www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie
22 JANUARI 2010

Column

Jan Marijnissen:

Wilders’ wet

Jan Marijnissen

Het proces tegen Geert Wilders is begonnen. Ik ben daar niet blij mee. De tegenstanders van Wilders, die dit hebben afgedwongen, gunnen hem deelname aan een loterij zonder nieten. In het ergste geval wordt Wilders veroordeeld, en kan hij als ‘slachtoffer van de elite’ de voortrekkersrol nemen in de strijd voor het vrije woord. Wordt hij vrij gesproken dat kan hij zijn beledigingen en andere discriminatoire uitlatingen voort zetten, met een stempel van de rechter. Verdere vergroving van het debat binnen en buiten de Kamer, en een toename van de tegenstellingen in het land liggen dan in het verschiet.

De opvattingen van Wilders aangaande de islam en de mensen die dat geloof aanhangen, zijn verwerpelijk. Niet omdat hij wijst op de abjecte passages in de koran, maar omdat hij consequent een bepaalde bevolkingsgroep wegzet. Voor mij is geloof iets voor en van het privé-domein. Iedereen is vrij om te denken en te geloven wat hij of zij wil. Bijgevolg hebben we gelukkig ook geen ‘gedachtepolitie’. De houding van Wilders, en vooral de door hem gebezigde taal tegenover moslims, blijft niet zonder gevolgen. Woorden hebben hun betekenis, voor de afzender én voor de ontvanger. Alle conflicten op aarde zijn met woorden begonnen: vermeend goed en kwaad moet immers benoemd worden. Het onderscheid tussen wij en zij moet scherp getrokken worden, en dan volgen de diskwalificaties, dan de stemmingmakerij, dan de discriminatie, dan de haat, en danů.

Wilders’ opvattingen moeten worden bestreden: in de Kamer, in de kantine, op school, op het werk, maar niet in de rechtzaal. In de rechtzaal gaat het om de vraag of met de uiting van een mening de wet wordt overtreden, niet om de vraag of een mening gewenst is of niet. In een levende democratie bestaande uit weerbare mensen zal iedereen die vraag moeten beantwoorden: zijn de opvattingen en plannen van Wilders gewenst? Wilt u een ‘kopvoddentax’? Wilt u apartheid, wilt u tweederangs burgers? Wilt u witte en zwarte wijken, of juist bestrijding van de segregatie?

Of bent u met mij van mening dat het aanwakkeren van tegenstellingen onder de mensen alleen maar leidt tot ellende. En dat we de problemen die er zijn moeten aanpakken: exit de foute elite, die wel oog heeft voor eigen zaken, maar niet voor het algemeen belang; aanpak van de groeiende armoede; orde op zaken in onderwijs en zorg; een overheid die optreedt in plaats van terugtreedt; en ook: geen witte en zwarte scholen; geen witte en zwarte wijken; alle migranten leren de taal; en iedereen respecteert de belangrijke, heersende waarden.

Laat Wilders’ wil geen wet worden.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top