets. Dat komt omdat de computer alleen toetst op uitspraak in plaats van spreekvaardigheid.‘

> Lees verder…

Karabulut wil snelle actie tegen stijgende jeugdwerkloosheid

18-07-2012 SP-Kamerlid Sadet Karabulut maakt zich ernstige zorgen over de toenemende jeugdwerkloosheid. ‘Meer dan 10 procent van de jongeren heeft geen baan. Onder jongeren met een migrantenachtergrond is de werkloosheid ondertussen bijna 30%. Het kabinet moet veel meer doen aan werk, stages en onderwijs en daarnaast korte metten maken met de discriminatie waar allochtone jongeren op de arbeidsmarkt vaak mee te maken krijgen.’

> Lees verder…

Gesthuizen: 'Suggestie Leers om geaardheid te verbergen is onmenselijk en wreed'

19-04-2012 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft met afschuw gereageerd op het bericht dat volgens minister Leers homoseksuele asielzoekers best hun geaardheid verborgen kunnen houden als zij terugkeren naar het land van herkomst. Volgens Gesthuizen is dit standpunt in strijd met de mensenrechten en het Vluchtelingenverdrag. 'De rechten van homo's mogen niet op deze manier worden geschonden. Waar ligt de grens? Moeten mensen dan ook maar hun etniciteit of hun geloofsovertuiging verbergen?

> Lees verder…

Kamer steunt SP: behoud ouderinitiatieven in Nederland

23-12-2011 Een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft steun gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Dankzij het voorstel van Karabulut blijven de zogeheten ouderinitiatieven in Nederland bestaan. Het gaat hierbij om ouderinitiatieven voor het mengen van scholen en om de bestaande kennis en deskundigheid van ouders te borgen. Betrokken ouders, scholen en gemeenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning om schooluitval en taalachterstanden aan te pakken.

> Lees verder…

Kamer steunt SP: Ook taalles op de werkvloer

23-11-2011 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Zij wil dat de minister met werkgevers en anderen in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat werknemers die nu slecht Nederlands spreken, ook op de werkvloer Nederlandse les kunnen volgen.

> Lees verder…

Succesvolle week voor homo-emancipatie

16-11-2011 Na een Kamermeerderheid voor een verbod op weigerambtenaren, heeft de regering vandaag toegezegd om voorlichting over homoseksualiteit op scholen te verplichten. Beide kwesties speelden al jaren vanwege halsstarrigheid van de christelijke partijen. Door massieve druk vanuit oppositie en samenleving, hebben VVD en PVV blijkbaar besloten om zich niet langer door CDA en SGP te laten ringeloren.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top